Muhtar Maaş Hesaplama

2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası Kanununun 1 maddesi uyarınca muhtar maaşları şu şekilde hesaplanmaktadır: 14.750 gösterge rakamı, memur aylık katsayısı ile çarpılmaktadır. Bulunan miktardan sadece damga vergisi kesilmektedir. Bu ödeneğin net tutarının net asgari ücret tutarının altında kalması halinde aradaki fark, ödenek için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca ödenmektedir.Bu tutar 14,750 * 0.509796 = 7,519.49 ₺ olup bu tutar asgari ücretin altında kaldığı için muhtar maaşları 11,402.33 ₺ olarak ödenecektir. Diğer taraftan, 690 sayılı KHK uyarınca, muhtarların SGK primlerini de Devlet ödemektedir.

Yıl Ay Maaş
2025Temmuz20,849.13 ₺
2025Ocak19,856.31 ₺
2024Temmuz18,732.37 ₺
2024Ocak17,029.43 ₺
2023Temmuz11,402.33 ₺
2023Ocak8,506.80 ₺
2022Temmuz5,500.35 ₺
2022Ocak4,253.40 ₺
2021Temmuz3,040.88 ₺
2021Ocak3,040.88 ₺
2020Temmuz2,501.55 ₺
2020Ocak2,501.55 ₺
2019Temmuz2,174.64 ₺
2019Ocak2,174.64 ₺
2018Temmuz1,726.41 ₺
2018Ocak1,725.08 ₺
2017Temmuz1,510.88 ₺
2017Ocak1,510.88 ₺
2016Temmuz1,399.95 ₺
2016Ocak1,399.95 ₺
2015Temmuz1,216.19 ₺
2015Ocak1,160.91 ₺
2014Temmuz1,127.10 ₺
2014Ocak1,127.10 ₺