YSK seçim takvimini açıkladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2008 08:45, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Ankara - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 29 Mart 2009'da yapılacak mahalli idareler seçimlerine ilişkin takvimi açıkladı.

YSK'nın, başlangıcını 1 ocak olarak belirlediği seçim takvimi şöyle:

1 Ocak 2009 Perşembe: Seçime katılabilecek siyasi partiler YSK tarafından ilan edilecek.

5 Ocak 2009 Pazartesi: Muhtarlık bölgesi askı listeleri saat 08.00'de askıya çıkarılacak. 1 Ocak 2009 itibariyle nüfus müdürlüklerinden alınacak nüfus sayısına göre, il seçim kurullarınca (2008 Mali Yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dahil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının, seçim çevrelerine göre tespiti yapılacak.

06 Ocak 2009 Salı: Tespit edilen üye sayıları il seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilecek.

07 Ocak 2009 Çarşamba: İl seçim kurullarınca bildirilen belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayıları ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

10 Ocak 2009 Cumartesi: Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacakları YSK tarafından, ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilecek.

24 Ocak 2009 Cumartesi: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili olarak YSK tarafından kura çekilerek ilan edilecek.

Ön seçim?aday yoklaması seçmen listelerine itirazlar başlayacak.

28 Ocak 2009 Çarşamba: Ön seçim?aday yoklaması seçmen listelerine karşı yapılan itirazların ön seçim ilçe seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

Ön seçim-aday yoklaması seçmen listeleri kesinleşecek.

30 Ocak 2009 Cuma: 05 Ocak 2009'da askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri saat 17.00'de askıdan indirilecek.

Şubat Takvimi

1 Şubat 2009 Pazar: Muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü.

8 Şubat 2009 Pazar: Ön seçim?aday yoklaması yapılacak.

9 Şubat 2009 Pazartesi: Ön seçim sonuçları ilgili siyasi partilere ve ilgililere bildirilecek.

10 Şubat 2009 Salı: Muhtarlık bölgesi askı listelerindeki değişiklikler işlenerek kesinleştirilecek.

Ön seçim sandık kurulu tutanaklarına veya kararlarına karşı önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazın son günü. (Saat: 14.00'e kadar)

Ön seçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak itiraz ve şikayetler ile büyükşehir belediye başkanlığı birleştirme tutanağına karşı il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü.

İl seçim kurullarının büyükşehir belediye başkan adaylığı birleştirme tutanaklarına karşı yapılacak şikayetlerin son günü.

12 Şubat 2009 Perşembe: Sandık atamaları yapılacak. Kimlerin hangi sandıkta oy vereceği belirlenecek.

14 Şubat 2009 Cumartesi: Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasına başlanacak.

YSK, il seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlayacak ve bu kararları il seçim kurullarına bildirecek.

17 Şubat 2009 Salı: Siyasi parti ilçe başkanlıklarının; Belediye başkanlığı, Belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri, seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, alındı belgesi karşılığında CD ve kağıt ortamında en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü.

Bağımsız olarak adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için başvurularının son günü. (Saat: 17.00'ye kadar).

20 Şubat 2009 Cuma: Saat 08.00'de geçici aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adaylarının ise il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilan edilecek.

İl veya ilçe seçim kurullarının incelemeleri sonucunda ortaya çıkan seçilme yeterliliğine ilişkin eksikliklerin il seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına; ilçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına bildirilmesinin son günü.

27 Şubat 2009 Cuma: YSK'nın il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları kesin olarak karara bağlamasının son günü.

28 Şubat 2009 Cumartesi: Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü.

Mart Ayı Takvimi

01 Mart 2009 Pazar: Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek.

İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanacak.

10 Mart 2009 Salı: Geçici ilçe seçim kurulları oluşumu tamamlanacak.

13 Mart 2009 Cuma: Seçim işlerinde görevlendirileceklere verilecek eğitim çalışmalarına başlanacak.

19 Mart 2009 Perşembe: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

22 Mart 2009 Pazar: Görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak.

23 Mart 2009 Pazartesi: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.

28 Mart 2009 Cumartesi: Saat 18.00'de seçim propagandası sona erecek.

29 Mart 2009 Pazar: Oy verme günü. Saat 00.00'da seçim yasakları sona erecek.

Bu Habere Tepkiniz