2006 yılı toplu görüşmeleri anlaşmazlık tutanağı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ağustos 2006 04:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

TUTANAK

Toplantı Tarihi:29.08.2006
Toplantı Yeri: Başbakanlık Yeni bina Bakanlar Kurulu Salonu
Toplantının Konusu: Kamu İşveren Kurulu ile yetkili sendikalar ve bağlı bulundukları konfederasyonlar arasında gerçekleştirilen 2006 yılı toplu görüşmeleri

. : :
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu bükümlerine göre yapılan 2006 Yılı toplu görüşemleri Kamu İşveren Kurulu ile yetkili sendikalar ve bağlı bulundukları konfederasyon temsilcilerinin katılımı ile 15-29 Ağustos 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Toplantı sonucunda: Kamu İşveren Kurulunun önerilei aşağıda yer almaktadır:

1) 2006 yılı: Kamu görevlilerinin aylıklarına; 2006 yılı için yapılan genel artışlara ilaveten, birinci altı aylık dönem için 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren enflasyon farkı olarak (bu dönemde gerçekleşen 0/o4.88 enflasyon oranı ile daha önce yapılan %2.5 oranındaki artış arasındaki fark olan) % 2.32 oranında: ikinci altı aylık dönem için gerçekleşecek enflasyon oranının % 2.5'den fazla olması halinde ise bu enflasyon oranı ile %2.5 arasındaki farkın aynı şekilde 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren enflasyon farkı olarak yansıtılması.

2) 2007 yılı: Bu yılla ilgili olarak iki alternatif halinde artış önerilmiştir.

a) Birinci alternatif: 2007 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemlerinde en yüksek aylık alan kamu görevlisinin aylığında % 2.5, en düşük Devlet memuru aylığında ise % 4 oranlarında artış olacak şekilde zam yapılması: yılın her bir yarısı için gerçekleşen enflasyon oranının % 4'den yüksek olması halinde, gerçekleşen enflasyon oranı ile % 4 oranı arasındaki farkın ilk altı ay için 1.7.2007, ikinci altı ay için ise 1.1.2008 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kamu görevlilerinin aylıklarına enflasyon farkı olarak yansıtılması.

b) 2007 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemlerinde tüm kamu görevlilerinin aylıklarında %2.5 oranında olmak üzere yıllık %5.1 oranında genel artış olacak şekilde zam yapılması; yılın her iki yansı için de gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen % 2.5 zam oranından yüksek olması halinde, gerçekleşen enflasyon oranı ile % 2.5 oranı arasındaki farkın ilk altı ay için 1.7.2007, ikinci altı ay için 1.1.2008 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kamu görevlilerinin aylıklarına yansıtılması; bu genel zamma ilaveten çeşitli adlar altında ek ödeme almayan personele ek ödeme yapılmasını öngören 5473 sayılı Kanunla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 3 üncü madde hükmü kapsamında ödenen 80 YTL'nin 2007 yılının Ocak ayından itibaren 100 YTL'ye, Temmuz ayından itibaren ise 120 YTL'ye çıkarılması.

Yukarıda belirtilen ve Kamu İşveren Kurulu üyeleri tarafından önerilen hususlar, yetkili sendikalar ve bağlı bulundukları konfederasyon temsilcileri tarafından kabul edilmediğinden, toplu görüşmeler uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.

Durumu tespit eden iş bu tutanak, Kamu İşveren Kurulu üyelerince imzalanmış, ancak yetkili sendikalar ve bunların bağlı bulundukları konfederasyonların temsilcileri tutanağı imzalamadan toplantıdan ayrılmışlardır. Ankara, 29.08.2006

Bu Habere Tepkiniz