MEB'de İki Yıla Bir Kademe Uygulaması

Milli Eğitim Bakanlığı, 2006 yılında yaptığı yönetmelik değişikliği ile Aksaray, Amasya, Bartın, Çorum, Gaziantep, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Osmaniye, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illerini zorunlu hizmet kapsamındaki illerden çıkarmıştır. Ancak, 4.3.2006 tarihinden önce buraya atnmış olanların haklı saklı tutulmuştur. Peki bu saklılık ne anlama gelmektedir? Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Şubat 2008 12:15, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

06.12.2000 tarih ve 24252 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ekindeki Ek?1 Çizelgenin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" ile; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Çanakkale (Gökçeada, Bozcaada), Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, K.Maraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illeri ikinci ve üçüncü hizmet bölgeleri olarak belirlenmişti.

Bu şu anlama gelmekteydi: Aksaray, Amasya, Bartın, Çorum, Gaziantep, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Osmaniye, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illeri zorunlu hizmetin yapıldığı iller olmaktan çıkarılmıştır. Zira bu iller 1 inci hizmet bölgesine alınmışlardı...

Ancak, bu illerde çalışan öğretmenlerin haklarının korunması için yönetmeliğe geçici madde konulmuştu. 04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ?GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerine dâhil illerde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamak üzere görevli bulunan öğretmenlerin zorunlu çalışma süreleri bakımından kazanılmış hakları saklıdır.? hükümleri ve ?MADDE 52- (1) 11/6/2000 tarihli ve 24076 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.? hükümleri nedeniyle;

11.06.2000 ile 04.03.2006 tarihleri arasında, Aksaray, Amasya, Bartın, Çorum, Gaziantep, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Osmaniye, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illerine atanan ve atama şekli veya türü ( kur'a, rotasyon, istek, özür hali, ilk atama, yeniden atama vb.) her ne olursa olsun, mecburi hizmet diğer bir ifadeyle zorunlu hizmet veya Devlet hizmeti yükümlülüğünü ifa ediyor olan öğretmen (Okul yöneticileri dâhil), ilköğretim müfettişi ve yardımcılarının başarılı olmak şartıyla her iki yılına bir kademe ilerlemesi uygulanmasının, öğretmenin bulunduğu ilde görev yaptığı sürece devam etmesi gerekmektedir.

Bu hükmün uygulanabilmesi için öncelikle kimlerin her iki yılına bir kademe ilerlemesinden yararlandırılacağının tespiti gerekmektedir. Bu tespit yapılırken personelin,

1-Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca (istek, eş durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle o ile atanmış olsa da) zorunlu yer değiştirmeye (rotasyona) tabi bir personel olması,

2-Görev yaptığı ilin kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasında olması,

3-Görev yaptığı ilde veya aynı kapsamda (zorunlu hizmet (rotasyon) yükümlüsü ve kalkınmada birinci derecede öncelikli) olan birden çok illerde görev yapanların bu illerde başarılı geçen hizmet süreleri toplamının iki yılını doldurmuş olması,

4-Görev yaptığı il/yer'in zorunlu hizmete alındığı tarih ile kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamına alındığı tarihler arasında farklılık bulunması halinde yürürlük tarihleri bakımından her iki şartın birlikte gerçekleştiği tarih dikkate alınarak bu tarihten sonra yukarıda belirtilen şartların gerçekleştiği tarih itibariyle uygulanması,

5-Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca görev yaptığı yerde zorunlu hizmetini tamamlamış olsa da aynı yerde görevine devam ediyor olması,

gerekmektedir.

Bu konuda; Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 17.01.2008 tarih ve 3959 sayılı yazısı bulunmaktadır. Resmi yazı için tıklayınız.

11.06.2000 ile 04.03.2006 tarihleri arasında, Aksaray, Amasya, Bartın, Çorum, Gaziantep, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Osmaniye, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak illerine atanan ve atama şekli veya türü ( kur'a, rotasyon, istek, özür hali, ilk atama, yeniden atama vb.) olan kişilerin aşağıdaki dilekçe ile kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

GÖREVİ :

ÜNVANI :

ADI VE SOYADI :

BABA ADI :

DOĞUM YERİ VE TARİHİ :

MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ :

KURUMDA GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ :

SİCİL NO :

EMEKLİ SİCİL NO :

T.C.KİMLİK NO :

???????????? MÜDÜRLÜĞÜNE

???..tarihinde zorunlu hizmetin ifası amacıyla ???? iline atandım. Atandığım dönemde ???.??. ili zorunlu hizmet kapsamındaydı fakat 04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğince bu kapsamdan çıkarıldı bunun üzerine almakta olduğum iki yıla ilave bir kademe uygulaması da sonlandırıldı.

04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ?GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet bölgelerine dâhil illerde zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamak üzere görevli bulunan öğretmenlerin zorunlu çalışma süreleri bakımından kazanılmış hakları saklıdır.? Hükmü ve Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 17.01.2008 tarih ve 3959 sayılı yazısı Hükümlerince iki yıla ilave bir kademenin uygulanmasını ve uygulamanın yapılmamasından dolayı tarafıma tahakkuk ettirilmesi gereken ücretin ödenmesi konusunda gereğini arz ederim.

15 /02/2008

AHMET KANDEMİR

Adres:

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber