Öğretmenler, yer değiştirme başvurularında hangi yerleşim yerini tercih edecek?

Milli Eğitim Bakanlığı 2012 yılı özür durumu yer değiştirme işlemlerinde İl/ilçe emri uygulamasını kaldırmış ve bazı büyükşehir belediyelerindeki istisnalar hariç özür durumu yer değiştirmelerini özrün bulunduğu ilçe ve bu ilçeye bağlı belde ve köylerle sınırlandırmıştır. Örneğin Hakkari ilinde çalışmakta olan bir öğretmenin eşi Osmaniye ili Kadirli ilçesinde ise bu öğretmen sadece Kadirli ilçesi ve bu ilçeye bağlı belde ve köylere yer değiştirme isteyebilecektir. Bu dosyamızda il İçi ve il dışında Yer Değiştirme Başvurularında Hangi Yerleşim Yerlerinin tercih edilebileceğini açıklıyoruz. Ayrıntılar İçin tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Temmuz 2012 11:39, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Öğretmenler, yer değiştirme başvurularında hangi yerleşim yerini tercih edecek?

2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun ?7. İl İçi Ve İller Arası Yer Değiştirme Başvuru Esasları? başlıklı açıklamalarını incelersek;

Yerleşim yeri olarak nereler belirlenmiştir?

7.1. Yer değişikliği işlemlerinde; ilçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri ve bu illerin diğer ilçeleri, büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, beldeleri ve köylerinin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin sınırları içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.

Açıklama; Kılavuzun 7.1. maddesinde yerleşim yeri olarak nerelerin belirlendiği açıklanmıştır.

Buna göre;

  1. İlçe teşkilatı bulunmayan il merkezleri,
  2. İlçe teşkilatı bulunmayan illerin diğer ilçeleri,
  3. Büyükşehir belediyesi statüsünde olan illerin ilçeleri, Örneğin; Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri tek bir yerleşim yeri olarak belirlenmiştir.)
  4. Beldeler,
  5. Köyler,

ayrı bir yerleşim yeri olarak belirlenmiştir.

Not: Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gazi Antep, İçel (Mersin), İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Samsun ve Sakarya illerimizde Büyükşehir belediyeleri bulunmaktadır.

Bu büyükşehir belediyelerinden İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana, Büyükşehir belediyeleri farklı yer değiştirme işlemlerine tabi tutulmuşlardır.

İl İçinde Yer Değiştirme Başvuruları Hangi Yerleşim Yerlerine Yapılabilecektir?

?7.1.1. İl içinde yer değiştirme başvuruları?

Açıklama; Kılavuzun 7.2. maddesinde İl içinde yer değiştirme başvurularının hangi yerleşim yerlerine yapılabileceği açıklanmıştır.

a) Aynı yerleşim yerleri veya aynı ilçe içindeki (köy ve beldeler hariç) eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.

7.1.1. maddesi (a) bendine göre; Örneğin Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.

Fakat ilçeye bağlı köy veya beldeden ilçe merkezine yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir.

?b) Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapanlar, yalnızca özrünün bulunduğu il merkezi/ilçedeki (belde ve köyler dahil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir. Eşi aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapanlar, öncelikle eşinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.?

7.1.1. maddesi (b) bendine göre; Örneğin Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan Osmaniye ilinde görev yapanlardan özrü Osmaniye merkez ilçesinde ise merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı köy ve beldelere de yer değişikliği başvurusu yapabilecektir. Diğer ilçelere, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.

Özrü Osmaniye iline bağlı Kadirli ilçesinde ise Kadirli ilçesini ve bu ilçeye bağlı köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir. Diğer ilçelere, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.

Eşi aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapanlar, öncelikle eşinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edeceğinden örneğin eşi Osmaniye merkez ilçesine bağlı Akyar köyünde ise öncelikle Akyar köyü tercih edilecek sonra merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı diğer köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir.

?c) Kendisi ve eşi büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki farklı ilçelerinde görev yapanlar, eşinin görev yaptığı büyükşehir belediye sınırları dışındaki ilçede bulunan (belde ve köyler dahil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.?

7.1.1. maddesi (c) bendine göre; Örneğin Kendisi ve eşi büyükşehir statüsünde olan Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri sınırları dışında kendisi Ceyhan ilçesinde, eşi ise Kozan ilçesinde görev yapanlar, Kendisi istiyorsa eşinin görev yeri olan Kozan ilçesine ve bu ilçeye bağlı diğer köy ve beldelere, Eşi istiyorsa kendisinin görev yaptığı Ceyhan ilçesine ve bu ilçeye bağlı diğer köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir.

?ç) İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana, Büyükşehir belediyeleri hariç büyükşehir belediyeleri sınırları dışındaki ilçelerde görev yapanlar, özürlerinin bulunduğu büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçelerde bulunan eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.?

7.1.1. maddesi (ç) bendine göre; Örneğin Diyarbakır ili Ergani ilçesinde görev yapan bir öğretmen; eşi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinden biri veya bu ilçelerin belde ve köylerinin birinde görev yapıyorsa bu ilçeleri ve bu ilçelere bağlı belde ve köylere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana, Büyükşehir belediyeleri bu kapsam dışındadır. Bu kapsama Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gazi Antep, İçel (Mersin), Kayseri, Konya, Samsun ve Sakarya illerimiz dahildir.

İl Dışında Yer Değiştirme Başvuruları Hangi Yerleşim Yerlerine Yapılabilecektir?

?7.1.2. İller arasında yer değiştirme başvuruları?

Açıklama; Kılavuzun 7.1.2. maddesinde İl dışında yer değiştirme başvurularının hangi yerleşim yerlerine yapılabileceği açıklanmıştır.

?a) Büyükşehir statüsünde olmayan illere atanmak isteyenler, özrünün bulunduğu il merkezi/ilçedeki (belde ve köyler dahil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.?

7.1.2. maddesi (a) bendine göre; Örneğin Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan Çanakkale ilinde görev yapanlardan özrü Çanakkale merkez ilçesinde ise merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı köy ve beldelere de yer değişikliği başvurusu yapabilecektir. Diğer ilçelere, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.

?b) İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana, Büyükşehir belediyeleri hariç; Büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçelerinden birine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar, büyükşehir belediyesi kapsamında bulunan tüm ilçelerdeki, büyükşehir belediyesi sınırları dışına atanmasını gerektiren özrü bulunanlar ise sadece özrünün bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dahil) eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.?

7.1.2. maddesi (b) bendine göre; Örneğin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Oğuzeli, Şahinbey ve Şehitkamil ilçeleri ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelerde özrü bulunan öğretmen Oğuzeli, Şahinbey ve Şehitkamil ilçeleri ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

Özrü Gaziantep ili İslahiye ilesinde ise sadece İslahiye ilesi ve bu ilçeye bağlı köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir. Diğer ilçelere, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapılamayacaktır.

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana, Büyükşehir belediyeleri bu kapsam dışındadır. Bu kapsama Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gazi Antep, İçel (Mersin), Kayseri, Konya, Samsun ve Sakarya illerimiz dahildir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İçin İl İçi Ve İller Arası Yer Değiştirme Başvuruları Hangi Yerleşim Yerlerine Yapılabilecektir?

?7.1.3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları?

Açıklama; Kılavuzun 7.1.3. maddesinde İstanbul büyükşehir belediyesi için il içi ve iller arası yer değiştirme başvurularının hangi yerleşim yerlerine yapılabileceği açıklanmıştır.

?a) İstanbul'un; Anadolu yakasında; Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa yakasında; Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Fatih, Şişli, Zeytinburnu ilçeleri dışındaki ilçeler ile İstanbul dışındaki illerde çalışmakta olanlardan bu yakalara dahil yukarıda sayılan ilçelerden birine atanmalarını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerde bulunan eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.?

İstanbul'da il içi yer değiştirme başvuruları Hangi Yerleşim Yerlerine Yapılabilecektir?

7.1.3. maddesi (a) bendine göre;

İstanbul'da Anadolu yakasında; Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Ümraniye ve Üsküdar ilçeleri dışındaki ilçelerde görev yapan öğretmenlerden bu ilçelerden herhangi birinde özrü bulunanlar bu ilçelere ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

İstanbul'da Avrupa yakasında; Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Fatih, Şişli ve Zeytinburnu ilçeleri dışındaki ilçelerde görev yapan öğretmenlerden bu ilçelerden herhangi birinde özrü bulunanlar bu ilçelere ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

İstanbul'da İl Dışı Yer Değiştirme Başvuruları Hangi Yerleşim Yerlerine Yapılabilecektir?

7.1.3. maddesi (a) bendine göre;

İstanbul'da Anadolu yakasında; Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinden birine atanmalarını gerektiren özrü bulunan İstanbul dışındaki illerde çalışmakta olanlar bu ilçelere ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

İstanbul'da Avrupa yakasında; Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Fatih, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinden birine atanmalarını gerektiren özrü bulunan İstanbul dışındaki illerde çalışmakta olanlar bu ilçelere ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

?b) İstanbul ilinde yukarıda sayılan ilçeler dışında kalan diğer ilçelere atanmaları gereken özrü bulunanlar, özürlerinin giderileceği ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.?

7.1.3. maddesi (b) bendine göre;

İstanbul'da Anadolu yakasında; Adalar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile ve Tuzla ilçeleri dışındaki ilçelerde görev yapan öğretmenlerden bu ilçelerden herhangi birinde özrü bulunanlar sadece özrünün bulunduğu ilçeye ve bu ilçeye bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

İstanbul'da Avrupa yakasında; Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüp, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Sultangazi ilçeleri dışındaki ilçelerde görev yapan öğretmenlerden bu ilçelerden herhangi birinde özrü bulunanlar sadece özrünün bulunduğu ilçeye ve bu ilçeye bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

?c) Yukarıda sayılan Anadolu yakası ve Avrupa yakası ilçelerinde çalışanlardan aynı yakaya dahil ilçelere atanmalarını gerektiren özrü bulunanlar, il içi özür grubu başvurularında eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı ikametgahının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edeceklerdir.?

7.1.3. maddesi (c) bendine göre;

İstanbul'da Anadolu yakasında; Adalar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile ve Tuzla ilçeleri dışındaki ilçelerde görev yapan öğretmenlerden bu ilçelerden herhangi birinde özrü bulunanlar sadece özrünün bulunduğu ilçeye ve bu ilçeye bağlı, köy ve beldelere veya eşi Anadolu yakasının diğer bir başka ilçesinde ikamet ediyorsa ayrıca bu ilçe ve bu ilçeye bağlı köy ve beldelere de yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

İstanbul'da Avrupa yakasında; Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüp, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Sultangazi ilçeleri dışındaki ilçelerde görev yapan öğretmenlerden bu ilçelerden herhangi birinde özrü bulunanlar sadece özrünün bulunduğu ilçeye ve bu ilçeye bağlı, köy ve beldelere veya eşi Avrupa yakasının diğer bir başka ilçesinde ikamet ediyorsa ayrıca bu ilçe ve bu ilçeye bağlı köy ve beldelere de yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir Belediyeleri için İçin İl İçi Ve İller Arası Yer Değiştirme Başvuruları Hangi Yerleşim Yerlerine Yapılabilecektir?

?7.1.4. Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir Belediyeleri için il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları?

Açıklama; Kılavuzun 7.1.3. maddesinde Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir Belediyeleri için il içi ve iller arası yer değiştirme başvurularının hangi yerleşim yerlerine yapılabileceği açıklanmıştır.

?a) Diğer illerden Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,?

7.1.4. maddesi (a) bendine göre; Diğer illerden örneğin Kastamonu ilinden Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçeleri ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

?b) Diğer illerden İzmir Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,?

7.1.4. maddesi (b) bendine göre; Diğer illerden Örneğin Bolu ilinden İzmir Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçeleri ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

?c) Diğer illerden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe konumundaki; Körfez, Derince, İzmit, Kartepe ve Başiskele ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,?

7.1.4. maddesi (c) bendine göre; Diğer illerden Örneğin Şırnak ilinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe konumundaki; Körfez, Derince, İzmit, Kartepe ve Başiskele ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçeleri ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

?ç) Diğer illerden Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,?

7.1.4. maddesi (ç) bendine göre; Diğer illerden Örneğin Hakkari İlinden Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan, Yüreğir ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçeleri ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

?d) Yukarıda sayılan büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelerden (belde ve köyler dahil) merkez ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar merkez ilçelerdeki,?

7.1.4. maddesi (d) bendine göre; Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelerden (belde ve köyler dahil) merkez ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar Örneğin büyükşehir statüsünde olan Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinden birine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçeleri ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

?e) Yukarıda sayılan büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri arasında atanmasını gerektiren özrü bulunanlar eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı ikametgahının bulunduğu ilçedeki,?

7.1.4. maddesi (e) bendine göre; Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelerden (belde ve köyler dahil) merkez ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar Örneğin büyükşehir statüsünde olan Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinden birine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçeleri ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere veya eşi Ceyhan İlçesinde ikamet ediyorsa ayrıca Ceyhan ilçesi ve bu ilçeye bağlı köy ve beldelere de yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

?f) Yukarıda sayılan büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelere (belde ve köyler dahil) atanmasını gerektiren özrü bulunanlar, özürlerinin bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dahil) eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.?

7.1.4. maddesi (f) bendine göre; Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelerden (belde ve köyler dahil) merkez ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar Örneğin büyükşehir statüsünde olan Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri dışındaki Karaisalı ilçesinde özrü bulunan bir öğretmen sadece Karaisalı ilçesini ve bu ilçeye bağlı köy ve beldelere de yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

Kısacası özür durumu yer değiştirmelerde ilçe sınırlaması da getirilmiştir

Milli Eğitim Bakanlığı 2012 yılı özür durumu yer değiştirme işlemlerinde Eğitim özrü, İl/ilçe emri uygulamasını kaldırmış ve bazı büyükşehir belediyelerindeki istisnalar hariç özür durumu yer değiştirmelerini özrün bulunduğu ilçe ve bu ilçeye bağlı belde ve köylerle sınırlandırmıştır. Örneğin Hakkari ilinde çalışmakta olan bir öğretmenin eşi Osmaniye ili Kadirli ilçesinde ise bu öğretmen sadece Kadirli ilçesi ve bu ilçeye bağlı belde ve köylere yer değiştirme isteyebilecektir.

Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı ikametgahının bulunduğu ilçe hangi durumlarda tercih edilebilir

7.1.4. maddesi (e) bendindeki ?e) Yukarıda sayılan büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri arasında atanmasını gerektiren özrü bulunanlar eşinin görev yaptığı veya Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı ikametgahının bulunduğu ilçedeki,? açıklamalara göre sadece Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelerden (belde ve köyler dahil) merkez ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar Örneğin büyükşehir statüsünde olan Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki; Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinden birine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçeleri ve bu ilçelere bağlı, köy ve beldelere veya eşi Ceyhan İlçesinde ikamet ediyorsa ayrıca Ceyhan ilçesi ve bu ilçeye bağlı köy ve beldelere de yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

Bu illerin yani Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir belediyeleri merkez ilçeleri dışındaki ilçelerden (belde ve köyler dahil) merkez ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar eşinin ikamet ettiği Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı ikametgahının bulunduğu ilçeyi ve bu ilçeye bağlı köy ve beldelere de yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

7.1.3. maddesi (c) bendine göre;

İstanbul'da Anadolu yakasında; Adalar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile ve Tuzla ilçeleri dışındaki ilçelerde görev yapan öğretmenlerden bu ilçelerden herhangi birinde özrü bulunanlar sadece özrünün bulunduğu ilçeye ve bu ilçeye bağlı, köy ve beldelere veya eşi Anadolu yakasının diğer bir başka ilçesinde ikamet ediyorsa ayrıca bu ilçe ve bu ilçeye bağlı köy ve beldelere de yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

İstanbul'da Avrupa yakasında; Arnavutköy, Avcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüp, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri ve Sultangazi ilçeleri dışındaki ilçelerde görev yapan öğretmenlerden bu ilçelerden herhangi birinde özrü bulunanlar sadece özrünün bulunduğu ilçeye ve bu ilçeye bağlı, köy ve beldelere veya eşi Avrupa yakasının diğer bir başka ilçesinde ikamet ediyorsa ayrıca bu ilçe ve bu ilçeye bağlı köy ve beldelere de yer değişikliği başvurusu yapabilecektir.

Bu illerin haricindeki yerlerde Adres Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı ikametgahının bulunduğu ilçe seçilemeyecektir.

İl/ilçe emri nedir?

Bakan Dinçer, Kanaltürk'te 29.07.2012 Pazar günü ?Ankara'nın Nabzı? programında önemli açıklamalarda bulunmuş program yapımcısı Faruk MERCAN'ın izleyicilerden gelen bir soruyu sayın bakana yönlendirmiştir.

?Faruk Mercan: Mesala bir mesaj var 6 yıldır Güneydoğuda görev yapıyorum eşim Aydında il emri diye bir şey varmış hala kavuşamadık biz aile olarak.

Bakan Dinçer: İl emri ama onunla alakalı bir durum değil ki, il emri il içerisindeki atama ile alakalı bir durumdur. Ve belli bir ilçede veya köyde görev yapıyorsa bunun atamasıyla ilgili düzenlemeyi ifade eder, şimdi özür durumu ise eş durumundadır. Eş durumunda zorunlu süresini tamamlayanlar efendim müracaat etmeleri halinde atama yapılıyorlar zaten ?. Şayet o gidemediyse aydındaki eşi yanına gelebilirdi.

Bu diyalogdan sayın bakanın il emri konusunda bilgi sahibi olamadığı kanaatindeyiz.

Peki, il/ilçe emri nedir

Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerden tercihlerine yerleşemediği takdirde ilan edilen diğer eğitim kurumlarına tercih dışı kura ile atanmayı kabul etmeleri halinde bu eğitim kurumlarına da atanamadıkları takdirde, oluşabilecek ihtiyaç halinde eğitim kurumlarına atamaları yapılmak üzere özrünün bulunduğu il/ilçe emrine atanma hakkına il/ilçe emri denilmektedir.

Bu durum 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ?Atamalar? başlıklı 37. maddesi 6. fıkrasında ise; ? Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması halinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il milli eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir.? şeklinde yer almaktadır.

Not: MEB yer değiştirme ile ilgili tüm dosyalarımız ve haberlerimize sitemizin sol sütununda yer alan ?Tüm Dosyalar? kısmındaki ?MEB'de tayinler? bölümünden ulaşabilirsiniz.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber