Geçici işçiye kadro veren kanun tasarının iptali görüşülecek

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Haziran 2009 11:00, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:01

Hatırlanacağı üzere 2007 yılı içerisinde çıkarılan yasa ile geçici işçilere daimi işçi veya sözleşmeli personel olma hakkı tanınmıştı. Ancak kanunda yer alan "2006 yılı içerisinde çalışmış olmak" şeklindeki sınırlama çokça eleştiri konusu olmuştur.

Bu çerçvede, idare mahkemelerinde sözkonusu ibarenin Anayasa Mahkemesine defi yoluyla götürülmesi istemiyle dava açılmıştır. bu davalardan ikisi ve CHP'nin açtığı davaya ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İptal istemleri, Anayasa Mahkemesince 11 Haziran 2009 tarihinde görülecektir. Söz konusu ibarelerin iptali halinde, 2006 yılında çalışmamış olmasına rağmen kanunun öngördüğü üzere daha önceki yıllarda 6 ay geçici işçi olarak çalışanlardan dava açmış olanlar da daimi işçi kadrosuna geçirilebilecektir. Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesinin kararları geriye doğru yürümediği için, dava açmamış olanların (6 ay geçici işçi olarak çalışanlar) daimi işçi olarak atanmaları mümkün olamayacaktır.

Sıra No Esas Sayısı Konusu İnceleme Evresi Özelliği
12 2007/56 İstanbul Milletvekili Ali TOPUZ, İzmir Milletvekili Kemal ANADOL ile birlikte 127 milletvekili 4.4.2007 günlü, 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Hakkında Kanun'un; 1- 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının son paragrafının birinci tümcesinde yer alan ?2006 yılı içerisinde ?? ibaresi ile ikinci tümcesinde yer alan ?2005 veya 2006 yıllarında ?? ibaresinin, 2- 2. maddesinin (7) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinde yer alan ? 2006 yılı içerisinde ?? ibaresinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi. Esas İptal
13 2008/47 Eskişehir 2. idare Mahkemesi 4.4.2007 günlü, 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının son paragrafının ilk tümcesinde yer alan ?2006 yılı içerisinde usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay ?? bölümü ile 2. maddesinin (7) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinde yer alan ? ? 2006 yılı içerisinde toplam 6 ay ?? ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi. Esas İtiraz
14 2008/61 Ankara 4. İdare Mahkemesi 4.4.2007 günlü, 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un: 1- 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının son paragrafının, birinci tümcesinde yer alan ?2006 yılı içerisinde?? ve ??toplam 6 ay veya daha fazla süreyle ?? ibareleri ile ikinci tümcesinde yer alan ? 2005 veya 2006 yıllarında ?? ibaresinin, 2- 2. maddesinin (7) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinde yer alan ? ? 2006 yılı içerisinde ?? ibaresinin, iptallerine karar verilmesi istemi. Esas İtiraz

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber