Danıştay, radyoloji uzmanlarını üzdü

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Nisan 2008 08:30, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:01

Danıştay, radyasyon kaynaklarıyla çalışan sağlık personelinin haftalık çalışma sürelerinin 25 saatten 45 saate çıkarılmasını öngören düzenlemenin yürütmesinin durdurulması istemini reddetti.

Sağlık Sen, SES, Türk Sağlık-Sen ve ilgili örgütler, ''Kamu Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri Hakkında Yönetmelik''in bazı maddeleriyle Sağlık Bakanlığının, görevleri sırasında tıbbi radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarının haftalık çalışma sürelerinin 25 saatten 45 saate çıkarılmasını öngören düzenlemesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmışlardı.

Danıştay 12. ve 5. Dairelerinin oluşturduğu ortak kurul, ''Sağlık Bakanlığının savunması alınıp yeni bir karar verilinceye kadar'' söz konusu düzenlemelerin yürütmesini durdurmuştu.

Sağlık Bakanlığının savunmasının gelmesinin ardından dosyayı yeniden inceleyen ortak kurul, radyasyon kaynaklarıyla çalışan personelle ilgili yönetmeliğin bazı hükümleriyle Sağlık Bakanlığının, tıbbi radyasyona maruz kalan personelin haftalık çalışma sürelerini 25 saatten 45 saate çıkaran düzenlemesinin yürütmesinin durdurulmasını istemini reddetti.

Davacıları itiraz hakları bulunuyor. İtiraz edilmesi halinde dosya İdari Dava Daireleri Kurulunda görüşülecek.

Yüksek Mahkeme, esasa ilişkin kararını daha sonra verecek.

-ÇALIŞMA SÜRESİ TEKRAR 45 SAAT OLACAK-

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı, Danıştay'ın bu kararını ilgili birimlere bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Öner Odabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Danıştay'ın, Bakanlığın savunması gelinceye kadar verdiği yürütmeyi durdurma kararının ardından radyasyon kaynaklarıyla çalışan sağlık personelinin haftalık çalışma süresinin önceden olduğu gibi 25 saate indirildiğini, Danıştay'ın son kararından sonra ise bu personelin haftalık mesai süresinin hekimler ve diğer personel gibi 45 saat olarak düzenleneceğini bildirdi.

Bu Habere Tepkiniz