5434'e tabi memurlar SGK hizmet borçlanmalarını emeklilikten en az 6 ay önce yapmalı

5434'e tabi memurlar hizmet borçlanmalarını emeklilikten en az 6 ay önce yapmalı, 5510'a tabi memurlar için ise bu şart bulunmamaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 28 Ocak 2023 14:00, Son Güncelleme : 25 Ocak 2023 14:10
5434'e tabi memurlar SGK hizmet borçlanmalarını emeklilikten en az 6 ay önce yapmalı

Soru: Öncelikle selamlar. Eylül 2002 tarihinde 8 ay ücretsiz izin kullandım. 25 Mart tarihinde 25 yılım öğretmenlikte doluyor. Eyt ile emekli olmak istiyorum. Ücretsiz izinde geçen süreleri borçlanarak öğretmenin emeklik tarihleri olan Temmuz 2023 tarihinde emeklilik dilekçesi vermek istiyorum.

İzin sürelerini her ay borçlanıp ödersem Temmuz 2023 tarihinde emekli olabilir miyim. Kanunda borçlanmadan sonra 6 ay çalışma yükümlülüğü var mı? Teşekkür ederim

Detaylar/Değerlendirmeler:

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi memurlar 2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olan kişilerdir, ayrıca bu tarihten önce memurluktan sayılan yedek subaylık, vekil öğretmenlik, fahri imamlık, fahri asistanlık gibi görevlerde de bulunmuş ve bu tarihten sonra dahi memurluğa başlamış olanlar hakkında da 5434 hükümleri uygulanır.

5434 sayılı Kanun Ek Madde 72 hükmü: "Personel mevzuatına göre aylıksız izinli sayılanlardan aylıksız izinli olarak geçen sürelere ilişkin kesenek ve karşılıklarını istekleri halinde her ay veya 102 nci maddede yazılı süreler içinde başvurmaları ve başvuru tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak kesenek ve karşılıklarını aynı süreler içinde defaten ödemeleri halinde aylıksız geçen izin süreleri emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir."

Hükmün yorumu:

Aylıksız izin süresini borçlanmanın emeklilikten en az 6 ay önce yapılması gereklidir.

Aylıksız izinli olduğu dönemde her ay SGK na ödeme yapıldığı durumda 6 ay şartı bulunmamaktadır.

Aylıksız izinli olduğu döneme ait borç tutarını daha sonra bir seferde ödeme imkanı vardır. Ancak, bu ödemenin emeklilikten en az 6 ay ödenmesi gereklidir.

Bu bağlamda, haklarında 5434 hükümleri uygulanacak olan memurların mutlaka aylıksız izin sürelerini, aylıksız izin süresi bitip göreve başladıktan sonra borçlanma yapmak istedikleri takdirde bu işlemleri emeklilikten en az 6 ay önce yapmaları gerekmektedir.

Not: 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için yapılacak borçlanmalarda emeklilikten önce en az 6 ay önce yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır, bu işlem tamamıyla 5434 e tabi memurlar içindir.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

8 Eylül 1999 tarihinden önce memurluğa başladığınızı anladığımızdan ve EYT kapsamında yaş şartı kalktığında 25 hizmet yılınızın emekli aylığı bağlanması için yeterli olacağını anlamaktayız.

Buna göre, emekli olma tarihinizi Temmuz 2023 olarak belirlemiş olduğunuzdan hareketle, aylıksız izinde geçen sürenizi Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanmak istemeniz halinde, borçlanma müracaatınızı hemen ( Ocak 2023 ayı içerisinde) yapmanız gerektiğini tavsiye edebiliriz.

Ancak, borçlanmanızın her ay ödeme şeklinde değil de toplu tutarın 1 seferde ödeme şeklinde yapılması gerektiğini belirtebiliriz. Değerlendirmemiz bu şekildedir, yine de tavsiyemiz Kurumunuzla ve SGK ile irtibata geçmeniz olacaktır.

Bu Habere Tepkiniz


Sonraki Haber