Kamuda Memurların Hangi Görevi Nasıl Tanımlandı?

Kamu kurumlarında görev yapan memurların unvan ve yaptıkları işlerle ilgili görev tanımları belirleniyor. Bu konudaki çalışmayla ilgili taslak metin de hazırlandı. Sadece Sabah Memurlar'ın ulaştığı bu taslak çalışmada memurların görev tanımları ve sorumlulukları bilgileri de yer alıyor.

  1. Sabah Gazetesinin yayınladığı taslak metinde, unvanı belirtilen görevin tanımı yapıldıktan sonra personelin o görevdeki yetki ve sorumlulukları sıralanıyor. Ayrıca çalışma şartları, işin riskiyle ilgili bilgiler, ayrıca görevin nasıl yapıldığı bedenen ya da zihinsel gibi belirleniyor. Bunun dışında o göreve atanacaklarda aranan eğitim düzeyi, mesleki eğitim ve sertifikalar, yabancı dil bilgisi ve hizmet yılı gibi bilgilerde metinde yer alıyor. Henüz taslak olan çalışma netleşince kamuoyu ile paylaşılacak.

    Sabah Gazetesinin yayınladığı taslak metinde, unvanı belirtilen görevin tanımı yapıldıktan sonra personelin o görevdeki yetki ve sorumlulukları sıralanıyor. Ayrıca çalışma şartları, işin riskiyle ilgili bilgiler, ayrıca görevin nasıl yapıldığı bedenen ya da zihinsel gibi belirleniyor. Bunun dışında o göreve atanacaklarda aranan eğitim düzeyi, mesleki eğitim ve sertifikalar, yabancı dil bilgisi ve hizmet yılı gibi bilgilerde metinde yer alıyor. Henüz taslak olan çalışma netleşince kamuoyu ile paylaşılacak.