1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Memur sendikalarının 2019 yılı üye sayıları yayımlandı.

2019 yılı memur sendikaları üye sayısına göre sadece en büyük üçüncü konfederasyon olan KESK'in üye sayısı azalmaya devam etti. Türkiye Kamu Sen ve Memur Sen'in üye sayısı ise artı. 31 Mart'taki değişime paralel olarak yerel yönetim hizmetleri kolunda KESK'e bağlı Tüm Bel Sen üye sayısını artırırken, Memur Sen'e bağlı Bem Bir Sen ise üye kaybetti.
06 Temmuz 2019 08:46
Yazdır
Memur sendikalarının 2019 yılı üye sayıları yayımlandı.

MEMUR SEN 5 HİZMET KOLUNDA ÜYE KAYBI YAŞADI

Memur Sen, 1 milyonun üzerindeki üye sayısına 9 bin yeni üye ekledi. Memur Sen'e bağlı Bem Bir Sen'in üye sayısı yıllar sonra ilk kez düştü. Bem Bir Sen geçen yıla göre 2 bin üye kaybetti. Ayrıca Memur sen'e bağlı Kültür Memur Sen, Ulaştırma Memur Sen, Enerji Bir Sen, Toç Bir Sen'de, geçen yıla nazaran üye kaybı yaşadı.

KAMU SEN ÜYE SAYISINI ARTIRDI

Türkiye Kamu Sen'in üye sayısı ise 2016'dan bu yana ilk kez arttı. Türkiye Kamu Sen'in üye sayısı 394 binden 413 bine yükseldi. En fazla üye artılı 4 bine yakın üyeyle Türk Büro Sen, 6 bine yakın üyeyle Türk Eğitim sen, 5 bine yakın üyeyle Türk Sağlık Sen'de oldu.

KESK ÜYE KAYBI YAŞADI AMA YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ KOLUNDA ÜYE SAYISINI ARTIRDI

2019 yılı memur sendikaları üye sayısına göre sadece en büyük üçüncü konfederasyon olan KESK'in üye sayısı azalmaya devam etti. 2016 yılında 221 bin olan KESK'in üye sayısı 2017 yılında 167 bine, 2018 yılında 146 bine, 2019 yılında ise 137.606'ya düştü. Ancak, 31 Mart'taki belediyelerdeki değişimle birlikte KESK'e bağlı Tüm Bel Sen'in üye sayısı yıllar sonra ilk kez arttı. Tüm Bel Sen'in üye sayısı 18 bin 797'ten 21 bin 64'e yükseldi.

BİRLEŞİK KAMU İŞ ÜYE SAYISINI ARTIRMAYA DEVAM ETTİ

Birleşik Kamu İş'in üye sayısı da düzenli artışına devam etti. 2016 yılında 63 olan üye sayısı bu yıl 67 bine yükseildi.

TOPLAM SENDİKALI ÜYE SAYISI ARTTI

Diğer taraftan toplam sendikalı üye sayısı, 2017 ve 2018 yılının aksine 2019 yılında arttı. Toplam üye sayısı 1 milyon 673 binden, 1 milyon 702 bine yükseldi.

Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ'in tam hali için tıklayınız.

İŞRE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RAKAMLAR

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU GEREĞİNCE KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2019 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Dosya No

Kamu Görevlileri Konfederasyonlarının Unvanı

2016 yılı üye sayısı

2017 yılı Üye Sayısı

2018 yılı Üye Sayısı 2019 yılı Üye sayısı

17

KESK

(Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

221.069

167.403

146.287 137.606

26

TÜRKİYE KAMU-SEN

(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

420.220

395.250

394.423 413.339

52

MEMUR-SEN

(Memur Sendikaları Konfederasyonu)

956.032

997.089

1.010.298 1.019.853

92

BASK

(Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu)

4.655

4.226

4.160 4088

141

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

(Birleşik Kamu İşqörenleri Sendikaları Konfederasyonu)

63.990

64.248

64.730 67.273

142

HAK-SEN

(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)

4.276

3.253

2.876 3.142

165

ÇALIŞAN-SEN

(Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu)

5.499

4.548

4.601 4.567

203

TÜM MEMUR-SEN

(Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu)

7.835

6.531

6.102 7.129

274

ANADOLU-SEN

(Anadolu Eksen Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

781

840

693 719
322 Şehit Gazi Sen Konfederasyonu 3.284

999

BAĞIMSIZ

(BAĞIMSIZ SENDİKALAR)

50.473

40.935

39.148 41.644

Genel Toplam

1.756.934

1.684.323

1.673.318 1.702.644

1. Üyesi olmayan veya bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.

2. Toplam çalışan kamu görevlisi sayısı, bildirimde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının bildirimine göre oluşturulmuştur.

Hizmet Kolunun Adı

Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı

Bağlı Olduğu Konfederasyon

2016 üye sayısı

2017 Üye Sayısı

2018 Üye Sayısı 2019 Üye sayısı

Büro,

Bankacılık ve

Sigortacılık

Hizmetleri

BES

(Büro Emekçileri Sendikası)

KESK

16.206

10.679

8.536 6.834

TÜRK BÜRO-SEN (Türkiye Büro Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

44.244

38380

38.437 42.285

BÜRO MEMUR-SEN (Büro Memurları Sendikası)

MEMUR-SEN

69.954

74294

73.668 73.685

BÜRO HAK-SEN (Büro Çatışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

1281

1174 1.175

BÜRO-İŞ

(Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

1731

1806 1.608

BAĞIMSIZ BÜRO-SEN (Bağımsız Büro Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

463

389 243

OFİS BİR-SEN

(Türkiye Ofis Çalışanları Biıfiği Sendikası)

ÇALiŞAN-SEN

131

136 126

ADALET BÜRO-SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

2939

2858 2.771

HÜR-SEN

(Hür Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

14

- -

TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

62

43 21

SİME-SEN

(Sivil Memuriar Sendikası)

BAĞIMSIZ

9733

9327 8.417

KATİLIM BÜRO-SEN (Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

634

663 638

SAVDES-SEN

(Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

6515

6247 5.703

ASİM-SEN

(Askeri İşyerlerinde Görevli Kamu Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ

959

758 810

MALİYE-SEN

(Maliye Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

86

60 36

YARGIÇLAR SENDİKASI (Yaraıçlar Sendikası)

BAĞIMSIZ

75

61 66

ANADOLU EKSEN BÜRO-SEN (Anadolu Eksen Adalet ve Büro Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

187

113 178

SAV-SEN

(Savunma Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

145

151 89

SİPER-SEN

(Emniyet Teşkilatı Sivil Personel Sendikası)

BAĞIMSIZ

1407

957 742

YURT-AY BÜRO-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

56

83 89

MERKEZ BÜRO-SEN (Merkez Büro Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

62

77 61

e-NÜFUS SEN (e-Nüfus Sendikası)

BAĞIMSIZ

62

26 48

EKSEN BÜRO BİRSEN (Eksen Büro Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ

18

11 14
ESİM SEN
Emniyet Sivil Memurları Sendikası
BAĞIMSIZ 470 850
ŞEHİT GAZİ SEN
Gazi, Gazi ve ŞEhit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası
BAĞIMSIZ 315 1487
BİRDEM SEN
Birleşik Devlet Memur Sendikası
BAĞIMSIZ 775
BAK SEN
Bağımısz Kamu Çalışanları Sendikası
BAĞIMSIZ 440
BÜRO BİR SEN BAĞIMSIZ 15
ÇABAM SEN
Çağdaş ve Bağımsız Memurlar Sendikası
BAĞIMSIZ 3
ŞEHİT GAZİ BİRLİK SEN BAĞIMSIZ 651
BÜRO LİYAKAT SEN BAĞIMSIZ 27
ANADOLU ADLİYELERİ SEN BAĞIMSIZ 372

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri

TÜRK EĞİTİM-SEN

(Türkiye Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

210.951

201.282

201.475 207.256

EĞİTİM-SEN

(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)

KESK

119.876

93.143

83.131 77.818

EĞİTİM-BİR-SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

402.171

420.149

426.645 433.787

TEM-SEN

(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

860

700 564

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN

(özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

569

458 385

ANADOLU EĞİTİM-SENDİKASİ (Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası)

BASK

1060

948 828

ATASEN

(Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

57

40 34

EĞİTİM-İŞ

(Eğitim ve Bilim Işgörenleri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

48.993

48.534 49.882

TEÇ-SEN

(Tüm Eğitim Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ

7564

7282 7.628

EĞİTİM HAK-SEN

(Eğitim öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

1000

869 807

AND-SEN

(Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)

BASK

164

127 120

EÇSEN

(Eğitim Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ

15

4 1

TÜM EĞİTİM BİR-SEN (Tüm Eğitimciler Biriliği Sendikası)

BAĞIMSIZ

39

49 28

BEÇ-SEN

(Bağımsız Eğitim. Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

106

89 73

DES

(Demokrat Eğitimciler Sendikası)

BAĞIMSIZ

178

155 130

BİRLİK EĞİTİM-SEN

(Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

287

269 259

BİLGEÇ

(Bilinçli ve Gelişime» Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

26

20 13

EĞİTİM SÖZ-SEN

(Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ

39

29 32

TEG-SEN

(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

119

91 81

DEMOKRATİK EĞİTİM-SEN (Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

6

9 10

METESEN

(Mesleki ve Teknik Eğitim öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

348

326 333

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN

(Bağımsız Eğitim, öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

52

51 59

EĞİT-BİLSEN

(Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

58

125 79

SÖZ EĞİTİM-SEN

(Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

BAĞIMSIZ

29

- -

YENi-SEN

(Yeni Nesil Eğitim ve Silim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

51

38 -

EKSEN EĞİTİM-SEN (Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

592

511 472

EĞİTİM İLKE-SEN

(İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

81

106 67

SAY-SEN

(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

119

122 67

YURT EĞİTİM-SEN (Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

737

755 845

TÜM EĞİTİM-SEN

(Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

169

137 95

ÖĞESEN

(öğretim Elemanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

941

810 748

TÖS

(Tüm Öğretmenler Sendikası)

BAĞIMSIZ

80

69 65

TÜM ÜNİ-SEN

(Tüm Üniversite Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

122

135 116

MERKEZ EĞİTİM-SEN (Merkez Eğitim öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

13

17 15

ÜNİ-PER-SEN

(Üniversite idari Personel Sendikası)

BAĞIMSIZ

206

145 207

ANADOLU EKSEN

(Anadolu Eğitim Kurumlan Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

238

240 274

OSMANLI EĞİTİM-SEN (Osmanh Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

76

81 74

İDEAL EĞİTİM-SEN

(İdealist Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

25

25 33
EĞİTİMDE BİRLİK SEN ÇALIŞSAN-SEN 40
AKA-SEN BAĞIMSIZ 18
ENGELSİZ EĞİTİM SEN BAĞIMSIZ 127
LİYAKAT SEN BAĞIMSIZ 162
DİRİLİŞ EĞİTİM SEN BAĞIMSIZ 2
ŞEHİT GAZİ SEN EĞİTİM ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 675
MAARİF SEN BAĞIMSIZ 33
ŞEHİT GAZİ EĞİTİM BİRLİK SEN BAĞIMSIZ 33

Sağlık ve

Sosyal

Hizmetler

TÜRK SAĞLIK-SEN

(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

96.408

91.525

92.176 97.194

SES

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

KESK

39.210

26.573

22.758 20.374

SAĞLİK-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

233.711

244.321

248.951 251.572

BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN (Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

1038

1099 1.106

SAĞLIK HAK-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

517

427 545

TÜM SAĞLIK-SEN

(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

379

329 288

SÖZ-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ

44

43 38

HİZMET SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çatışanları Hizmet Sendikası)

BAĞIMSIZ

33

27 12

SAĞLIK-SÖZ-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası)

BAĞIMSIZ

211

69 39

GENEL SAĞLIK-İŞ

(Genel Sağlık ve Sosyal ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

2352

2369 2.428

DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN (Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

703

661 1.182

BEYAZ-SEN

(Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası)

BAĞIMSIZ

19

10 -

ANADOLU SAĞLIK-SEN (Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

356

403 473

KAMU SAĞLIK-SEN

(Kamu ve Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

53

61 66

EKSEN SAĞLIK BİR-SEN (Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ

78

76 96

YURT-AY SAĞLIK-SEN

(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

218

273 305

BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI (Birinci Basamak Sağlık Çalışanları BirSk Ve Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

1050

835 726

KESS

(Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

66

63 39

HAS SAĞLIK-SEN

(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak ve Adalet Sendikası)

BAĞIMSIZ

28

14 5

MERKEZ SAĞLIK-SEN (Merkez Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

219

97 -

SAĞLIK ORDUSU-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Ordusu Sendikası)

BAĞIMSIZ

80

74 89

ONUR SAĞLIK-SEN

(Onurlu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

106

82 93

EKSEN SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Kamu Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

176

120 77

SAĞLİK-İLKE-SEN

(İlkeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

10

11 22

SAHİM-SEN

(Sağlık Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

275

383 585
AHESEN
Aile Hekimleri Çalışanları sendikası
182 335
GÜVEN SAĞLIK SEN
Güven Sağlık ve Sosyal hizmet Çalışanları Sendikası
29 131
ŞEHİT GAZİ SEN SAĞLIK ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 689
SAĞLIK BİR SEN BAĞIMSIZ 38
ENGELSİZ SAĞLIK SEN BAĞIMSIZ 106
HUZUR SEN BAĞIMSIZ 55
ŞEHİT GAZİ SAĞLIK BİR SEN BAĞIMSIZ 139

Yerel Yönetim Hizmetleri

TÜM BEL-SEN

(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası)

KESK

26.588

22.356

18.794 21.064

TÜRK YEREL HİZMET-SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu kamu Görevlileri SentSkası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

13.437

13.974

14.320 15.552

BEM-BİR-SEN

(Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN


65.893

67.553

69.633 66.732

YEREL HAK-SEN

(Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

84

102 139

BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN (Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası)

BASK

81

53 170

BELB İRSEN

(Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Biriiqi Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

35

26 20

TÜM YEREL-SEN

(Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

9962

10.933 12.407

YEREL BİRLİK-SEN

(Yerel Yönetim ve Kamu Çalışanları Birliği Sendikası)

BASK

51

- -
BİL-SEN BAĞIMSIZ 8

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri

TÜRK HABER-SEN

(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

7.714

7.301

6.730 7.282

HABER-SEN

(Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası)

KESK

2.891

2.238

2.014 1.533

BİRLİK HABER-SEN

(Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

15.976

15.869

16.896 15.009

BAĞIMSIZ HABER-SEN

(Bağımsız Haberleşme ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

432

494 245

HABER HAK-SEN

(Basın Yayın, İlerisim ve Posta Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

10

9 29
GÜVEN HABER SEN BAĞIMSIZ 741

Kültür ve Sanat Hizmetleri

TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN (T ürkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

2.394

2.223

2.278 2.425

KÜLTÜR SANAT-SEN (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası)

KESK

4.165

3.540

3.223 2.816

KÜLTÜR MEMUR-SEN (Kültür Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

5.220

5.417

5.612 5.549

BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası)

BASK

19

17 13

KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür Sanat İşqörenieri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

309

260 210

KÜLTÜR HAK-SEN

(Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

9

9 4
KÜLTÜR EMEK SEN BAĞIMSIZ 111
ŞEHİT GAZİ SEN KÜLTÜR ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 11

Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri

TÜRK İMAR-SEN

(Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

6.087

6.048

5765 6.048

YAPI-YOL-SEN

(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

3.426

2.550

2208 2.030

BAYINDIR MEMUR-SEN (Bayındır, Çevre, inşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası!

MEMUR-SEN

16.958

17.598

18040 19.831

BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN (Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası)

BASK

147

137 129

İMAR HAK-SEN

(İmar Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

209

164 134

TAPU ÇEVRE YOL-İŞ

(Afad, Çevre Şehircilik Tapu Kadastro ve Yol İş Koiu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

37

32 29

AFAD-SEN

(Afad Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

224

204 221

ANADOLU TAPU-SEN,

(Anadolu Tapu ve Kadastro-İmar İnşaa Yol Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

97

83 97

AFAD HAK-SEN

(Afad Çalışanaları Hak Sendikası)

HAK-SEN

45

38 13

AK-SEN

(Adil Kamu Sendikası)

BAĞIMSIZ

17

46 52
YURT İMAR SEN BAĞIMSIZ 11
ŞEHİT GAZİ SEN BAYINDIR ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 58

Ulaştırma

Hizmetleri

TÜRK ULAŞIM-SEN

(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

7.632

7.775

6.836 7.226

BTS

(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası)

KESK


2.234

1.768

1680 1.647

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası)

MEMUR-SEN

9.923

9.955

10382 10.310

BUSEN

(Bağımsız Ulaştırma Çalışanları Sendikası)

BASK

54

42 31

UDEM HAK-SEN

(Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

18

21 45

ULAŞIM-İŞ

(Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

104

93 136
ULAŞIM HAVACILIK SEN
Ulaştırma ve Havacılık Kamu Personelleri Sendikası
BAĞIMSIZ 50 30
ŞEHİT GAZİ SEN ULAŞTIRMA ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 53

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

TARIM ORKAM SEN

(Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

3.285

2.445

2.151 1.931

TÜRK TARIM ORMAN-SEN (Türkiye Tarım, Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

11.189

10.412

10.364 10.751

TOÇBİR-SEN

(Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN


41.542

42.754

43.165 43.071

BATOÇ-SEN

(Bağımsız Tarım, Orman ve Çevre Sendikası)

BASK

73

63 59

TOÇ HAK-SEN

(Tarım Orman ve Çevre Hak Sendikası)

HAK-SEN

63

52 40

TÜM TOT-SEN

(Tüm Tarım, Orman ve Toprak Mahsülleri Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

10

2 29

TARIM ORMAN-İŞ

(Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

632

594 487

DEM-TOÇ-SEN

(Demokratik Tarım Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

55

50 24

EKSEN TARIM ORMAN (Eksen Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

22

15 24

YURTAYTARIM-SEN

(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Tarım-Orman Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

37

40 -
YURT TARIM SEN
yurt Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası
BAĞIMSIZ 24
ŞEHİT GAZİ SEN TARIM ORMAN ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 169

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

TÜRK ENERJİ-SEN

(Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik, Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

6.250

5.737

5.571 5.736

ESM

(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası)

KESK

2.679

2.048

1.767 1.538

ENERJİ BİR-SEN

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

17.131

17.242

16.904 16.655

BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN (Bağımsız Enerji Sanayi Madencilik Hizmet Kolu kamu Görevlileri Sendikası)

BASK

34

26 30

ENEJİ-HAK-SEN

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

17

11 10

ENERJİ-İŞ

(Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri Kamu Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

128

109 86

EKSEN ENERJİ-SEN

(EKSEN Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

123

101 21

SİMESEN ENERJİ (Sivil Memurlar Enerji Sendikası)

BAĞIMSIZ

289

235 204
ÇALIŞAN ENERJİ SEN
Enerji, sanayi ve Maden Çalışanları Sendikası
BAĞIMSIZ 32 47
ŞEHİT GAZİ SEN ENERJİ ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 142

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

13.914

10.593

10.471 11.584

DİYANET-SEN

(Tilkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)

MEMUR-SEN

77.553

81.937

80.402 83.652

DİVES

(Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası)

KESK

509

63

25 21

BAĞIMSIZ DİYANET-SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BASK

452

625 982

DİVA-SEN

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu, Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

5469

5127 5.577

DİN-BİR-SEN

(Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

3653

3419 3.857

TÜM DİYANET-SEN

(Tüm Diyanet Vakıf Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

81

35 -

HAK-BİR-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

125

79 98

ANADOLU DİYANET VAKIF SEN(EKSEN Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

19

21 48

AVRASYA DİYANET VAKIF-SEN (Avrasya Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

202

185 167

VEFA-SEN

(Vefa Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

389

368 434

DİYANET HAK-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Hak Sendikası)

BAĞIMSIZ

376

359 38

DİN-BÜRO-SEN

(Diyanet Din ve Büro Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

231

173 138

DİN GÖNÜLLÜLERİ-SEN (Tüm Din Gönüllüleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

77

89 85

TEKBİR-SEN

(Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

116

124 107

ÖZ DİYANET-SEN

(Öz Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

64

96 84

DİYANET BİR-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Birfifj Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

312

558 769
ANADOLU DİYANET SEN
Anadolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası
BAĞIMSIZ 79 114
DEVA BİR SEN BAĞIMSIZ 17
Toplam Memur Sayısı

Toplam Sendikalı Memur Sayısı

1.756.934

1.684.323

1.673.318 1.702.644
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
32 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SON HABERLER
18:10 - İki ilde daha HES kodu zorunluluğu getirildi18:07 - AB Konseyi Başkanı Michel karantinada, liderler zirvesi ertelendi18:05 - 5 ilden yeni karantina haberi.. Bir ilimizde 9 köye karantina18:03 - Konya'da yakalanan 'mahrem imam' tutuklandı18:00 - Jandarmanın sıkı takibi sonucu 2 kadın terörist sağ ele geçirildi17:55 - Atatürk Üniversitesi yüksek lisans programlarına rekor başvuru
17:52 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:50 - Dolardan yeni rekor: 7,65 TL17:47 - Karantina kurallarına uyan hastalara devletten teşekkür ziyareti17:43 - 'Herkes ölümden korkuyor' paylaşımı yapmıştı! Ölü bulundu17:36 - Yaralı köpeğe şefkat eli uzatan polis teşekkür belgesi17:30 - Trump'tan BM'ye, koronavirüsten Çin'i sorumlu tut çağrısı
17:25 - Gökçe Fırat Çulhaoğlu'na 7 yıla kadar hapis istemi17:21 - 'İnsanlığın kaderi sınırlı sayıdaki ülkenin keyfine bırakılamaz'17:06 - Edirne'de 65 yaş ve üzerine toplu ulaşımda kısıtlama16:56 - Hemşire tavşanının tedavisi için karantinayı ihlal etti, yurda yerleştirildi16:54 - FETÖ'nün hücre evinde yakalanan sanığa hapis cezası
16:53 - Üniversiteden esnek çalışma genelgesi: Personelin yarısı gelecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam