1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte OMÜ'deki atamalar

28 Eylül 2005 00:04
Yazdır

İŞTE 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİNDE YÖNETİMİNDE BULUNANLARIN EŞ VE YAKINLARI

  ÜNİVERSİTE YÖNETİMİNDE BULUNAN KİŞİLER ATANANIN MEVCUT YÖNETİCİYE YAKINLIĞI ATANDIĞI KADRO
1 Prof.Dr.Adem Gülel
Eski Rektör yardımcısı, Amasya Fen Edebiyat Fak. Dekanı
Oğlu Okan Gülel Yardımcı Doçent Tıp fakültesi kardiyoloji ABD
2 Prof. Dr. Kerim Edinsel,
Rektör Danışmanı
Eşi Sema Engin- Edinsel Öğretim Görevlisi
3 Prof.Dr. Ahmet Rıfat Şahin ,
Rektör Yardımcısı
Eşi Şerife Şahin Öğretim görevlisi, Eğitim Fak. Okul Öncesi Öğr.
4 Prof. Dr. Mustafa Çolak
OYDEM Müdürü
Oğlu Levent Çolak Rektörlük Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı
5 Prof.Dr. A. Turan Gürkanlı ,
Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü
Oğlu Tolga Gürkanlı Araştırma Görevlisi Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Böl.
6 Prof.Dr. A. Turan Gürkanlı,
Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü
Eşi Nuriye Gürkanlı Daire Başkanı, Öğrenci İşleri
7 Prof.Dr. A. Turan Gürkanlı,
Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü
Gelini İrem Gürkanlı Yüksek Lisans, Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Böl.
8 Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı ,
Samsun Sağlık Yüksek Okulu Müdürü
Kızı Okutman, Ortak dersler
9 Prof. Dr. Ahmet Yaşar Turanlı ,
Samsun Sağlık Yüksek Okulu Müdürü
2. Kızı Okutman, İngilizce
10 Prof.Dr.Hakan Muğlalı
Veteriner Fakültesi Dekanı
Eşi Mehtap Muğlalı Yardımcı Doçent Diş Hek. Fak. Ağız Diş.Çene Hast.
11 Prof.Dr. Osman Zümrüt ,
İlahiyat Fakültesi Dekanı
Damadı Engin Çiftçioğlu Yardımcı Doçent, Tıp fakültesi Anatomi ABD
12 Prof.Dr. Osman Zümrüt ,
İlahiyat Fakültesi Dekanı
Kızı Müjgan Çiftçioğlu Doktora öğrencisi, Tıp Fak.Halk Sağlığı ABD
13 Prof.Dr.Mehmet Koyuncu
Eski Rektör Yardımcısı
- Profesör Eğitim Fakültesi Resim-iş bölümü
14 Prof.Dr. Hülya Köprülü ,
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Eşi Ercan Köprülü Öğretim Görevlisi Veteriner Fakültesi
15 Prof.Dr. Hülya Köprülü ,
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Oğlu Onur Köprülü Öğretim görevlisi
16 Prof.Dr. Zafer Eren,
Amasya Eğitim Fakültesi Dekanı
Eşi Banu Eren Yardımcı Doçent, Fen-Ede. Fak. Biyoloji Böl..
17 Nazım Alkan ,
Üniversite genel sekreteri
Oğlu Bora Alkan Öğretim Görevlisi, Terme Meslek Yüksek Okulu
18 Nazım Alkan ,
Üniversite genel sekreteri
Gelini Isıl Alkan Araştırma Görevlisi İkt. İdari Bil. Fak
19 Cahit Kurt,
Üniversite Genel sekreter yardımcısı
Oğlu Murat Kurt Yardımcı Doçent, Diş Hekim. Fak. Protez ABD
20 Cahit Kurt,
Genel sekreter yardımcısı
Gelini ? Kurt Öğretim görevlisi
21 Doç.Dr. Tohit Güneş
Bafra Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Eşi Handan Güneş Öğretim Görevlisi Eğitim Fakültesi
22 Doç.Dr. Tohit Güneş
Bafra Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Abisi Oktay Güneş Öğretim Görevlisi Eğitim Fakültesi
23 Prof. Dr. İsmet Şenel ,
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Yeğeni Emel Şenel Araştırma Görevlisi, Ordu Fen Ede. Fak. Biyoloji Böl.
24 Prof. Dr. İsmet Şenel ,
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
Yeğeni Evrim Şenel Araştırma Görevlisi, Amasya Fen Ede. Fak. Kimya Böl.
25 Yrd.Doç.Dr. Şinasi Saraç ,
Diş Hek. Fak. Protez ABD Başk.
Eşi Duygu Saraç Yardımcı Doçent, Diş Hek. Fak. Protez ABD
26 Prof.Dr. Kutman Ersanlı,
Eğitim Fak. Eğitim Bil. Bölümü Başkanı
Oğlu Ercüment Ersanlı Araştırma görevlisi Eğitim Fakültesi
27 Prof.Dr. Kutman Ersanlı,
Eğitim Fak. Eğitim Bil. Bölümü Başkanı
Gelini Ceylan Ersanlı Araştırma görevlisi Eğitim Fakültesi İngilizce
28 Prof.Dr.Şaban Sarıkaya
Tıp fakültesi Dekan yardımcısı
Kardeşi Adnan Sarıkaya Yardımcı Doçent Amasya Fen Edb. Fak. Biy. Böl
29 Doç.Dr. Ahmet Karacalar
Tıp Fakültesi Plastik cerrahi ABD
Eşi Serap Karacalar Yardımcı Doçent, Tıp Fak. Anestezi Bölümü
30 Prof.Dr.Arif Gönülol
Fen Edebiyat Fak. Biy. Bölüm Başkanı
Oğlu Emrah Gönülol Araştırma görevlisi Diş Hekimliği Fak. Çene Cerrahisi
31 Prof.Dr. Muhlise Alvur ,
Tıp Fakültesi TTB Bölüm Başk.
Kızı Bilge Gürsel Yardımcı Doçent Tıp Fak. Radyasyon Onkoloji.
32 Prof.Dr. Zeki Acar ,
Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yard.
Baldızı Eda Turgut Araştırma Görevlisi, Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Böl.
33 Prof.Dr. Arif Kökçü
Tıp Fak. Kadın Doğum ABD Başkanı
Kızı Doktora öğrencisi, Diş Hekimliği fakültesi
34 Doç.Dr. Hasan Bolat ,
OYDEM Müdürü
Eşi Mualla Bolat Yardımcı Doçent, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğr.
35 Doç.Dr.Tamer Türk
Diş Hek.Fak.Ortodonti ABD Başkanı
Eşi Selma Elekdağ- Türk Yardımcı Doçent, . Diş Hek.fak Ortodonti ABD
36 Prof.Dr.Yıldız Pekşen ,
Tıp Fak. Halk Sağlığı ABD Başkanı ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
Kızı Ceren Pekşen (Seramik Müh. Mezunu) Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisli Bölümü
37 Prof.Dr. Musa Ona r,
Tıp fakültesi Nöroloji ABD Başkanı ve Diş Hek. Fak. Yönetim Kurulu Üyesi
Yeğeni Mahmut Sümer Yardımcı Doçent, Diş Hek. Fak. Ağız Diş Çene Has. Diş Hek. Fak. Dekan Yardımcısı
38 Yard. Doç. Dr. Mahmut Sümer
Diş Hek. Fak. Dekan Yardımcısı
Eşi Pınar Sümer Yardımcı Doçent Diş Hek. Fak. Oral Diagnoz ve Rad.
39 Yrd.Doç.Dr. Şamil Işık,
Çarşamba MSYO Müdür yardımcısı
Eşi (Jeolog) Nurdan (Yavuz) Işık Yardımcı Doçent, Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl.
40 Doç.Dr.İbarahim Özkoç ,
Ünye İk ve İdari Bil. Fak. Dekan Yardım.
kayınbiraderi  
41 Doç.Dr. Hüseyin Kalkan
Eğitim Fak. Fen Bilimleri Bölüm Başkanı
Yeğeni Selami Kalkan Araştırma görevlisi Eğitim fakültesi aynı bölüm
42 Prof.Dr. Mehmet Apan ,
Üni. Araştırma Fonu Yön. Kur. Üyesi
Oğlu Mustafa Apan Öğretim görevlisi, Terme Meslek Yüksek Okulu
43 Yrd.Doç.Dr. Aydın Kaptan,
GSE Müd ve Eğitim Fak.Güzel San. Bölüm Bşk.Yrd
Oğlu Yakup Ata Kaptan Yardımcı Doçent, Eğitim Fakültesi
44 Yrd.Doç.Dr. Aydın Kaptan,
GSE Müd ve Eğitim Fak.Güzel San. Bölüm Bşk.Yrd
Gelini Serpil Kaptan Öğretim Görevlisi SMYO
45 Prof.Dr. Naki Ulusoy ,
Tıp Fak . Yönetim Kurulu üyesi
Kızı Ayça Tuğba Ulusoy Araştırma Görevlisi, Diş Hekimliği Fakültesi
46 Yrd.Doç.Dr. Emine Drama,
Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı
Eşi İ. Tekin Drama Okutman OYDEM
47 Yrd.Doç.Dr. Şafak Apaydın
Eğitim Fakültesi Okul Öncesi ABD Başk .
Eşi Zekiye Apaydın Yardımcı Doçent Eğitim Fakültesi
48 Necla Kalanlar OMÜ Rektörlüğünde Şef Eşi Selim Kalanlar Öğretim Görevlisi Terme Meslek Yüksekokulu
49 Prof.Dr.Turgut Karacan
Eğitim Fak. Türkçe Bölüm Başkanı
Eşi Çınar Karacan Geçici işçi olarak alınıp öğrenci işlerinde çalıştırılıyor
50 Yrd.Doç.Dr.Cihat Erdönmez
Mesudiye Meslek Yük. Okulu Müdürü
Eşi Müge Erdönmez Yardımcı Doçent Mesudiye Meslek Yüksekokulu
51 Yrd.Doç.Dr. Osman Güngör
Eğitim Fak. Güzel Sanat.Böl
Oğlu Bülent Güngör Yardımcı Doçent Tıp Fak.Genel Cerrahi ABD
52 Yrd.Doç.Dr. Osman Güngör
Eğitim Fak. Güzel Sanat.Böl
Oğlu Levent Güngör Yardımcı Doçent, Tıp Fak.Nöroloji ABD
53 Yrd.Doç.Dr. Osman Güngör
Eğitim Fak. Güzel Sanat.Böl
Gelini İnci Güngör Yardımcı Doçent, Tıp Fak. Göz ABD
54 Yrd.Doç.Dr. Oğuz Aydın ,
Tıp Fakültesi
Eşi Birsen Aydın Yardımcı Doçent Fen Edebiyat Fakültesi
55 Yrd.Doç.Dr.Kazim Ermiş ,
Fen Edebiyat Biyoloji Bölümü
Oğlu Egemen Ermiş Öğretim Görevlisi, Yaşar Doğu Bed. Eği Spor Y O
56 Yrd.Doç.Dr.Tunç Fışkın
Tıp Fakültesi Pediatri ABD
Eşi Nuriye Fışkın Yardımcı Doçent Tıp Fak. Enfek. Hastalıkları
57 Yrd.Doç.Dr. E. Omca Çobanoğlu
Eğitim Fakültesi
Eşi Ufuk Çobanoğlu Yardımcı Doçent (Kendisi Fizikçi) Eğitim Fak. Bil. Böl. Böl. Bşk.
58 Öğretim Görevlisi Işıl Akbayır
Eğitim Fakültesi
Eşi Sıddık Akbayır Öğretim Görevlisi Eğitim Fakültesi
59 Öğr.Gör.Nihat Şenyurt
Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreterliği
Oğlu Özgün Şenyurt Araştırma görevlisi Diş Hekimliği Fak. Çene Cerrahisi
60 Yrd.Doç.Dr. Burak Tander
Tıp Fakültesi öğretim üyesi
Eşi Berna Tander Yardımcı Doçent Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ABD
61 Yrd. Doç. Dr. İrfan Şenlik
Samsun Meslek Y.O. Müdür Yardımcısı
Eşi Gülen Şenlik Okutman
62 Yrd. Doç.Dr. Ahmet U. Güler ,
Diş Hekimliği Fakültesi Protez ABD
Eşi Eda Güler Araştırma Görevlisi Diş Hekimliği fakültesi
63 Doç.Dr. Uğur Türe ,
Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim dalı
Eşi Hatice Türe Yardımcı Doçent Anestezi bölümüne öğretim üyesi
64 Yrd.Doç.Dr. Sinan Atmaca
Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı
Eşi Ayşegül Atmaca Yardımcı Doçent Tıp Fak. Dahiliye (Endokronoloji)
65 Yrd:doç.Dr. Fevzi (Canbaz) Tosun
Tıp fakültesi Nükleer Tıp Anabilim dalı
Eşi Miraci Tosun Yardımcı Doçent Tıp Fak. Kadın Doğum ABD
66 Yrd.Doç.Dr.Cevat Nisbet
Veteriner Fakültesi Biyokimya
Eşi Özlem Nisbet Yardımcı Doçent Veteriner Fakültesi Cerrahi
67 Yrd.Doç.Dr.Umur Sakallıoğlu
Diş Hekimliği Fakültesi Periodentoloji
Eşi Elif Eser Sakallıoğlu Yardımcı Doçent Diş Hekimliği Fak. Periodentoloji
68 Doç.Dr.Yüksel Süllü
Tıp Fakültesi Göz hast. ABD
Eşi Yurdanur Süllü Yardımcı Doçent Tıp Fakültesi Patoloji ABD
69 Yrd.Doç.Dr.Çağatay Karahan
Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi
Eşi Can Karahan Yardımcı Doçent Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi
70 Yrd.Doç.Dr. Orhan Karamustafaoğlu
Amasya Eğitim Fak. Fen Bilgisi Eğitimi
Eşi Sevilay Karamustafaoğlu Yardımcı Doçent Amasya Eğitim Fak. Fen Bil. Eğiti.
71 Yrd.Doç.Dr.Gül Fatma Yarım
Veteriner Fakültesi Biyokimya
Eşi Murat Yarım Yardımcı Doçent Veteriner Fakültesi Patoloji
72 Yrd.Doç.Dr. Kasım Kıroğlu,
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller
Eşi Uzman
73 Yrd.Doç.Dr.Murat Fındık
Veteriner Fakültesi Doğum
Eşi Arzu Fındık Yardımcı Doçent Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji
74 Yrd.Doç.Dr. M.Erdem Gültiken
Veteriner Fakültesi Anatomi
Eşi Nilgün Gültiken Yardımcı Doçent Veteriner Fakültesi Doğum
75 Yrd.Doç.Dr.Mahmut Sümer
Diş Hek.Fak. Ağız Diş Çene Hast.
Eşi Pınar Sümer Yardımcı Doçent Diş Hek. Fakültesi Oral Diagnoz
76 Yrd.Doç.Dr.Melih Yücel Sueri
Diş Hekimliği Fak.Ortodonti
Eşi Hande Esen Sueri Araştırma Görevlisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
77 Doç.Dr.Tolga Güvenç
Veteriner Fakültesi Patoloji
Eşi Araştırma Görevlisi Veteriner Fakültesi Fizyoloji
78 Yrd.Doç.Dr. Murat Kabak
Veteriner Fakültesi Anatomi
Eşi Pınar Kabak Araştırma Görevlisi Veteriner Fak.Histoloji
79 Yrd.Doç.Dr. Tülay (Aytaç) Akçin,
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Eşi Adnan Akçin Yardımcı Doçent Amasya Fen Ede. Fak.Biy. Böl
80 Yrd.Doç.Dr.Eylem Gündüz,
Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Eşi İslam Gündüz Doçent Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
81 Y.Doç.Dr. Türkay Yalın,
OMÜ Vakfı Başkanı
Teyze oğlu Selçuk Karamustafa OMKAN İşletme Müdürü
82 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Evren ,
Müh. Fak. Eski Dekan Yardımcısı
Eşi Sevil Evren Öğretim Görevlisi Terme MYO
83 Doç. Dr. Turan Koyuncu ,
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Eşi Sevim Koyuncu Öğretim Görevlisi Samsun SYO Müd. Yrd.
84 Doç. Dr. Sebahat Sullivan ,
Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl. Öğrt. Üyesi Rektörün yakın arkadaşı
Eşi Greg Sullivan Okutman OYDEM Kendisi dil bilimci değil. Avustralyalı. Nereden mezun olduğu da bilinmiyor.
85 Yrd. Doç. Dr. Ufuk Çoruh
Eğitim Fakültesi Fizik Bölümü
Eşi Semra Çoruh Yardımcı Doçent Müh. Fak. Çevre Müh. Bölümü
86 Ahmet Turan Vakifbank
OMÜ Şubesi Şefi
Eşi Gamze Turan Yardımcı Doçent Müh. Fak. Çevre Müh. Bölümü
87 Prof. Dr. Süleyman Çelik
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Yeğeni Özen Yaylagül Yardımcı Doçent Fen Edebiyat Fak. Edebiyat Bölümü
88 Yrd. Doç. Dr. Zülal (Atlı) Şekeroğlu
Ordu Fen Edebiyat Fak. Biyoloji Bölüm
Eşi Vedat Şekeroğlu Araştırma Görevlisi Ordu. Fen. Ede. Fak. Biyoloji Böl.
90 Yrd. Doç Dr. Mustafa Ulutaş
Müh. Fak Bilgisayar Müh Bölüm Başkanı
Eşi Güzin Ulutaş Araştırma Görevlisi Mühendisli Fak. Bilgisayar Müh.
91 Yrd. Doç. Dr. Yüksel Çırak
Eğitim Fak. Eğitim Bilim. Böl. Öğretim Üyesi
Eşi Gönül Çırak Araştırma Görevlisi Eğitim Fak. Eğitim Bilimleri Bölümü
92 Prof. Dr. İdris Yücel
Tıp Fakültesi İç Hast. ABD Başkanı
Kızı Özge Yücel Gıda Mühendisliği Sağlık Kültür Daire Başkanlığı
93 Hüsnü Alagil
Döner Sermaye İşletme Müdürü
Oğlu Fikret Alagil Öğretim Görevlisi Sinop Su Ürünleri Fakültesi
94 Prof. Dr. Veysel Kartal
Ortak Dersler Bölüm Başkanı
Kızı Seher Kartal Geçici İşci (Sekreter) Tıp Fakültesi

Yukarıdaki tablo Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki kadrolara Ağustos 2000- Eylül-2004 arasında nasıl atama yapıldığını göstermektedir.

Kaynak: www.asistanlar.net

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 43,171 defa okundu. 83 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam