SGK, mutat taşıt ücretlerini 4 katına kadar artırdı!

Resmi Gazetenin 21 Nisan 2024 tarihli ve 32524 sayılı nüshasında Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları Tebliğ olarak yayımlandı. Yayımlanan Tebliğ ile Sağlık Uygulama Tebliği eki Mutat Taşıt Yol Ücreti Listesi yeniden belirlendi ve 6 Haziran 2022 tarihinden bugüne yaklaşık iki yıldır uygulanmakta olan fiyatlarda mesafelere göre iki ila dört kat arasında değişen artışlar yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Nisan 2024 17:58, Son Güncelleme : 21 Nisan 2024 18:02
SGK, mutat taşıt ücretlerini 4 katına kadar artırdı!

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetinden yararlanmaları için muayene ve tedavi edildikleri yerleşim yeri dışına yapılan sevkinde, yol gideri gündelik ve refakatçi giderlerinin ödenmesine ilişkin düzenlemeler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 65. maddesi, Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinin 16. maddesinde yer almakta olup, Sağlık Uygulama Tebliği eki Mutat Taşıt Yol Ücreti Listesi ile de ödenecek tutarlar belirlenmektedir.

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği'nin 16. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ilişkin yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri için ödenecek tutarlar Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenmektedir.

Madde hükmünde ayrıca genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tıbbi veya zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışına yapılan sevklerine ilişkin yol ve gündelik gideri belirli şartlarda SGK tarafından ödeneceği, refakat edilmesinde tıbbi zorunluluk bulunması halinde veya 18 yaşından küçük çocuklara refakat edilmesinde refakatçiler için de yol gideri ve gündelik ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Ayakta yapılan tedavilerde yol gideri gidiş ve dönüş tarihleri için, gündelik ise sağlık hizmeti sunucusuna müracaat tarihi ile tedavinin sona erdiği tarihler arasında kalan süre için ödenmektedir. Yatarak tedavilerde ise yol gideri ve gündelikler gidiş ve dönüş tarihleri için ödenmektedir.

16. Maddenin sekizinci fıkrasına göre, yerleşim yeri dışın yapılan sevklerde;

a) Sevk belgesinde sevk vasıtası belirtilmemiş ise mutat taşıt ücreti,

b) Kişilerin özel araçları ile sağlık hizmeti sunucusuna gidiş ve dönüşleri için mutat taşıt ücreti,

c) Sağlık kurulu raporu ile mutat taşıt dışındaki araçlarla (tarifeli uçak, taksi, ambulans vb.) yolculuk uygun görülmüş ise bilet veya faturada düzenlenen taşıt ücreti,

Ödenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamasında mutat taşıt iki mahal arasında gidip gelmeye en uygun, kullanılması mutat ve ekonomik olan (otobüs, dolmuş vs.) taşıtlardır. Ayrıca, kişilerin özel araçları ile sağlık hizmeti sunucusuna gidiş ve dönüşlerinde mutat taşıt ücreti ödenmekte, yine sevk formunda sevk vasıtası belirtilmediği sürece mutat taşıt (otobüs vs.) ücreti ödenmektedir. Mutat taşıt gideri ödemelerinde fatura/ bilet ibrazı zorunlu değildir.

Aşağıda yer verdiğimiz tabloda Sağlık Uygulama Tebliği eki Mutat Taşıt Yol Ücreti Listesi ile mesafelere göre düzenlenen yol ücretlerinin önceki ve yeni halini görebilirsiniz.

Mutat Taşıt Yol Ücreti Listesi (EK-2/L)

Mesafe (km)

Eski Ücret (TL)

Yeni Ücret (TL)

0-25

9

18

26-50

15

45

51-75

20

60

76-100

33

99

101-115

41

123

116-130

44

132

131-150

47

141

151-175

53

159

176-200

60

240

201-250

69

276

251-300

79

316

301-350

92

368

351-400

105

420

401-475

121

484

476-550

133

532

551-625

146

584

626-700

158

632

701-800

172

688

801-900

183

732

901-1000

194

776

1001-1100

203

812

1101-1200

213

852

1201-1300

223

892

1301-1400

229

916

1401-1500

239

956

1501-1625

251

1004

1626-1750

263

1052

1751-1875

279

1116

1876-2000

292

1168

2001 ve üzeri

306

1224

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber