Proje okullarında binlerce Öğretmen/Yönetici Düzenleme Bekliyor

Proje okullarında binlerce yönetici ve öğretmenin 4 yıllık görev süresi 2023'te dolmuştu. Aradan geçen bir yıllık sürede bir düzenleme yapılmaması Proje Okulları, öğretmen ve öğrencileri gözden mi çıkarıldı? Sorusunu akla getirmektedir. MEB yol haritası belirleyerek bir an önce açıklamalıdır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 11:00, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 10:42
Proje okullarında binlerce Öğretmen/Yönetici Düzenleme Bekliyor

Proje okullarında görev yapan yüz binlerce öğretmenin 4 yıllık görev süresi 2023 yılında dolmuştu. 2023 yılı bu noktada önemli idi ve MEB tüm proje okulları için başvuru aldı. Fakat atama yapılacağı sırada bakan onayı ile süreç bir yıl ertelendi. Ertelenen süreç dolmak üzere/doldu ve aynı öğretmenler bu kez de yeni açıklama/düzenleme bekliyorlar.

MEB öğretmenlerin 4 yıllık sürelerine ilişkin 2023 yılında kullandığı tasarrufu yöneticiler için de kullanmıştı.

2024 Yönetici Duyurusunda da Sorular/Sorunlar Var

Yöneticilerle ilgili duyuruya çıkan MEB yine tercihler alındıktan ve tam da atama/görevlendirmeler yapılacakken bir geri adım attı. Onbinlerce başvuruyu boşa çıkardı.

Bu konuyu "MEB'de Proje Okulu Çıkmazı" başlığıyla ele almıştık.

Başvuruların bir kısmı ise değerlendirmeye alındı ve yine kritersiz, keyfi bir şekilde yönetici görevlendirmeleri yapıldı. Yapılan görevlendirmelerin mevcut yöneticilerin bazılarının görev süresinin uzatılması şeklinde yorumlandı ise de alandan gelen bilgilere göre tam da bu yönde bir tasarruf olmadığı anlaşılmaktadır. Örneğin İstanbul Anadolu yakasında bir okul müdürünün görev süresi uzatılmazken başka bir adayın okul müdürü olarak görevlendirildiği bilgisi geldi.

Proje Okulu Kapsamı Dışına Çıkacak Okullarla İlgili Mevzuat Sorunu

MEB'in aldığı başvuruya rağmen atama/görevlendirme yapmaması bazı okulların proje okulu statüsünden çıkarılacağı konusunu gündeme getirdi. Mevzuatta "proje okulu kapsam dışına nasıl çıkarılır? Hangi şartlarda çıkarılır?" karşılığı yok. Hatta proje okulu kapsamı dışına çıkarılan okuldaki öğretmenlerin durumu hakkında da bir düzenleme yok. Fakat okulun proje okulu kapsamı dışına çıkarılması bu okulların sınavla öğrenci almalarına engel değil.

Bu konuyu da "Proje Okulu Kapsamından Çıkan Okullarda Öğrencilerin Durumu" başlığıyla ele almıştık.

https://www.memurlar.net/haber/1097909/proje-okulu-kapsamindan-cikan-okullarda-ogrencilerin-durumu.html

Gelinen noktada öğretmenlerin yer değiştirme takvimi yaklaşmıştır. İsteğe bağlı il içi yer değiştirme başvuruları 13-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

İl İçi Yer Değiştirme Proje Okulunu Nasıl Etkiler?

Proje okullarına yapılan öğretmen atamaları ile diğer kurumlara yapılan atamalar arasında bir bağlantı yok. Çünkü proje okullarına diğer okullardan bağımsız bir takvimle atama yapılıyor ve tamamen kritersiz yapılıyor.

Fakat Proje okullarına atanan öğretmenler 4 yıllığına atanmaktadırlar ve görev süreleri en fazla 8 yıl olabiliyor. Bu yıl 4 yılını dolduran (aslında 2023'te doldurmuşlardı) yüz binlerce öğretmen akıbetlerini merak ediyor.

Bu noktada birkaç soru işareti var?

- Bu öğretmenlerin kanun gereği süreleri doldu. 2023'te bir yıl uzatma almışlardı. Peki 2024'de nasıl bir uygulama yapılacak?

- Bahsedildiği gibi bazı proje okulları proje okulu kapsamı dışına çıkarılacaksa kapsam dışına çıkma öğretmenleri nasıl etkileyecek?

- Kapsam dışına çıkarılan okulda 4 yılını dolduran öğretmene görev süreniz doldu ayrılmalısınız mı denilecek yoksa bu okul artık proje okulu olmasa da göreve devam edebilirsiniz mi denilecek?

- Görev süreniz doldu ayrılmalısınız denildiğinde bu okullara keyfi yöntemle değil de daha proje okulu (hatta proje okulu düzenlemesi) dahi olmadan atanmış olanların durumu ne olacak?

- MEB yeniden (bazı okullar proje okulu kapsamı dışına çıkarılıncaya veya sonrasına kadar) süre uzatımına mı gidecek?

- Okullar ne zaman proje okulu kapsamı dışına çıkarılacak?

o Örneğin il içi atamalardan sonra çıkarılırsa bu okullara atanmak isteyen yüksek puanlı öğretmenler mağdur edilmiş olmayacak mı?

o Özür grubu öncesine kalırsa özür grubunda tüm boş kadrolar (proje okulları hariç) ilan edilmesi gerektiğinden yeni bir mağduriyet ve tartışma ortaya çıkmış olmaz mı?

Aynı şekilde yöneticilerle ilgili de muğlak durum devam etmektedir.

Yönetici kadrosu boş olduğu ve tercih alındığı halde yönetici görevlendirmesi yapılmayan okullarda yönetim kadrosu nasıl devam edecek? Mevcut yöneticinin göreve davamı sağlanması gündemde olsa da bu yöneticilerin bazıları 4-8 yılını dolduran yöneticilerin yeniden görevlendirmesi aşamasında görev yeri değiştirildiği bilindiğinden boş kadrolar da ortaya çıkmıştır.

Bu kadrolara geçici görevlendirme yapılması tabii ki mümkün ama asil yönetici ile geçici yönetici arasındaki fark tecrübe ile sabittir. Kurumda idari boşluk yarattığı da açıktır. Kaldı ki bu okullar başarılı (sınavla yerleşen) öğrencilerin devam ettiği okullar.

MEB'in kararsızlığı, mevzuat düzenlemesi yap(a)maması hatta bir açıklama dahi yapılmaması öğretmenlerde tedirginliğe, idarede boşluğa, doğal sonucu olarak da okulun başarısının etkilenmesine yol açmaktadır.

Bu durum; yıllardır proje okulu hatta bakan ağzıyla nitelikli(!) okul diye tabir edilen okullar gözden mi çıkarıldı? sorusunu akla getirmektedir.

Öneri;

1- MEB, proje okulundan çıkarmada izlenecek yolu(okul, öğretmen ve yönetici açısından) belirlemeli ve mevzuata bağlamalıdır.

2- Proje okulu olarak kalacak kurumlar için de objektif kriterler belirlenmelidir.

3- Gecikilen her süre sorunu daha çok büyütecektir.

4- Yapılacak düzenlemelerin en azından isteğe bağlı il içi yer değiştirme öncesinde (13 Mayıs 2024 öncesinde) yapılması sorunları minimize edebilecektir. (Ya da tüm atamaların (yönetici ve öğretmenlerin isteğe bağlı, mazeret, vs.) tamamlanması beklenmeli ki her bekleme süresi farklı sorunları da beraberinde getirecektir.

5- MEB yol haritası için sendikalara çağrı yaparak ortak bir paydada buluşmayı da tercih edebilir.

Maksut BALMUK

Öğretmen

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber