Advertisement

Memura, unvanla uyumlu olmayan görev verilmesi halinde, ne yapabilir?

Kamuda yaşanan en büyük sorun görev tanımları sorunudur. Bir kişi mühendis olmasına rağmen hangi görevleri yapmakla yükümlü olduğuna dair resmi bir mevzuat bulunmamaktadır. Amirler ise bu konuda resmi bir mevzuat bulunmadığı ve yeteri kadar personel de olmadığı için unvanla uyumlu olmayan görevleri memurlara verebilmektedir. Bu konudaki çok önemli dosyamız için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 05 Şubat 2007 12:49

MEMURA, BAŞKA BİR SINIFA AİT GÖREV VERİLEMEZ

Öncelikle şu hususu belirtmek gerekmektedir. Unvanlara ilişkin görev tanımları olmasa da, memur başka sınıfta çalıştırılamaz. Bu husus 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 45 inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan hüküm şu şekildedir: "Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz."

Bu çok açık bir hüküm olup, amirlerin THS'de yer alan bir memura GİH veya yardımcı hizmetler sınıfında yer alan bir personelin yapması gereken işleri vermesi kanuna aykırı olacaktır.

GÖREV TANIMLARI OLMASA DA, GÖREVLER UNVANLA UYUMLU OLMALIDIR

Diğer taraftan, unvanlara ilişkin görev tanımları olmasa da, memura verilecek görevin unvanıyla uyumlu olması gerekmektedir. Örneğin teknik hizmetler snıfında yer alan bir teknisyene bir mühendisin yapması gereken işlerin verilmemesi gerekmektedir.

Peki unvanla uygunluğu tartışmalı bir görev verilmesi halinde ne yapılmalıdır?

Yukarıda da belirtildiği üzere memura sınıfı dışında görev verilemeyeceği çok açıktır. Tartışma aynı hizmet sınıfında yer alan bir görevin verilmesi, memurun ise bu görevin unvanı ile uyumlu olmadığını düşünmesi halinde oluşmaktadır.

HAK ARAMADA NASIL BİR YOL TAKİP EDİLMELİDİR?

Kendisine verilen görevin kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun olmadığını düşünen bir personel bu konudaki hakkını şu şekilde arayacaktır.

1- Personele verilen görev, resmi bir yazıyla tebliğ edilmiş olmalıdır.

2- Resmi yazıya, "müracaat ve şikayet yönetmeliğine" uygun bir şekilde itiraz edilebilir.

3- Alınacak cevaba karşı idari yargıda 60 gün içinde dava açılmalıdır.

4- Yürürlüğü durdurma istemiyle açılacak davada, verilen resmi görevin kamu yararına uygun olmadığı ve hizmet gereklerine uygun olmadığı savunulmalıdır. Dava dilekçesinde, bu görevi yapabilecek başka personel olup olmadığı, sadece kendisinin hedef alınıp alınmadığı, başka kurumlardaki uygulamaların nasıl olduğu gibi hususlara yer verilebilir.

5- Davanın kazanılması ancak benzer işlemlere devam edilmesi halinde manevi tazminat yoluna başvurulmalıdır.

KAPAT [X]

6- Diğer taraftan, dava açma esnasında, verilen görev yapılmalıdır. Zira 657'e göre amir kanuna aykırı emir verilebilir, memur ise sadece suç teşkil eden emirleri yerine getiremez. Bu nedenle suç teşkil etmeyen emirlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi davranış halinde memur disiplin cezası ile karşı karşıya kalacak ve bu kez disiplin cezalarının iptali için idari yargıda dava açmak zorunda kalacaktır.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz