1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MASAK'a 250 maliye uzmanı alınmasına dair ilan yayımlandı

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, 250 Maliye Uzmanı kadrosuna kurumlar arası naklen atama suretiyle Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) bünyesinde istihdam edilecekler için sınav düzenlenecektir.
14 Şubat 2018 18:00
Yazdır
MASAK'a 250 maliye uzmanı alınmasına dair ilan yayımlandı

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, 250 Maliye Uzmanı kadrosuna kurumlar arası naklen atama suretiyle Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) bünyesinde istihdam edilecekler için sınav düzenlenecektir. İşte ilan metni

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

MALİYE UZMANLIĞI NAKLEN GEÇİŞ SINAVI DUYURUSU

Sınav kadro unvanı: Maliye Uzmanı
Kadro sayısı: 250
Atama yapılacak yerler: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
Başvuru tarihi: 12/02/2018 - 12/03/2018 (Saat 17:30'a Kadar)
Başvuru usulü: Elektronik Ortam
Sınav usulü: Sözlü Sınav
Sınav tarihi ve yeri: Daha sonra duyurulacaktır

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde, 250 Maliye Uzmanı kadrosuna kurumlar arası naklen atama suretiyle Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecekler için sınav düzenlenecektir.

Sınava ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU USUL VE ESASLARI

A- Başvuru Şartları

05/12/2017 tarihi itibarıyla mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve yeterlik sınavıyla atanmış olmak şartıyla, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II-Tazminatlar" kısmının "A-Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan kadro unvanlarında ya da Bankalar Yeminli Murakıplığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu veya Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlığı kadro unvanında bulunmak.

B- Başvuru Esasları

Başvurular, Bakanlık internet adresinde (www.maliye.gov.tr) yer alan "Başvuru Formu" ve "Özgeçmiş" belgesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak ve aşağıda belirtilen belgeler ve fotoğraf eklenmek suretiyle 12/02/2018 - 12/03/2018 (en geç saat 17:30'a kadar) tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar göz önüne alınarak, başvurular son güne bırakılmamalıdır. Elden, elektronik posta veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

1) Varsa Yabancı Dil Sonuç Belgesi

2) Çalışmakta olduğu kurumdan alınacak Hizmet Belgesi

Adaylardan, sözlü sınav öncesi gerekli görülen başka belgeler de istenebilir.

C- Sınava Katılmaya Hak Kazananların İlanı

Sınava katılmaya hak kazananlar, sınava katılacağı tarih ve yer belirtilmek kaydıyla sınav tarihinden en az 10 gün önce Bakanlık internet adresinde (www.maliye.gov.tr) ilan edilecektir.

2- SINAV USUL VE ESASLARI

Sınav, sözlü ol arak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar , Sınav Komisyon üyeleri tarafından;

1) Genel hukuk bilgisi (adayın temel hukuk bilgisinin olup olmadığı),

2) Bir sorunu tanımlama, muhakeme etme ve çözme yeteneği,

3) Yaratıcı - eleştirel düşünme ve karar verme yeteneği,

4) Liyakati, davranış ve tepkilerinin mesleğe ve takım çalışmasına uygunluğu,

5) Genel kültürü ve ifade yeteneği,

6) Teknolojik imkanları kullanma yeteneği,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendiril ecektir.

3- BAŞARI, BAŞARI SIRALAMASI VE İLANI

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin 1 00 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sözlü sınav puanı, adayın başarı puanı olarak belirlenecektir.

Puanların eşit olması halinde, aynı puanı alan adaylardan sırasıyla; a) Daha üst öğrenimi bitirmiş olana, b) Yabancı dil (İngilizce) puanı daha yüksek olana, öncelik tanınacaktır.

Kadro sayısından daha fazla aday başarılı olduğu takdirde en fazla 50 aday yedek olarak belirlenecektir. Sınavı asıl ve yedek olarak kazanan adaylar, Bakanlık internet sitesinde (www.maliye.gov.tr) ilan edilecektir.

4- ATAMA USUL VE ESASLARI

1) Sınav sonucunda başarı sırasının ilk 250 sırasında yer alan adaylar, Maliye Uzmanlığına naklen atanır ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında görevlendirilir.

2) Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

3) Sınavda başarılı olan adaylardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

4) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyen veya atama işlemi yapılmadan önce feragat eden adayların atamaları yapılmaz.

5) Atamaları yapılanlardan kendilerine verilen süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

7) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, 31.12.2018 tarihini geçmemek kaydıyla bir sonraki sınava kadar varsa başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.

İlan olunur.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce, Ankara Büyükşehir Belediyesini, hangi aday kazanır?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam