Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2 yıla bir kademeyi hala yanlış uyguluyor

Haber Giriş : 08 Ekim 2004 22:46, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Osmaniye il'i Yüksek Planlama Kurulu Kararı gereğince 01.01.1997 tarihinden itibaren kalkınmada öncelikli yöre ilan edilmiştir.

Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışanlara her 2 yılda bir kademe hakkı 657 sayılı yasanın değişik 64 madesi ile düzenlenmiştir.

Fakat her nedense 1997 yılından bu yana Osmaniye ilinde 7 yıldan bu yana hiç bir eğitim çalışanına yani zorunlu atamaya tabi öğretmen, müfettiş ve yardımcılarına 2 yıla bir kademe verilmemiştir. Ancak Osmaniye il'indeki bu memurlardan başka tüm memurlar bu haktan faydalanmaktadır.

Osmaniye Türk Eğitim-Sen bu işin takipçisi olmuş, gündeme getirmiş, yazışmalar yapmıştır. Bu yazışmalar üzerine Milli Eğitim Müdürü, Valilik makamına, 2 yıla bir kademenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini yazan bir yazı bile kaleme almış, Valilik bu yazıyı onaylamıştır. Fakat ısrarla konu üzerinde durmamız neticesinde Bakanlık, verilmesi hususunda hem biz Türk Eğitim-Sen'e hem de Valilk makamına yazı yazmış, Valilik makamına ısrarla başvurmamız üzerine konunun uygulanması için, Milli Eğitim bir yazı çıkararak, 7 yıl sonra bu haktan faydalanabileceklerin listesini okul idarecilerinden istemiştir

Ne yazıkki 150 seri nolu Tebliğ il'in kalkınmada1 .derecede öncelikli yöre kapsamına alındığı tarihten itibaren başlamak ve 2 yıldan sonra verilmek üzere demesine ragmen, Mili Eğitim yetkilileri Osmaniye il'inin zorunlu hizmet bölgesi ilan edildiği tarih olan 15.04.1998 tarihini baz almakta ve sadece ilk atama ile zorunlu hizmet için atananları listeye dahil etmekte ve yine ısrarla 150 seri nolu tebliğe uymamaktadırlar. 7 yıldan bu yana verilmeyen hakkı vermekte nazlanmaktadırlar.

Ayrıca Milli Eğitm Bakanlığı'nın 1996 yılındaki genelgesinde (şu an numarası aklımda değil istenirse bu belgelerin tamamını fakslayabilirim) "atanma şekli ne olursa olsun (eş durumu, il atama, istek, vb) zorunlu atamaya tabi personel olan öğretmen, müfettiş ve yardımcılarına bu kademeler eger bulundugu il'de mecburi hizmetini ifa ediyor olanlara verilir" demektedir.

150 seri nolu tebliğin 4 ve 5 maddesinde de bu haktan bahsedilmektedir. Ayrıca 1 maddesinde de ilin kakınmada öncelikli yöre ilan edilmesinden önce orada görevli personelin tamanın bu haktan faydalanması gerektiği hükmedilmektedir. Buna rağmen milli eğitim tarih hatası yapmaktadır. Eş durumu, istek vb. atamalarda mecburi hizmetini ifa edenlere uygulamaktadır. Zorunlu hizmet bölgesi başka il'den ilimize gelen 2 yıldan eksik süreleri tamamlarak kademe hakkkı tanımamaktadır. 01.01.1997'den önce Osmaniye'de görevli olanlara zaten hiç bir kademe vermemektedir.

Ayrıca aynı mili eğitm, ögretmen evlerine üye olmanın serbest olduguna dair bakanlıktan gelen yazıyı halen imza sirküsüne çıkarmamış, sümen altı yapmıştır, evrak bizde mevcuttur.

Ahmet Kandemir
Osmaniye Türk Eğitim-Sen Mevzuat Sekreteri

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber