1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) Tazminat Miktarları

20 Kasım 2006 00:00
Yazdır

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı(KPDS) Tazminat Miktarları

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı(KPDS) Tazminatı Olarak Yapılan Ödemelere İlişkin Bilgiler Bu Bölümde Yer Almaktadır.

KPDS tazminatı 570 sayılı KHK'nın 15. maddesi ile 375 sayılı KHK'nın 2. maddesine göre ödenmektedir. KPDS tazminatının ödenmesi; personelin unvanına, bilinen yabancı dile ve bilinen yabancı dilden kamu kurumunca yararlanıp yararlanılmadığına göre değişmektedir. Ayrıca tazminatlar, bazı kişilere sabit bir miktar olarak (maktu), bazı kişilere de KHK ile belirlenen katsayıların memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktar üzerinden ödenmektedir. Bu husus aşağıda 3 başlık altında incelenmiştir.

A-)Teknik Personele Ödenecek Yabancı Dil Tazminatı

Dört yıl ve daha uzun süreli yüksek öğrenimi bitirerek kurumların teknik hizmetler sınıfı veya il yada bölge teşkilatında birinci dereceli yönetici kadrolara atanan yüksek mühendis, mimar ve benzeri teknik bilimler lisansiyerlerinden filen yatırım hizmetlerinde görevlendirilen ve yabancı dil bilgileri 375 sayılı KHK'nın 2. maddesi uyarınca yapılacak seviye tespit sınavı sonucunda;

A düzeyinde olanlara 19.000.000 lira,

B düzeyinde olanlara 11.000.000 lira,

C düzeyinde olanlara 7.000.000 lira, ödenir.

Bu ödemeden yararlanacak olan personele ayrıca aşağıda bahsedilecek olan yabancı dil tazminatı ödenmez.

B-)Diğer Personele Ödenecek Yabancı Dil Tazminatı

Yabancı dil tazminatının ödenmesinde en önemli husus, personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanılıp yararlanılmadığının ita amirinden(Başkan, Genel Müdür, Belediye Başkanı, Müsteşar vs.) alınacak bir onayla belirlenmesidir. Bu onaya göre kişiye ödenecek yabancı dil tazminatı değişmektedir. Alınacak onaylarda yararlanma gerekçeleri açık olarak belirtilmek zorunludur. Yalnız bu onaylar ita amirlerince her zaman değiştirilebilir.Ancak yenisi alınıncaya kadar eski onaylar geçerlidir.

375 sayılı KHK ile belirlenen gösterge rakamının (maktu olarak belirlenenler hariç) memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda her ay aylıklarla birlikte peşin olarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara, en yüksek seviye esas alınarak yabancı dil tazminatı ödenir. Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Yabancı dil tazminatının ilk ödemesi, sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır.Bu bilgilerden sonra yabancı dil tazminatı şu şekilde hesaplanır;

a-) Yabancı dil bilgisinden yararlanıldığı ita amirince kabul edilinlerden yabancı dil seviyesi (bildikleri her yabancı dil için)

A1 Düzeyi(96-100)olanlara net olarak 53,37 YTL ödenir.

(Bu miktar memur maaş katsayısı ile yabancı dil gösterge rakamının çarpımı ve çıkan sonuçtan damga vergisinin çıkarılması ile bulunur.

01.07.2006 de maaş katsayısı 0,044745, Yabancı dil göstergesi 1200'dür.

Buna göre 0,044745*1200=53,69 YTL bulunur. Bu miktardan %06 oranında damga vergisi düşülecektir.Yani 53,69-0,32= 53,37 YTL

A2 Düzeyi(90-95)olanlara net olarak 40,03 YTL ödenir.

(0,044745*900=40,27-0,24=40,03 YTL)

B Düzeyi(80-89)olanlara net olarak 26,68YTL ödenir.

(0,044745 * 600=26,84-0,16=26,68YTL)

C Düzeyi(70-79)olanlara net olarak 13,34YTL ödenir.

(0,044745*300=13,42-0,08=13,34YTL)

Diğer taraftan bazı personelin yabancı dil bilgisinden ita amirinden izin almaya gerek olmaksızın faydalanıldığı kabul edilir.Bunlar; hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar(Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden görevlerinde yararlanıldığı kabul edilmektedir.

b-)Yabancı Dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılmayan personelden;

1)Bulgarca bilenlere;

i)A düzeyi için 2.48YTL,

ii)B düzeyi için 1.65YTL,

iii)C düzeyi için 0,82YTL, tutarında ödeme yapılır.

2)Diğer dilleri bilenlere ise;

i)A düzeyi (90-100) olanlara net olarak 33,35YTL ödenir.

(0,044745*750= 33,55-0,20=33,35YTL)

ii)B düzeyinde (80-89) olanlara net olarak 22,24YTL ödenir.

(0,044745*500=22,37-0,13=22,24YTL)

iii)C düzeyinde (70-79)olanlara net olarak 11,12YTL ödenir.

(0,044745*250=11,18-0,06=11,12YTL)

C-)KPDS Tazminatının Ödenmesine İlişkin Diğer Hususlar

1)Yabancı dil sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır. C düzeyinde olanların yabancı dil tazminatı kesilir.

2)Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara, en yüksek seviye esas alınarak yabancı dil tazminatı ödenir.

3)Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılamaz. Hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

4)İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır.

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen dillerden yine bu iki kurum tarafından tespit olunan esas ve usuller çerçevesinde yapılan yabancı dil seviye tespiti sonunda her bir dil için (A) düzeyinde başarılı olanlara 1500, (B) düzeyinde başarılı olanlara 600, (C) düzeyinde başarılı olanlara 300 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere Maliye Bakanlığının teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek miktarlarda aylık yabancı dil tazminatı ödenebilir.

Ödenecek yabancı dil tazminatı farklı diller için farklı miktarlarda belirlenebileceği gibi, personelin görev yeri, kadro unvanı ve sorumluluğuna, bildiği yabancı dil sayısına ve düzeyine göre de farklı miktarlarda belirlenebilir.

Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğrenimi bitirerek Kurumların teknik hizmetler sınıfı veya il ya da bölge teşkilatında birinci dereceli yönetici kadrolarına atanan yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve benzeri teknik bilimler lisansiyerlerinden; fiilen yatırım hizmetlerinde görevlendirilen ve yabancı dil bilgileri birinci fıkra uyarınca yapılacak seviye tespit sınavı sonucunda (A) düzeyinde olanlara 19.000.000 lira, (B) düzeyinde olanlara 11.000.000 lira, (C) düzeyinde olanlara 7.000.000 lira yabancı dil tazminatı ödenir. Ancak bu şekilde ödeme yapılacak personelin toplam sayısı kurumların başlangıç bütçesi yatırım ödeneğinin her 400 milyar lirası için (küsuru dahil) bir personel olarak hesaplanacak rakamı geçemez. Yatırım ödeneği miktarı her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenecek yeniden değerleme oranı kadar artırılmak suretiyle uygulanır. Bu fıkra hükümlerinden yararlananlara ayrıca birinci fıkra hükmü uyarınca yabancı dil tazminatı ödenmez.

Bu madde uyarınca yapılan sınavlar beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, seviyeleri (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir. Bu madde uyarınca yapılan sınavlara diğer mevzuatla yapılan atıflara ilişkin olarak da bu fıkra hükmü geçirlidir.

Yabancı dil tazminatına hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

570 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeler

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar

Yabancı Dil Tazminatı Miktarlarının Tespitine İlişkin Esaslar

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 316,503 defa okundu. 27 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam