Ek gösterge paketinde yükseköğretim personeline dair önemli düzenlemeler!

Kamuoyunda 3600 ek gösterge düzenlemesi olarak TBMM'ye sunulan tasarıda öğrenci affı ve 50-d düzenlemesi olmak üzere yükseköğretime dair önemli düzenlemeler yapılıyor!

Eklenme : 30 Haziran 2022 14:02
Ek gösterge paketinde yükseköğretim personeline dair önemli düzenlemeler!

Bilindiği üzere, kamuoyunda 3600 ek gösterge düzenlemesi olarak bilinen kanun teklifi dün itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine "Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi" ismiyle sunuldu.

İlgili tasarıda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda araştırma görevlisi istihdamı ve öğrenci affı başta olmak üzere bazı önemli değişiklikler yapılmaktadır.

Buna göre;

1-Öğretim elemanlarının 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi ekli ek gösterge cetvelleri +600 puan artırılmaktadır.

3-50-d araştırma görevlisi istihdamındaki %20 kotası %30'a yükseltilerek, kadrosunun bulunduğu üniversitede doktora eğitimini yapanlardan doktor öğretim üyeliğe geçiş için kısmi de olsa iyileştirme yapılmaktadır. Bununla birlikte, 50-d araştırma görevlileri doktora eğitimini tamamlamaları halinde ilave bir yıl süre ile görev yapabilecek olup, üniversitelerin performans kriterlerini taşıyanlara ise ayrıca bir yıl daha görev yapma imkanı getirilmektedir.

2-Doktora sonrası araştırmacı istihdamına dair yürürlükteki düzenlemede değişikliğe gidilerek, bu kapsamda çalıştırılacak kişilerin giderleri döner sermayeden alınarak özel bütçeye taşınmaktadır. Bu şekilde çalıştırılacak kişiler mevcut dolu öğretim elemanı sayısının %2'sini geçemeyecektir. Yükseköğretim kurumlarının döner sermaye bütçesinden özel bütçeye taşındığı için doktora sonrası araştırmacı istihdamı üniversitelerde yaygın bir şekilde kullanılabilecektir.

4-İlk kez 2547 sayılı Kanuna eklenen bir diğer düzenleme ise, özel, kamu veya üniversitede doktora mezunu olarak çalışan Türk veya yabancı uyruklu kişiler Ar-Ge çalışması yürütmek, ders vermek gibi süreçlerde görev almak üzere kurumların onayı ve YÖK'ün izni ile bir yılı aşmamak üzere kısmi olarak görevlendirilebilecektir. Yine bu şekilde çalıştırılacak kişiler mevcut dolu öğretim elemanı sayısının %2'sini geçemeyecektir. Bu kapsamda çalışacak kişilere ödenecek ücret Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü doğrultusunda YÖK tarafından belirlenecektir.

5-Son olarak terör, kasten öldürme gibi bazı suçlar hariç yükseköğretim kurumlarından herhangi bir şekilde ilişiği kesilenler veya kayıt hakkı kazandığı halde başlayamayan kişilere 2022-2023 eğitim öğretim yılında geri dönüş hakkı veren öğrenci affı düzenlemesi de anılan pakette yer almaktadır.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz