2008 Yılı Sendikalara Üye Memur Sayıları Resmi Olarak açıklandı

Kamu görevlileri sendikalarına üye memur sayıları resmi olarak açıklandı. 2008 yılı rakamlarına göre Ağustos ayında yapılacak görüşmelere Türkiye Kamu Sen 7, Memur Sen 3, KESK ise bir sendika ile katılacak. Geçen yılki rakamlara göre en büyük üye artışı Memur Sen'de oldu. Toplam sendikalı memur sayısı da 855 binden 930 bine çıktı. Detaylar için başlğıa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Temmuz 2008 08:56, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Büro Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri

Bu hizmet kolunda, yine Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Büro Sen, en çok üyeye ulaştı. Türk Büro Sen, geçen yıl 34.894 olan üye sayısını bu yıl 35.498'e çıkardı. KESK'e bağlı BES'in üye sayısı 23.212'den 22.379'a düştü. Büro Memur Sen de üye sayısını yaklaşık bin arttırdı.

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

Bu hizmet kolunda, yine Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Eğitim Sen, en çok üyeye ulaştı. Türk Eğitim Sen'in üye sayısı 145.791'den 146.127'e çıktı. Eğitim Sen'in üye sayısı ise 119.909'dan 112.366'ye düştü. Eğitim Bir Sen'in üye sayısı ise 95.949'den 119.046'ya çıktı. Eğitim İş'in üye sayısı ise 8.384'dan 15.970'ya çıktı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Bu hizmet kolunda, yine Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Sağlık Sen, en çok üyeye ulaştı.Türk Sağlık Sen'in üye sayısı 78.472'den 84.183'e çıktı. KESK'e bağlı SES'in üye sayısı ise 36.419'den 38.548'e çıktı. Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen ise 45.584 üye sayısından 71.222'ye çıktı. Memur Sen'in en çok üye artışı sağladığı hizmet kolu sağlık hizmetleri kolu oldu.

Yerel Yönetim Hizmetleri

Memur Sen'e bağlı Bem Bir Sen yine en çok üyeye sahip sendika oldu. Bem Bir Sen üye sayısını 28.451'den 30.483'e çıkardı. Tüm Bel Sen'in üye sayısı ise 25.812'den 24.687'e düştü.

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

Bu hizmet kolunda en çok üyeye Türk Haber Sen sahip oldu. Sendikanın üye sayısı 13.541'dan 13.689'a yükseldi.

Kültür ve Sanat Hizmetleri

Bu hizmet kolundaki liderlik yine değişmedi. KESK'e bağlı Kültür Sanat Sen, üye sayısındaki küçük düşüşe rağmen en çok üyeye sahip sendika oldu. Bu hizmet kolu, KESK'in toplu görüşmelere katılmasını sağlayacaktır. KESK, eğitim ve yerel yönetim hizmetleri kollarındaki en çok üyeye sahip sendika unvanını kaybetmesine rağmen bu hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika unvanını korudu.

Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri

Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk İmar Sen en çok üyeye sahip sendika unvanını korudu. KESK'e bağlı Yapı Yol Sen'in üye sayısı ise 5.445'den 5.093'e düştü.

Ulaştırma Hizmetleri

Türk Ulaşım Sen yine en çok üyeye sahip sendika oldu. Sendikanın üye sayısı 7.184'ten 7.803'e çıktı.

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

Memur Sen'e bağlı Toç Bir Sen üye sayısını 14.83'ten 17.318'e çıkarak en çok üyeye sahip sendika unvanını aldı. Türk Tarım Orman Sen, bu hizmet kolundaki yetkiyi kaybetti. Türk Tarım Orman Sen'in üye sayısı 16.605'ten 15.680'e düştü.

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

Üye sayısı 10.033'ten 9.399'a düşmesine rağmen, Türk Enerji Sen, en çok üyeye sahip sendika oldu.

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

Memur Sen'e bağlı Diyanet Sen 36 bin olan üye sayısını 42 bine çıkararak, bu hizmet kolunda, yine en çok üyeye sahip sendika oldu.

2007 ve 2008 YILI ÜYE SAYILARI

KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI 2007 yılı üye sayısı 2008 yılı üye sayısı
KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) 231.987 223.460
TÜRKİYE KAMU-SEN (Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) 350.727 357.841
MEMUR-SEN (Memur Sendikaları Konfederasyonu) 249.725 314.701
BASK (Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu) 5.718 4.226
BAĞIMSIZLAR 17.232 28.647
HÜR KAMU-SEN (Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu) 65 16
HAK-SEN (Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu) - 1.506
GENEL TOPLAM 855.463 930.397

2007 yılı üye sayısı için tıklayınız.

2008 yılı üye sayısı için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz