1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yerel Seçimde İstifa Edecek Memurlara İlişkin Özel Dosya

Mahalli idare seçimleri 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacaktır. Seçim takvimi 16 Kasım 2008 tarih ve 27056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre en son 1 Aralık 2008'e kadar istifa etmek gerekmektedir. Bu süreçte sadece işçi olarak çalışanların istifa etmemesi gerekmektedir. İstifa edecek memurların geri dönüşleri, aynı göreve dönüp dönmeyeceği, bu istifanın iki defa istifa kapsamında olup olmadığı, istifadan sonra tedavi yardımı alıp alamayacakları gibi konular ile istifa edecekler için örnek dilekçe metnini görmek için başlığa tıklayınız.
24 Kasım 2008 13:18
Yazdır

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 17. maddesinde; "Milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarlar mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek için görevlerinden istifa etmek zorunda değildirler. Milletvekilliği, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği ile muhtarlık bir şahıs uhdesinde birleşemez. Bu görevlerin birisinde bulunanlardan bir diğerine seçilenler, seçim sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tercih haklarını kullanırlar. Bu süre içinde tercih haklarını kullanmayanlar seçildikleri yeni görevi reddetmiş sayılırlar." denilmektedir.

Ayrıca, 2972 sayılı Kanunun 36 maddesinde "Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 26/4/1961 gün ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarih 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 gün ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ve bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır."hükmü yer almaktadır.

SEÇİM İÇİN İSTİFADA UYGULANAN TEMEL MADDE

298 sayılı Seçmen Kütükleri ve Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Kanun un ek 7. maddesi şu şekildedir:

Ek Madde 7 -Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.

Ayrıca 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunun 18 ve 19. maddelerine bakılması gerekmektedir.

Memurlar ve kamu görevlileri en son ne zaman kadar istifa edebilir?

Mahalli idareler seçimleri 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacaktır. Seçim takvimi 16 Kasım 2008 tarih ve 27056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre en son 1 Aralık 2008'e kadar istifa etmek gerekmektedir.

"Aday Olmak İsteyen Kamu Görevlileri 1 Aralık 2008'e Kadar Dilekçe Vermeli" başlıklı dosya için tıklayınız.

Geri dönüş için seçim sonuçları beklenecek mi?

Hayır beklenmeyecek... Madde metninde "Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde" ibaresi geçmesine rağmen Danıştay kararlarına göre Yüksek Seçim Kurulunun seçim dair kararının beklenmesi gerekmemektedir. Danıştay'ın konuya ilişkin örnek bir kararı için tıklayınız. Bu konu ihtilaflı olmasına rağmen uygulamanın Danıştay kararlarına göre yapılması gerekmektedir.

Yerel seçimler için istifa eden 4/B'li, seçilemezse görevine geri dönebilir mi?

Telekomda kalan ve nakil hakkı bulunan personelin istifa edimesi gerekip gerekmediğine ilişkin

Kimler istifa etmeyecek?

1982 Anayasası'nın 76. maddesinde; Hakimler ve Savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu Üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler mensuplarının görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacakları ve milletvekili seçilemeyecekleri belirtilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4857 İş Kanunu hükümlerine tabii işçi olarak istihdam edilen personelin mahalli idareler seçimleri için istifa etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 17. maddesi uyarınca mahalli idareler seçimlerinde adaylıklarını koyabilmek veya aday gösterilebilmek için
1-Milletvekilleri,
2-Belediye başkanları,
3-İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri
4-Muhtarlar,
görevlerinden istifa etmek zorunda değildirler.

Kimler görevine geri dönemeyecek?
2005 yılına kadar sadece subay ve astsubaylar seçim için istifa ettiğinde görevine dönememekteydi. Kapsam, 2005 yılında genişletilmiş ve "Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar" da kapsama dahil edilmiştir. Buna göre, Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday olmak için istifa ettiğinde maddedeki bu düzenlemeden yararlanamamaktadır.

Aynı göreve mi geri dönecek?
Madde metni, "eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler" ibaresini kullanmıştır. Buna göre adaylık için istifa eden, eski görevine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilecektir. Kişinin istifa etmesi sonrasında kadrosuna başka birinin atanmış olması halinde, kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanması uygun olacaktır. Ancak, seçim için istifa sonrasında, eğer boşalan kadroya atama yapılmamış ise, kişinin öncelikle istifa ettiği bu kadroya döndürülmesi uygun olacaktır. Bunun aksi bir uygulama, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olmadığından mahkemeden dönecektir.

Seçim için yapılan istifa, iki defa istifa kapsamına girer mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesinde, iki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerin veya bu Kanun Hükümlerine göre çekilmiş sayılanların tekrar memurluğa dönebilecekleri hükme bağlanmıştır. Milletvekili Genel Seçimlerine katılmak üzere istifa edenlerin istifası, 657 sayılı Kanunu göre değil, 298 sayılı Kanuna göre olduğundan, bu istifalar 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin uygulanmasında dikkate alınmamaktadır.

Seçim için istifa eden tedavi yardımı alır mı?

Seçim için istifa eden kişi, artık istifa etmiş bir Devlet memurudur. Bu süre içinde, eğer memur veya bakmakla yükümlü olunan aile fertlerinden birisinin hastalanması halinde, memur ve ailesi tedavi yardımından yararlanmayacaktır.

İstifa için örnek dilekçe

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un hükümleri ile 298 sayılı Kanunun ek 7 inci maddesi uyarınca, 657 sayılı Kanunun 94. maddesindeki aranılan süreç uygulanmaz. Örnek istifa dilekçesi aşağıda yer almaktadır.

"... BAKANLIĞINA/ MÜSTEŞARLIĞINA/ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

298 sayılı Kanunun ek 7. maddesinde "Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler. " hükmü yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun 16 Kasım 2008 tarih ve 27056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararı uyarınca Mahalli idareler Seçimlerine katılmak için görevimden istifa ediyorum.

Gereğini arz ederim. ../11/2008

İmza
Ad Soyad
Adres "

Memurlar.Net
Bu haber 51,432 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam