Ömer Dinçer'in adalet sözü hangi tarihten itibaren geçerli?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Haziran 2012 00:59, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

İşte MEB'in Adaleti?

Sayın Ömer Dinçer'in 11.06.2012 Tarihli Bilgilendirme Toplantısı Videoları Kursiyernet'te ´Uzaktan Eğitim Faaliyetleri´ Başlığı Altında Yayına Sunulmuştur

Bu videolardan ?eğitim sorunlarının tartışılması? videosunun giriş kısmında yer alan sayın bakanın konuşmasının deşifresi aşağıda şöyledir:

"Size adalet sözü veriyorum. Başka hiçbir söz vermiyorum. Geldiğim günden beri yapmaya çalıştığım şey: bütün eğitim camiası karşımda olsa bile, bütün siyaset camiası bana başka şey tavsiye etse bile, bütün sosyal kesimden insanların, vatandaşların farklı talepleri önümde duruyor olsa bile, bugüne kadar acısını kendim tek başına çektim ve direndim. Ama bütün bunları adaleti sağlamak için yaptım. Kural yanlış olsa bile herkese uyguladığınız zaman bir adalet sağlamış olursunuz. Ama doğru kuralı bile farklı insanlara farklı uygularsanız adalet olmaz. Buna inanıyorum. Siz lütfen benim yaptığım kuralları yanlış; ama herkese uyguladığım için adil olarak kabul ediniz. Ama lütfen kurallara uyunuz. Herkes kendi yerinde görev yapacak. Bütün valilerimize, bütün il ve ilçe müdürlerimize şu talimatı verdim: Kim nereye atanmışsa orada öğretmenlik yapacak. Ve herkes ancak kurallarına uygun olarak nakledilecekler. Yine herkes ancak öğretmenlik mesleğinin onurunu yükseltecek şekilde öğretmenliğini yapmaya devam edebilecek. Aksi davrananlara hesabını soracağım. Ama işini layıkıyla yapanlara da bütün gönlümle, kucağımla desteğimi vermeye, bütün çabamla onları takdir ve teşvik etmeye de uğraşacağım. ?'

Geçici görevlendirmeleri ?MEB bürokrasisinin ana sorunu: Geçici görevlendirme? haberimizde tüm ayrıntıları ile gündeme getirmiş ?Kadrolu Şube Müdürü Santralden, Olmayan Kadroya Geçici Görevlendirilen İse Atamadan Sorumlu? diyerek; en acı örneği vermiş ?Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilikler tarafından yapılan bu ve buna benzer görevlendirmeler, MEB bürokrasisinin önemli sorununu oluşturmakta" demiştik.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün ?Ömer Dinçer, görevlendirme ve vekâletleri resmi olarak kaldırdı? haberimizde yayınladığımız 21.11.2011 tarihli 78102 sayılı ve ?Görevlendirmeler? konulu yazıları ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri görevlerini vekâleten veya görevlendirmeler ile yürütenler gözden geçirilerek, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yerine getirilmekte olan hizmetlerde aksamaya meydan vermeyecek şekilde görevlendirmelerinin sona erdirilerek kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarındaki asli görevlerine döndürülmeleri ve ?Yönetim görevlerinde esas olan, yönetimin atanma şartlarını taşıyanlar eliyle yürütülmesidir. Hizmetin etkin ve verimli yürütülmesi için öncelikle, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde asaleten atanmada aranan şartları taşıyanlardan ihtiyaç olması halinde görevlendirmenin yapılması veya teklif edilmesi; bunun mümkün olmaması halinde normla sınırlı olmak üzere il ve ilçe milli eğitim veya okul, kurum yöneticileri tercih edilmelidir.? hususu emredilmiştir. Dediğimiz haberimizde ise valilik görevlendirmelerin iptal edileceğini fakat ?Milli Eğitim Bakanlığı Valiliklere İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri görevlerini vekâleten veya görevlendirmeler ile yürütenlerin görevlendirmelerinin sona erdirilerek kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarındaki asli görevlerine döndürülmelerini emrederken Bakanlık tarafından görevlendirilen birçok yönetici bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı kendi yaptığı görevlendirmeleri, görevlendirme süresinin sonunda iptal edecek görevlendirme süresini uzatmayacaktır. Normu boş olan kadrolara ise atanmada aranan şartları taşıyan personel bu personelin bulunamaması halinde ise il ve ilçe milli eğitim veya okul, kurum yöneticilerini görevlendirerek hizmetin etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacaktır. Aksi takdirde valiliklere görevlendirmeleri iptal et emri verip bakanlığın görevlendirmelere devam etmesi kabul edilemez.? şeklinde bakanlığın valiliklere görevlendirmeleri iptal et emri verip bakanlığın görevlendirmelere devam etmesinin kabul edilemeyeceğini belirtmiştik.

Ancak bizzat Bakanlıkça kendi çıkardığı 21.11.2011 tarihli 78102 sayılı ve ?Görevlendirmeler? konulu yazıyı görmezden gelerek geçici görevlendirmelere devam edildiğini görmekteyiz.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 21.11.2011 tarihli 78102 sayılı ve ?Görevlendirmeler? konulu yazıları uyarınca görevlendirilecek kişilerin il ve ilçe milli eğitim veya okul, kurum yöneticileri unvanlı kadrolarda çalışan kişilerden tercih edilmesi gerekirken, aksi yönde hareket edilerek öğretmen unvanlı kadro da çalışan personel, şube müdürlüğüne geçici olarak görevlendirilmiştir.

İşte bir ilçede görevli öğretmenin diğer bir ilçeye şube müdürü olarak görevlendirildiğine dair kararname (belge-1) tarih 30/12/2012

İşte bir ilçede görevli öğretmenin şube müdürü olarak görevlendirildiğine dair kararname (belge2) tarih 05/03/2012

Buradan da anlaşılacağı üzere tarih bakanlık emrinden sonra.

Sayın bakanın ; ?size adalet sözü veriyorum? ?Kural yanlış olsa bile herkese uyguladığınız zaman bir adalet sağlamış olursunuz. Ama doğru kuralı bile farklı insanlara farklı uygularsanız adalet olmaz.? Sözleri gerçekten kulağa hoş gelen, yanan yüreklere su serpen sözler. Fakat sadece sözde kalması üzücü.

Sayın bakana soruyoruz? Bu sözler aylar öncesinde yapılan yanlışlıklar için günah çıkarmak maksatlı mı yoksa bundan sonra da bu işler devam mı edecek?

Sayın bakan kural dışı olan ve kurala uygun hareket edilmesi mümkün olduğu halde uyulmayan bir konuyu daha hatırlatalım. Daha kısa bir süre önce Mayıs ayı sonunda İstanbul Lisesi müdürlüğü duyuruya çıkıldığı halde listeden çıkarıldı ve atama yapılmadı. Sorulduğunda alınan cevap ?Sayın bakanın bu okul için tasarrufu var? denildi. Bunu komisyon üyelerine sayın il müdürünün dahi böyle ifade ettiğini söyleyebiliriz. Zaten sayın il müdürünün sizden habersiz böyle bir tasarruf kullandığını düşünmemiz cahilane olur.

Bu nedenle herkes Mevlana'nın dediği gibi ya göründüğü gibi olmalı yada olduğu gibi görünmelidir. Erdemli insan sözünün eri olan insandır. Her ne pahasına olursa olsun tutamayacağı sözleri vermeyen, verdiği sözü de ölüm pahasına tutan insandır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber