Maliye Bakanlığının diş tedavilerine ilişkin açıklaması

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Mart 2009 12:41, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Maliye Bakanlığına Şubat ayı içinde diş tedavilerine ilişkin olarak bilgi edinme başvuru yapan bir vatandaşa verilen cevap aşağıda yer almaktadır. Aşağıdaki haber metni Haber Gönder ile memurlar.nete ulaştırılmıştır.

Sn ...

Bilindiği üzere, 15.08.2008 tarihli ve 12139 sayılı Bakanlığımız tarafından çıkarılan yazıda "T.C Danıştay 10 uncu Dairesinin 26/03/2008 tarihli ve 2007/2863 Esas sayılı kararı uyarınca 25/5/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlan (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği nin 5.2.5.inci ve 5.2.6. ncı maddeleri ile 5.2.7. nci maddesinin "diğer diş tedavilerine ait giderler anılan listede yer aldığı şekilde karşılanacaktır" ibaresi yönünden yürütmesinin durdurulmasına hükmedilmiş olup, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında diş tedavisine ilişkin Tebliğ uygulamalarında Danıştay ın anılan Kararı uyarınca işlem yapılması gerekmektedir." denilmektedir.

Danıştay 10 ncu Dairesinin söz konusu kararında; 25.05.2007 tarihli ve 26532 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 8 Sıra No lu 2007 Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği nin Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında diş tedavisi başlıklı 5.2 nci bölümünde 5.2.5 ve 5.2.6 ncı maddeleri ile 5.2.7 nci maddesinin "diğer diş tedavilerine ait giderler anılan listede yer aldığı şekilde karşılanacaktır." ibareleri yönünden yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

Buna ilaveten 23.10.2008 tarih ve 27033 sayılı Resmi Gazetede 6 Sıra No lu Tedavi yardımına ilişkin 2008 yılı Uygulama Tebliği yayımlanmıştır. Adı geçen bu Tebliğe ek olarak Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği ve Tedavi Katılım Payı Uygulaması Hakkında Tebliğ (sıra no:7 ve sıra no:8) 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Tebliğ de diş tedavilerinden de katılım payı alınacağı belirtilmiştir.

Daha sonra, 7.2.2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Sıra No lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği nin 2 nci maddesinde de; Tebliğin Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında diş tedavisi başlıklı 5.2 nci maddesi ve 2.7.7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Eğer hastaların sevk tarihleri 01.01.2009 tarihinden önceki döneme ilişkin ise kişilerden katılım payı alınmadan ve Tebliğ de belirtilen sevk usul ve esasları da göz önünde bulundurularak "Diş Hekimleri Birliği"nin belirlediği fiyatlar üzerinden geri ödemesinin yapılması gerekmektedir. Hastaların sevk tarihleri 01.01.2009 tarihi ile 07.02.2009 tarihleri arasındaki dönemleri kapsıyor ise hastalardan katılım payı kesilerek işlem yapılması öngörülmüştür.

Bilgilerini rica ederim.

Bu Habere Tepkiniz