Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2012 yılı personel alım takvimi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, bugün personel alımına dair bir açıklama yaptı. Anadolu Ajansı tarafından haberleştrilen bu açıklama sitemizde de yer aldı. Ancak açıklamada bir çok detay eksik kalmıştır. Bakanlık, memurlar.net'te yayımlanmak üzere bir bilgi notu göndermiştir. İşte Bakanlığın personel alım takvimi....

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Mart 2012 16:50, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2012 Yılı Açıktan Personel Alımına İlişkin Planlama

Bakanlığımıza 2012 yılı Nisan ve Ekim aylarında açılacak sınavlarla B Grubu kadrolar ile sözleşmeli pozisyonlara, yılın ikinci yarısında açılacak sınavla da A Grubu kadrolara açıktan atama ile toplam 2289 personel alınması planlanmıştır.

* A Grubu kapsamında Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı ile Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları sınavı, Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır. Bu sınavda, ilanda belirtilen KPSS puanı ile okul bölümlerinden mezun olma ve diğer şartları taşıyan adayların başvuruları alınacak, KPSS puanına göre yapılacak sıralama sonrasında atama yapılacak kadro sayısının 20 katına kadar aday yazılı sınava katılmaya hak kazanacak ve bunda başarılı olanların alınacağı sözlü sınavı kazananların ataması yapılacaktır.

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcıları, Gümrük Uzmanı ve Gümrük Uzman Yardımcıları Sınavı ile Yetişme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınacaktır. Bu sınava, ilanda belirtilen okul bölümlerinden mezun olmuş, 2011/2012 KPSS'de ilgili puan türünde 80 ve üzeri puan almış ve aynı sınavın yabancı dil (İngilizce, Almanca ve Fransızca) bölümünden soruların en az %70'ini doğru cevaplamış olan adayların başvuruları kabul edilecektir. Bu adaylar arasından, ilgili KPSS puan türüne göre yapılacak sıralama sonrasında açıktan atama yapılacak kadro sayısının 20 katına kadar aday yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olanlardan, başarı sırasına göre açıktan atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava alınacaktır. Adayların başarılı olabilmeleri için yazılı ve sözlü sınavda en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılarının açıktan atamaları ise, 640 sayılı KHK'nın 37 nci maddesi uyarınca mesleğe alınmaları, yarışma sınavları usul ve esaslarının düzenleneceği yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip, söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

* B grubu kadrolara ve sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak alımlar ise, 15.03.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılacaktır.

Bu sınava, ÖSYM Başkanlığı'nca gerçekleştirilen merkezi sınav (KPSS) neticesinde, ilanda belirtilen puan türünden 70 ve üzeri puan almış olanlar ve yine sınav ilanında belirtilecek diğer şartları taşıyarak müracaat eden adayların başvuruları kabul edilecektir. KPSS puanına göre yapılacak sıralama sonrasında atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve atamaları bilgisayar kurası ile yapılacaktır.

A ve B grubu unvanlarda alınması planlanan toplam 2289 personelin unvan, nitelik ve sayıları aşağıda belirtilmiştir:

Merkez

Nitelikler

Toplam Sayı

1. Alım

2. Alım

Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı

1- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

2- Sınav tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

35

35

Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı

1- Universitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer fakültelerin matematik ve istatistik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca onaylanmış yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bakanlık, ihtiyaca göre fakülteler ve/veya fakültelerin bölümleri itibariyle sınırlama yapabilir.)

2- KPSS'de yabancı dil (İngilizce, Almanca ve Fransızca) bölümünden soruların en az %70'ini doğru cevaplamış olmak.

3- Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

100

100

Veteriner Hekim

Üniversitelerin veya yüksek okulların, yapacağı görevle ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

2

2

-

Mütercim

1- En az dört yıllık eğitim veren Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim ile ilgili dil ve edebiyat bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

2- Yabancı dil bilgisinin en az (A) düzeyine eşit puan aldığını belgelemek.

2

(4/B)

2

-

Memur

İletişim Fakültelerinin Gazetecilik Bölümü'nden (2), Radyo-TV- Sinema Bölümü, Radyo ve Televizyon/Radyo-Tv Bölümlerinden (1), Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden (3) mezun olmak.

6

6

-

VHKİ

1- Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı Bölümlerinden mezun olmak.

2- Milli Eğitim Bakanlığınca veya üniversitelerce düzenlenen ve hizmet içi eğitim niteliğinde olmayan bilgisayar kursunu başarıyla bitirdiğine ilişkin sertifika veya yükseköğrenimde bilgisayar eğitimi aldığına dair transkript sahibi olmak.

2

2

-

TOPLAM

147

147

-

---

Döner Sermaye

Nitelikler

Toplam Sayı

1. Alım

2. Alım

Anbar Memuru

En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

13

13

-

Veznedar

En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak.

13

5

8

Teknisyen

1- Yapacağı görevle ilgili en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak.

2- Yapacağı görevle ilgili yeterlik belgesine sahip olmak.

4

-

4

Şoför

1- En az lise mezunu olmak.

2- En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

9

-

9

Tekniker

Üniversitelerin veya yüksek okulların, yapacağı görevle ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

3

-

3

TOPLAM

42

18

24

Taşra

Nitelikler

Toplam Sayı

1. Alım

2. Alım

Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı

640 sayılı KHK'nın 37 nci maddesi uyarınca Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma sınavları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarının düzenleneceği yönetmelikle aranacak şartları taşımak.

150

75

75

Muhafaza Memuru

1- En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler fakülte, yüksekokul veya bölümleri ile Bakanlıkça ihtiyaç duyulan mühendislik fakülteleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

2- Yönetmelikle belirlenen boy ve kilo şartına sahip olmak.

3- Sınava başvuru tarihinde 30 yaşından gün almamış olmak.

1000

500

500

Memur

En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden veya en az iki yıl süreli eğitim veren ihracat-ithalat, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret yönetimi, dış ticaret, uluslararası ticaret ve lojistik, lojistik yönetimi, adalet meslek yüksekokulu ile meslek yüksek okullarının adalet, gümrük işletme veya gümrük işleri bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

500

250

250

Muayene Memuru

1- En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler fakülte, yüksekokul veya bölümleri ile Bakanlıkça ihtiyaç duyulan mühendislik fakülteleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

2- Sınava son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

400

200

200

İcra

Memuru

En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullarının gümrük işletme bölümünden veya en az iki yıl süreli eğitim veren ihracat-ithalat, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret yönetimi, dış ticaret, uluslararası ticaret ve lojistik, lojistik yönetimi, adalet meslek yüksekokulu ile meslek yüksek okullarının adalet, gümrük işletme veya gümrük işleri bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

25

25

-

Avukat

Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

20

20

-

Tekniker

Üniversitelerin veya yüksek okulların, yapacağı görevle ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

5

-

5

TOPLAM

2100

1070

1030

Bu Habere Tepkiniz