Klinik şef atamalarına ilişkin teklif yasalaştı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mart 2008 21:09, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:58

Eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi ve şef yardımcısı atamalarını yeniden düzenleyen kanun teklifi kabul edildi.

Temel Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapan kanuna göre, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde, tıpta uzmanlık eğitimi klinik şefi, klinik şef yardımcısı, ilgili dalda profesör ve doçent unvanına sahip kişiler tarafından verilecek. Bu kişiler, eğitim sorumlusu olarak nitelendirilecek.

Klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan kadrolar ına açıktan atama izni alınmaksızın ilgili mevzuatı çerçevesinde atama yapılacak. Klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve başasistan kadrolarına atamalar, ilgili dalda uzman olan tabipler arasından Sağlık Bakanlığınca yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü mesleki sınav sonuçlar ına göre yapılacak. Bu sınavlara mesleki çalışma, bilimsel yayın ve yabancı dilde yeterliliği bulunanlar katılabilecek.

Yeterlilik kriterleri ile sınavlara ilişkin usul ve esaslar, yönetmelikle düzenlenecek.

Profesör veya doçentlerden klinik şefi veya klinik şef yardımcısı kadrolarına atanmak isteyenler için ayrılacak kadro, mevcut kadroların yüzde 35'ini geçemeyecek.

İlgili uzmanlık alanlarında profesör veya doçentlik unvanını almış olanlar Sağlık Bakanlığınca yapılacak ilanda belirtilen kadrolardan sadece birisine müracaat edebilecekler. Müracaat eden adayların bilimsel çalışmalarını ve eğitimci niteliklerini değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından ilgili uzmanlık alanlarında üç profesör veya klinik şefi tespit edilecek.

Klinik ve laboratuvar şefi veya şef yardımcısı tabipler ile tıp alanında doçent veya profesör unvanlı tabipler, eğitim ve araştırma hastanelerine; uzman tabipler veya tıp alanında doktora yapmış tabipler veya hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabipler diğer hastanelere baştabip olarak atanabilecekler. Ancak 100 yatağın altındaki hastanelerin baştabipliklerine atamada tabip olma şartı dışında diğer şartlar aranmayacak.

Eğitim ve araştırma hastanelerinde en az altı ay klinik şefliği veya klinik şef yardımcılığı görevini yürütmüş profesör ve doçentler kanundan yararlanabilecek. Kanunun çıkmasının ardından bir ay içinde atanma talebinde bulunacak olanlar, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği ilgili uzmanlık alanlarındaki üç profesör veya klinik şefinden oluşan komisyon tarafından bilimsel çalışmalar ve eğitimci kimlikler dikkate alınarak değerlendirilecek. Yeterli bulunanlar, fiilen yürüttükleri görevleri hariç kadro unvanlarına göre atanacak.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kanun teklifi üzerinde milletvekillerinin sorularını cevaplandırırken, klinik şef ve şef yardımcısı kadrolarına yüksek derecede ihtiyaç olduğunu belirterek, "İnşallah bu kanunun kabul edilmesinden sonra ihtiyaç duyulan sayıları artıracağız. Bu kanun, bölge eğitim hastanelerinin kurulması için de büyük önem taşıyor" dedi.

Akdağ, milletvekillerinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a atfen çocuk sayısıyla ilgili sorularını yanıtlarken de Mecliste konuşulurken, verilere dayalı konuşmanın önemine işaret ederek, "Türkiye'de ortalama doğum oranı, yüzde 2.1'e düşmüştür. Bu oran, yüzde 2'nin altına düştüğünde o ülke yaşlı nüfusu bulunan ülkeler sınıfı na girer. Bugün pek çok ülke yaşlı nüfus sorunuyla uğraşıyor" diye konuştu.

Bugün hiçbir çağdaş ülkede doğum kontrolü veya n üfus planlaması gibi kavramların kullanılmadığını savunan Bakan Akdağ, bu kavramlar yerine "üreme sağlığı" ifadesinin kullanıldığını söyledi. Bunun da ailelerin bakacakları ve yetiştirebilecekleri çocuk sahibi olmaları anlamına geldiğini ifade eden Akdağ, nüfus planlaması ve aile planlaması gibi kavramların eski demir perde ülkelerinin anlayışı olduğunu ve bugün modern dünyanın bu kavramları kullanmadığını anlattı.

Bakan Akdağ, devlet hastanelerinde uzman doktorların istifalarını önlemek için yeni tedbirler almaya çalıştıklarını ifade ederek, bu konudaki çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Akdağ, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin Afyonkarahisar'a hastane yapımıyla ilgili soru yöneltirken, hakaret ettiğini belirterek, "Sayın Ünlütepe, sizin ifadelerinizi buradan kullanamayacağım için sözlerinizi aynen iade ediyorum" dedi.

Afyonkarahisar Hastanesinin yapımının TOKİ tarafından yapılmasın ın planlandığını söyleyen Akdağ'a CHP'li Ünlütepe, "O zaman Başbakanınız niye yalan söylüyor?" diye bağırdı. Bunun üzerine AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi, Ünlütepe'ye müdahale ederek karşılık verdi.

Ünlütepe, Çerçi'nin bulunduğu yere doğru koşarak giderken, "Ben sizden korkmam, ben Afyonluyum... Ne yapacaksın bakalım? Bunun acısı çıkar. Ben Afyonluyum..." diye bağırdı.

Ünlütepe, AK Parti sıralarında Sivas Milletvekili ve milli güreşçi Hamza Yerlikaya tarafından güçlükle engellenirken, tartışmanın kavgaya dönüşmesi diğer milletvekillerinin araya girmesiyle önlendi.

Bu arada TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, birleşime bir süre ara verdi.

Verilen aranın ardından kanun teklifinin tümü oylanarak kabul edildi. Gündemde bulunan diğer kanun tasarı ve teklifleri için Komisyon ve Hükümet yerine oturmayınca TBMM Başkanvekili Pakdil, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Bu Habere Tepkiniz