Bazı kamu kurumlarının 2009/3 KPSS ile yerleşen adaylardan istedikleri belgeler

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Temmuz 2009 16:44, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

2009/3 KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KADROLARINA YERLEŞTİRİLENLERDEN
İSTENİLEN BELGELER

1- ADLİ SİCİL KAYDI

2- GÖREVİNİ DEVAMLI YAPMASINA ENGEL OLABİLECEK AKIL HASTALIĞI OLMADIĞINA DAİR TAM TEŞEKKÜLLÜ DEVLET HASTANESİNDEN ALINACAK SAĞLIK KURULU RAPORU.

3- ÖĞRENİM BELGESİNİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ

4- TASDİKLİ NÜFUS CÜZDANI SURETİ

5- YERLEŞİM YERİ VE DİĞER ADRES BELGESİ (Nüfus Müdürlüklerinden alınmaktadır)

6- 6 ADET RENKLİ VESİKALIK FOTOĞRAF

7- ASKERLİK DURUM BELGESİ

8- VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ KADROSU İÇİN M.E.B. DEN ONAYLI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ SERTİFİKASI (veya Bilgisayar dersi gördüğüne dair okuldan alınacak transkript belgesi)

9- MAL BİLDİRİM FORMU (Bakanlıktan, Valiliklerden veya http://personel.icisleri.gov.tr adresindeki "Örnek Formlar ve Dilekçeler" linkinden temin edilebilir.)

10- KPSS YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ (ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr adresindeki "KPSS-2009/3 Yerleştirme Sonuçları" linkinden alınabilir.)

11- GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU (Valiliklerden veya http://personel.icisleri.gov.tr adresindeki "Örnek Formlar ve Dilekçeler" linkinden alınacak, daktilo veya bilgisayar ile doldurulup resim yapıştırılarak diğer evraklar ile birlikte teslim edilecektir (2 adet))

ETİ MADEN İŞLETMELERİ

KPSS-2009/3 Yerleştirme sonucuna göre Teşekkülümüz Merkez ve Taşra teşkilatındaki pozisyonlara yerleştirilen adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Teşekkülümüz İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

1 - Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
2 - İkametgah İlmuhaberi (Muhtarlıktan)
3 - Vesikalık fotoğraf (10 adet)
4 - Cumhuriyet Savcılığından iyi hal kağıdı
5 - Öğrenim Belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti
6 - Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi (Halen askerlik görevini ifa eden
adaylar, bulundukları askeri birimlerden askerde olduklarına dair yazı göndereceklerdir.)
7 - Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından)
8 - Yabancı dil şartı arananlar için KPDS sonuç belgesi

PTT

KPSS2009/3 Yerleştirme sonucuna göre Kuruluşumuza yerleşen adayların dikkatine!

ÖSYM Başkanlığınca KPSS 2009/3 yerleştirme sonucuna göre Kuruluşumuz emrine yerleştirilen adayların listesi henüz Kuruluşumuza intikal etmemiş olup, listeler alındıktan sonra yerleştirildikleri Başmüdürlüklerce adayların ÖSYM'ye bildirdikleri adreslere yazılı tebligat yapılacaktır.

Adayların aşağıda belirtilen evrakları hazırlaması gerekmekte olup, tebligatı müteakip evraklar ilgili Başmüdürlüklere teslim edilecektir.

İSTENECEK BELGELER:

a) KPSS sonuç belgesinin aslı
b) Yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı ,
c) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi ( Kuruluşça fotokopisi ?ASLI GİBİDİR? şeklinde onaylanarak aslı adaya iade edilecek),
ç) Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi ( Kuruluşça fotokopisi ?ASLI GİBİDİR? şeklinde onaylanarak aslı adaya iade edilecek),
d) Savcılık Belgesi
e) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
f) Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden alınacak, Dağıtıcılar için ?Dağıtıcılık Yapabilir? ibaresi raporda yer alacak)
g) Son altı ayda çekilmiş, 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf

Not: Halen askerde olan ya da sevk işlemlerini başlatmış olan adayların durumunu açıklayan dilekçe ile birliğinden alacağı resmi belgeyi yerleştirildikleri Başmüdürlüğe evraklarını vermesi gereken süre içerisinde (tebligatı aldıktan sonra en fazla 15 gün içerisinde) ilettikleri takdirde hakları saklı tutulur. Bu tür adayların terhislerini müteakip bir ay içinde müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz