Uyarma ve kınama için AİHM'e başvurdu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Haziran 2009 09:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN), memurlara verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yoluna gidilemeyeceği şeklindeki mahkeme kararına karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu.

İçişleri Bakanlığında görev yapan sendika üyesi bir memura verilen ?uyarma? cezasının iptali için Hak-Sen tarafından açılan davanın İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nce Anayasa'ya ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre uyarma ve kınama cezalarının yargı denetimi dışında olduğu gerekçesiyle reddedilmesi üzerine AİHM'ye başvurdu. Yapılan başvuruda, Danıştay'ın da bu konuda kesinleşmiş kararları bulunduğu için iç hukukun tamamlanmış olması nedeniyle AİHM'ye başvuru yapılması zorunluluğu doğduğu belirtildi.

Söz konusu karara rağmen Hükümet tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığı belirtilen başvuruda, Sözleşme'nin ?Adil Yargılanma Hakkı?nı düzenleyen maddesi ile ?Etkili başvuru hakkı?nı düzenleyen maddesinin ihlal edildiğinin tespiti, sözleşme ihlali nedeniyle, Başvuran Konfederasyonun ve Sendika üyesinin uğradığı maddi ve manevi zarar göz önüne alınarak, adil bir karşılığa hükmedilmesi istendi.

Bu Habere Tepkiniz