MEB'in görevlendirmeleri iptal eden yazısından ne anlaşılmalıdır?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Kasım 2011 00:40, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

/font>

Milli Eğitim Bakanlığı Valilikler tarafından yapılan İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin görevlendirmelerini iptal etti. Peki, başka hani görevlendirmeler iptal edilmelidir. Sırada kimler var. Kimlerin görevlendirmeleri devleti zarara uğratıyor. Kimler yönetmeliklere karşı gelerek devleti zarara uğratıyor. Ayrıntılar için tıklayınız.

Geçici görevlendirmeleri ?MEB bürokrasisinin ana sorunu: Geçici görevlendirme? haberimizde tüm ayrıntıları ile gündeme getirmiş ?Kadrolu Şube Müdürü Santralden, Olmayan Kadroya Geçici Görevlendirilen İse Atamadan Sorumlu? diyerek; en acı örneği vermiş ?Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilikler tarafından yapılan bu ve buna benzer görevlendirmeler MEB bürokrasisinin an sorununu oluşturmaktadır.

Bakanlık ve Valilikler artık bu tip uygulamalardan bir an önce vazgeçmelidir. Her personeline eşit mesafede durması gerekirken bir takım kişilere imtiyaz tanınması, kişiye özel atama ve görevlendirmelerin yapılması artık Bakanlık ve Valilikler tarafından yapılan olağan işler haline gelmiştir.

Asaleten atanma şartlarına haiz olan kişiler geçici olarak görevlendirilebilmektedir. Ancak; bakanlık ve valilikler tarafından bu durum görmezden gelinerek ihtiyaç olmamasına karşın sadece birilerinin yakını oldukları gerekçesi ile hak etmedikleri makamlarda, hak etmedikleri ücretleri alarak devleti zarara uğratmaktadırlar.

Kadrolu Şube Müdürü Santralden, Olmayan Kadroya Geçici Görevlendirilen İse Atamadan Sorumlu

Şube müdürlerinin bir kısmını bakanlık bir kısmını da valilikler görevlendirmektedir. Görevlendirilen bu kişiler olmayan kadrolara görevlendirilmelerine rağmen Milli Eğitim Müdürlüklerince yapılan iş bölümü uyarınca; atama, özlük-sicil, görevlendirmeler, Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri ve Bütçe-Muhasabe gibi bölümlerde görev almakta esas kadrolu şube müdürleri ise Bilgi Edinme, Kültür, Arşiv ve Santral gibi bölümlere kaydırılmaktadırlar. Yapılan geçici görevlendirmelerin hepsi hizmetle ilgisi olmayıp keyfidir.

İşte esas sorunda burada çıkmaktadır. Esas kadrolu personel Milli Eğitimin ana hizmet kollarından alınarak tali bölümlere kaydırılmakta olmayan kadrolara geçici görevlendirilen personelde yaptıkları işi ellerine gözlerine bulaştırmaktadırlar. Çalışma yaşamını olumsuz bir şekilde etkileyen bu uygulama hizmetin verimliliğini en aza indirmektedir.? şeklinde gündeme getirmiştik.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün ?Ömer Dinçer, görevlendirme ve vekaletleri resmi olarak kaldırdı? haberimizde yayınladığımız 21/11/2011 tarihli, 78102 sayılı ve ?Görevlendirmeler? konulu yazıları ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri görevlerini vekaleten veya görevlendirmeler ile yürütenler gözden geçirilerek, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yerine getirilmekte olan hizmetlerde aksama medyada gelmeyecek şekilde görevlendirmelerinin sona erdirilerek kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarındaki asli görevlerine döndürülmeleri emredilmiştir.

Bu yazıya göre,

Valilik görevlendirmeleri iptal edilecek

Valilikler tarafından yapılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü vekâleten veya görevlendirmeleri iptal edilecektir.

Normu boş olan kadrolara görevlendirme yapılabilecek

Normu boş olan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri kadrolarına öncelikle, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde asaleten atanmada aranan şartları taşıyanlardan ihtiyaç olması halinde görevlendirmenin yapılması veya teklif edilmesi; bunun mümkün olmaması halinde normla sınırlı olmak üzere il ve ilçe milli eğitim veya okul, kurum yöneticileri tercih edilecektir.

Yönetim görevlerinde esas olan, yönetimin atanma şartlarını taşıyanlar eliyle yürütülmesidir

Milli Eğitim Bakanlığı ??asaleten atanmada aranan şartları taşıyanlardan ?normla sınırlı olmak üzere ?.Yönetim görevlerinde esas olan, yönetimin atanma şartlarını taşıyanlar eliyle yürütülmesidir.? diyerek görevlendirmelere son noktayı koymuştur. Artık İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri kadrolarından normu olmayan kadrolara görevlendirme yapılamayacaktır. Boş kadrolara ise atanmada aranan şartları taşıyanlar görevlendirilebilecektir.

Öğretmen şube müdürü olarak görevlendirilemeyecek

Normu boş olan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri kadrolarına Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde asaleten atanmada aranan şartları taşıyanlardan ihtiyaç olması halinde görevlendirme yapılabilecektir. Atanmada aranan şartları taşıyan bulunamaması halinde ise il ve ilçe milli eğitim veya okul, kurum yöneticileri tercih edilecektir. Bu demektir ki artık hiçbir şekilde kadrosu öğretmen olanlar İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görevlendirilemeyecektir.

Peki, Valilikler tarafından yapılan İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticisi görevlendirmelerinin iptali yeterlimi koca bir hayır! Peki, neden çünkü bakanlık görevlendirmeleri bulunmaktadır.

Bakanlık görevlendirmeleri bir daha uzatılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı Valiliklere İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İl/İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri görevlerini vekâleten veya görevlendirmeler ile yürütenlerin görevlendirmelerinin sona erdirilerek kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarındaki asli görevlerine döndürülmelerini emrederken Bakanlık tarafından görevlendirilen birçok yönetici bulunmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı kendi yaptığı görevlendirmeleri, görevlendirme süresinin sonunda iptal edecek görevlendirme süresini uzatmayacaktır. Normu boş olan kadrolara ise atanmada aranan şartları taşıyan personel bu personelin bulunamaması halinde ise il ve ilçe milli eğitim veya okul, kurum yöneticilerini görevlendirerek hizmetin etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacaktır. Aksi takdirde valiliklere görevlendirmeleri iptal et emri verip bakanlığın görevlendirmelere devam etmesi kabul edilemez.

Valilikler tarafından İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticisi görevlendirmelerinin iptali çok olumlu bir adım olmasına rağmen esas sorun Okul/kurum yöneticisi görevlendirmeleri ile

Öğretmen görevlendirmeleridir.

Okul/kurum yöneticisi görevlendirmeleri de iptal edilmelidir

Okul/kurum yöneticisi görevlendirmelerini ?MEB bürokrasisinin ana sorunu: Geçici görevlendirme? haberimizde tüm ayrıntıları ile gündeme getirmiştik. Günümüzde mevzuata aykırı olarak normu olmayan kadrolara okul/kurum yöneticisi görevlendirmeleri yapılmaktadır. Ayrıca okul/kurumun müdür başyardımcısı müdür yardımcısı var iken okul içinden veya dışından öğretmenlerin okul/ kurum müdürü ya da müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı olarak görevlendirmelerine devam edilmektedir.

İhtiyaç olmamasına karşın yapılan bu görevlendirmeler sadece birilerinin yakını oldukları gerekçesi ile hak etmedikleri makamlarda, hak etmedikleri ücretleri alarak arkada bıraktıkları öğretmenlik görevi ücretli öğretmenle doldurularak ve görevlendirilen kişiye de ek ders ücreti ödenerek devlet zarara uğratılmaktadır.

Valilikler artık bu tip uygulamalardan bir an önce vazgeçmelidir. Her personeline eşit mesafede durması gerekirken bir takım kişilere imtiyaz tanınması, kişiye özel atama ve görevlendirmelerin yapılması artık Valilikler tarafından yapılan olağan işler haline gelmiştir.

Öğretmen görevlendirmeleri de iptal edilmelidir

Öğretmenlerin görev yaptıkları okul/kurumlar dışında geçici görevlendirilmelerini düzenleyen iki mevzuat bulunmaktadır.

A-10/08/1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin ?Geçici görevlendirme? başlıklı, 23. maddesinde, ?Öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramamaları halinde eğitim ve öğretim alanında ihtiyaç bulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilir.? hükümleri,

B- 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ?Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme? başlıklı, 20. maddesinde, ?(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.? hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre bir öğretmenin başka bir okulda geçici görevlendirilebilmesi için, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramaması şartı bulunmaktadır.

Bu na göre öğretmenlerin aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları halinde başka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilebilmelerine imkân bulunmamaktadır.

Öğretmenlerin aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları norm kadro içinde yer almaları demek olduğundan norm kadro içinde yer alan öğretmenlerin İller, ilçeler arası ve aynı yerdeki başka okullarda/kurumlarda geçici görevlendirmeleri, görevlendirmeyi yapan yetkilere zimmet çıkarılmasına (geçici görevlendirmesi yapılan öğretmenin yerine ücretli öğretmen görevlendirilmesi vb sebepler) sebebiyet verebilecektir.

Ancak, Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 23. maddesi ve Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 20. maddesi hükümlerine aykırı olarak norm kadro içinde yer alan öğretmenlerin ilçeler arası ve/veya aynı yerdeki başka okullarda geçici görevlendirmeleri yapılmakta bu öğretmenlerin yerinede ücretli öğretmenler görevlendirilmektedir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelik hükümlerine aykırı olarak norm kadro içinde yer alan öğretmenlerin geçici görevlendirmelerinin iptal edilmesi içinde yazı yayınlamalıdır

Aslında 10/08/1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin ?Temel İlkeler? başlıklı, 5. maddesinde, ? Bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullerin belirlenmesinde;

a) Okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi,

b) Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi, temel ilke olarak dikkate alınmıştır.? hükümleri bulunmaktadır.

Bu tür görevlendirmeleri yapanlar yönetmeliklere karşı gelerek devleti zarara uğratmaktadırlar. Çünkü öğretmen; Personel boyutunda atıl kapasite yaratılarak normu olmayan yere görevlendirilmekte bu öğretmenin yerinede ücretli öğretmen görevlendirilmektedir. Görevlendirilen öğretmene devlet maaş ödemekte ücretli öğretmene de ücret ödemektedir.

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'in TRT Haber'e yaptığı açıklamalarda özetle, Öğretmenlerin fedakârlık yapmasını, 3?5 ay daha beklemelerini, özür grubu yer değiştirmelerin yaz tatiline alınmasının gerekçesinin öğrencileri öğretmensiz bırakmamak, Her yıl çocuğunuzun öğretmenini değiştirmemek olduğunu ifade etmiştir.

Öğrenciyi öğretmensiz bırakanlardan birileri de bu tür görevlendirmeleri yapan yöneticilerdir. Öğretmenlerin aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları norm kadro içinde yer almaları demek olduğundan norm kadro içinde yer alan öğretmenlerin, ilçeler arası ve aynı yerdeki başka okullarda/kurumlarda geçici görevlendirmeleri, görevlendirmeyi yapan yetkilere soruşturma açılması ve zimmet çıkarılması (geçici görevlendirmesi yapılan öğretmenin yerine ücretli öğretmen görevlendirilmesi vb sebepler) gerekmektedir.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber