KPSS-2009/1 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonları için tercih kılavuzu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Şubat 2009 09:20, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

KPSS-2009/1: Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonları İçin Tercih Kılavuzu

Aşağıdaki pdf uzantılı dökümanları açabilmek için Adobe Reader 'ın 5.0 veya üstü sürümünün sisteminizde yüklü olması gerekmektedir. Eğer dökümanları kaydetmek istiyorsanız, kaydetmek istediğiniz dökümanın üzerine sağ tıklayıp "Hedefi Farklı Kaydet" seçeneğini seçiniz.

KPSS-2009/1 SAĞLIK BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI İÇİN TERCİH KILAVUZU

GENEL AÇIKLAMALAR

ORTAÖĞRETİM KADROLARI

MERKEZİ BÜTÇE - ORTAÖĞRETİM KADROLARI

DÖNER SERMAYE - ORTAÖĞRETİM KADROLARI

ÖNLİSANS KADROLARI

MERKEZİ BÜTÇE - ÖNLİSANS KADROLARI

DÖNER SERMAYE - ÖNLİSANS KADROLARI

LİSANS KADROLARI

MERKEZİ BÜTÇE - LİSANS KADROLARI

DÖNER SERMAYE - LİSANS KADROLARI

POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER

TABLO-4A. MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-4B. MEZUN OLUNAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI

TABLO-4C. MEZUN OLUNAN ORTAÖĞRETİM ALANLARI


KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

KPSS-2009/1
TERCİH KILAVUZU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Ankara

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.
1.2 Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar
için aranan nitelikler ile kontenjanlarını
kapsamaktadır.
1.3 Adayların bu kılavuzda yer alan sözleşmeli
pozisyonları tercih edebilmeleri için, 28-29
Haziran 2008 veya 21 Eylül 2008 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş (2008-KPSS Lisans ve
2008-KPSS Ortaöğretim/Önlisans) ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.
1.4 Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim
mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

2.1 Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği son gün itibariyle, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye
gönderilmesinin son günü itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

2.2 Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

3.1 Adaylar tercihlerini 09-13 Şubat 2009 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 13 Şubat 2009 gecesi, saat 00:00'da sona erecektir.

3.2 Bu kılavuzda T.C. Sağlık Bakanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinde belirtilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki unvanlarda çalıştırılmak üzere 4/B maddesine
göre atama yapacağı sözleşmeli pozisyonları ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyi ayrı olmak üzere Tablo-1A, Tablo-1B, Tablo-2A, Tablo-2B, Tablo-3A ve Tablo-3B'de gösterilmiştir. Tablo-1A ve Tablo-1B
ortaöğretim, Tablo-2A ve Tablo-2B önlisans ve Tablo-3A ve Tablo-3B lisans mezunları içindir.

Sağlık Bakanlığının atama yapacağı sözleşmeli pozisyonlarda çalışacakların ücretleri döner sermayeden veya merkezi yönetim bütçesinden karşılanacaktır. Tablo-1A, Tablo-2A ve Tablo-3A'da yer alan sözleşmeli pozisyonlara atanacakların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek, Tablo-1B, Tablo-2B ve Tablo-3B'deki sözleşmeli pozisyonlara atanacakların ücretleri ise kurumların döner sermaye gelirlerinden karşılanacaktır.

3.3 Tercihlerinizi yaparken size uygun olan sözleşmeli pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Nitelik" sütunlarında yer alan koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.
Bir sözleşmeli pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.

DİKKAT:
Mezun olunan program/alan ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir sözleşmeli pozisyona tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi internetle ÖSYM'ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.

Ayrıca, bu kılavuzdaki T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından merkezi yönetim bütçesi ve döner sermaye ayrı olmak üzere hazırlanan "Açıklamalar ve Uyarılar ile Başvuru Genel ve Özel Şartları"nı mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir. Tercihlerinizi internetle ÖSYM'ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz.

İnternet üzerinde tercihlerinizi kaydettiğiniz andan itibaren, bu tercihlerinizi değiştirmeniz, kısmen ya da tamamen iptal etmeniz mümkün olmayacaktır.

3.4 Tercih yapmak istediğiniz sözleşmeli pozisyonları belirleyiniz ve 15'i geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada sözleşmeli pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz
öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM'ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM'de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır.

Sadece internetten yapılan tercihler geçerlidir.

3.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve buradan KPSS-2009/1 T.C. Sağlık Bakanlığı Tercih işlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. 2008-KPSS başvuru işlemlerinde kullandığınız ya da Başvuru Merkezi tarafından verilen şifreyi girerek tercihlerinizi yapabilirsiniz. Şifresini unutan adaylar; nüfus cüzdanları ile birlikte şahsen herhangi bir ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine gidecekler ve oradaki başvuru merkezi görevlisinin yardımı ile yeni bir şifre edineceklerdir. Bu şifre daha sonraki gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanılacağından adayların bu şifreyi saklamaları yararlarınadır.

İsteyen adaylar tercihlerini ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinde, 3 YTL Tercih Hizmeti Ücreti ödeyerek yaptırabilirler. KKTC uyruklu adaylar T.C Kimlik Numarası yerine sınava başvururken kullandıkları numarayı kullanacaklardır.

3.6 KPSS-2009/1 T.C. Sağlık Bakanlığı Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve "Tercih Bildir" alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki sözleşmeli pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız.

Tercihlerinizin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmanız için ekranda "KPSS-2009/1 T.C. Sağlık Bakanlığı Tercihleriniz ???.. tarihinde başarı ile ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada "Yazdır" alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.

3.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM'nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir.
Mezun olunan program/alan bilginizde değişiklik yapmak için ilgili resmi belge (diploma,öğrenci belgesi?vb.) ve bu kılavuzdaki "Genel Amaçlı Dilekçe Örneği" ile birlikte 12 Şubat 2009 günü saat 17:00'a kadar ÖSYM'ye şahsen başvurunuz. Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve yıl olarak görülmektedir. Bu tarihte değişiklik yapmak istiyorsanız bu değişikliği ekranda kendiniz yapabilirsiniz. Bu alan boş ise bu alanı doldurmanız zorunludur.

4. YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

4.1 Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

4.2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

4.3 Yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların T.C. Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

5. SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yerleştirme sonuçlarını adaylar ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM'ce T.C. Sağlık Bakanlığına elektronik ortamda gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü http://personel.saglik.gov.tr internet sitesinden öğreneceklerdir.

6. SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

6.1 ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara T.C. Sağlık Bakanlığınca doğrudanatanacaklardır.
6.2 Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde Bakanlığa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS'de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. T.C. Sağlık Bakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

8. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ

Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 30 gün içinde bu kılavuzdaki "Genel Amaçlı Dilekçe Örneği"ni kullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için, dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 YTL'nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.

KPSS-2009/1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN TERCİH LİSTESİ

(Bu liste, tercihlerin internete kolaylıkla girilmesini sağlamak amacıyla hazırlanacak, kesinlikle ÖSYM'ye gönderilmeyecektir.)

T.C. Kimlik Numarası: ???????? Mezuniyet Tarihi: ..... / ...... /...?.
Gün Ay Yıl
Adı ve Soyadı: ????????????..

Tercih Sözleşmeli
Sıra No Pozisyon Kodu


Sözleşmeli Pozisyonun Bulunduğu İl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

5

ÜCRETLERİ KURUMLARIN DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN KARŞILANMAK SURETİYLE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI
KANUNU'NUN 4/B MADDESİNE GÖRE ATAMA YAPILACAK
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI


AÇIKLAMALAR VE UYARILAR

1. Bu pozisyonlara yerleşenler 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-3'üncü maddesi hükümleri uyarınca ücretleri görev yapacakları kurumların döner sermaye gelirlerinden karşılanmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceklerdir.

2. Bu pozisyonlara yerleşenler ile yerleştirme sonucu göreve başlayanlar, yerleştirildikleri birim dışında başka bir birime her hangi bir nedenle (eş durumu, öğrenim durumu, sağlık mazereti gibi) tayin talebinde bulunamayacaktır.

3. Sözleşmeli personelin tabi olduğu statüye ilişkin esaslara (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi (http://personel.saglik.gov.tr) adresinden ulaşılabilir.

4. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımına ilişkin, KPSS 2008/2 sonucuna göre yerleşip halen çalışmakta olanlardan bu kılavuzda yer alan pozisyonları tercih etmek isteyenlerin; tercihlerin internet ortamında ÖSYM'ye gönderileceği son tarih itibariyle sözleşmelerini feshetmiş ve kurumlarıyla ilişiklerini sona erdirmiş olmaları gerekmektedir. Bu şekilde tercihte bulunanlardan, yukarıda belirtilen sürede kurumlarıyla ilişiklerini sona erdirmeyenler, tercihlerine yerleştirilseler dahi göreve başlatılmayacaktır.

5. Bu pozisyonlara yerleşip göreve başlayanlar, yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılabilecek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımlarına çalışmakta iken tekrar müracaatta bulunamayacaklardır. Müracaat edip yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

6. Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesini müteakip adayların, yerleştikleri kurumlara atanmak üzere başvuracakları tarihler, hazırlamaları gereken belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (http://personel.saglik.gov.tr) ilanen duyurulacaktır.

7. Yerleştirilenlere ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından müracaat veya atama için her hangi bir belge gönderilmeyecektir.

8. "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" veya yerleştirildiği pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşımakla birlikte istenecek belgeleri süresi içerisinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı alanlar bu pozisyonlara müracaat edemeyeceklerdir.

2. Bu pozisyonlara müracaat edenlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'incimaddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1. "Ebe"lik, yalnız kadınlar eliyle yürütülmesi gereken nitelikte bir görev olduğundan, bu kadro veya pozisyonları tercih edecek adayların cinsiyetinin "KADIN" olması şarttır. (Cinsiyet-Yaş Kod:1103)
2. Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları gerekmektedir. (Özel Koşul Kod:6003)
3. Sağlık Fizikçisi kadrolarını tercih edecek adayların, Yükseköğretim Kurulunun 13/04/2006 tarihli Kararı gereği Sağlık Fiziği, Radyasyon Onkolojisi Fiziği, Radyoloji ya da Nükleer Tıp konularında lisans üstü (Bilim Uzmanlığı) öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir. (Özel Koşul Kod:7341)

ÜCRETLERİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN KARŞILANMAK SURETİYLE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 4/B MADDESİNE GÖRE ATAMA YAPILACAK
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI

AÇIKLAMALAR VE UYARILAR

1. Bu pozisyonlara yerleşenler 13.12.1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-3'üncü maddesi hükümleri uyarınca ücretleri görev yapacakları kurumların döner sermaye gelirlerinden karşılanmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personel statüsünde istihdam edileceklerdir.
2. Bu pozisyonlara yerleşenler ile yerleştirme sonucu göreve başlayanlar, yerleştirildikleri birim dışında başka bir birime her hangi bir nedenle (eş durumu, öğrenim durumu, sağlık mazereti gibi) tayin talebinde bulunamayacaktır.

3. Sözleşmeli personelin tabi olduğu statüye ilişkin esaslara (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesi (http://personel.saglik.gov.tr) adresinden ulaşılabilir.

4. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımına ilişkin, KPSS 2008/2 sonucuna göre yerleşip halen çalışmakta olanlardan bu kılavuzda yer alan pozisyonları tercih etmek isteyenlerin; tercihlerin internet ortamında ÖSYM'ye gönderileceği son tarih itibariyle sözleşmelerini feshetmiş ve kurumlarıyla ilişiklerini sona erdirmiş olmaları gerekmektedir. Bu şekilde tercihte bulunanlardan, yukarıda belirtilen sürede kurumlarıyla ilişiklerini sona erdirmeyenler, tercihlerine yerleştirilseler dahi göreve başlatılmayacaktır.

5. Bu pozisyonlara yerleşip göreve başlayanlar, yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından
ilan edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılabilecek 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel alımlarına
çalışmakta iken tekrar müracaatta bulunamayacaklardır. Müracaat edip yerleştirilseler
dahi atamaları yapılmayacaktır.
6. Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesini müteakip adayların,
yerleştikleri kurumlara atanmak üzere başvuracakları tarihler, hazırlamaları gereken
belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet
sayfasından (http://personel.saglik.gov.tr) ilanen duyurulacaktır.
7. Yerleştirilenlere ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından müracaat veya atama için her hangi
bir belge gönderilmeyecektir.
8. "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" veya yerleştirildiği pozisyonun gerektirdiği niteliklere
sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşımakla birlikte istenecek belgeleri süresi
içerisinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli aylığı alanlar bu pozisyonlara
müracaat edemeyeceklerdir.
2. Bu pozisyonlara müracaat edenlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci
maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerinde belirtilen şartları taşımaları
gerekmektedir.


BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1. "Ebe"lik, yalnız kadınlar eliyle yürütülmesi gereken nitelikte bir görev olduğundan, bu
kadro veya pozisyonları tercih edecek adayların cinsiyetinin "KADIN" olması şarttır.
(Cinsiyet-Yaş Kod:1103)
2. Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmaları gerekmektedir. (Özel Koşul Kod:6003)
3. Sağlık Fizikçisi kadrolarını tercih edecek adayların, Yükseköğretim Kurulunun
13/04/2006 tarihli Kararı gereği Sağlık Fiziği, Radyasyon Onkolojisi Fiziği, Radyoloji ya
da Nükleer Tıp konularında lisans üstü (Bilim Uzmanlığı) öğrenim görmüş olmaları
gerekmektedir. (Özel Koşul Kod:7341)

KPSS-2009/1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Başkanlığına,
06538 ANKARA

Aşağıda yazdığım dileğim ile ilgili işlemin yapılmasını arz ederim. .. ./...../...

Saygılarımla,
Evrak Referans Numarası:-------------------------------------- (İmza)
T.C. Kimlik/Y.U. Numarası: ----------------------------------
Adı, soyadı:-----------------------------------------------------------------------------
Doğum yeri: ---------------------------------- Doğum tarihi: ...... /... ... /...
Baba adı.: ------------------------------------- Telefon No:--------/------------------------
Yazışma Adresi:


Dileğim: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

? Dilekçenizin işleme konabilmesi için sorununuzu açıkça belirtmeniz gerekir.
? Adaylar dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmalıdırlar. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan
dilekçeler kesinlikle işleme konulmayacaktır.
? Adaylar, adres değişikliği isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Adres değişikliği
yapmak isteyen adaylar bu değişikliği, her sınav için ayrı ayrı belirlenecek tarihlerde ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tr internet sayfasında bulunan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden
kendileri yapacaklardır.
? Adaylar, evrak referans numarasını http://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir.

Bu Habere Tepkiniz