Yönetici atama takvimi, atamaları zora sokacak

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Ocak 2010 00:47, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Müfettişler Derneği Başkanı Doğan Ceylan yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetici atama takvimi açıklanırken, isteğe bağlı atamalar, zorunlu atamalar ve il dışı atamaların gözöünde bulundurulmasının daha uygun olacağını belirtti. Ceylan "Yönetici atamalarında sirkülâsyonun sağlanabilmesi için isteğe bağlı atamalar, zorunlu atamalar ve il dışı atamalar yapıldıktan sonra açık kalan kurumlara müdürlük sınavını kazanların atamasının yapılması daha uygun olacakken, Bakanlığın önce yöneticilik sınavını kazananların atamasını yapması çeşitli sorunlar doğuracaktır." dedi.

İşte Dernek'ten yapılan açıklama

YÖNETİCİ ATAMA TAKVİMİ ATAMALARI ZORA SOKACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarına yönetici atanmasına ilişkin takvimini açıkladı. Bu takvime göre, müdürlük sınavını kazanmış olanların atamaları 2010 yılı Ocak ayında, Müdür Başyardımcılığı atamaları Şubat ayında, seçme sınavını kazanların müdür yardımcılığı atamaları ise Mart ayında yapılacak.

Bu yıl yönetici atamaları için önemli bir yıl. Çünkü eğitim kurumu yöneticileri ilk kez il dışına yönetici olarak atanma talebinde bulunabilecekler. Ayrıca çalıştığı kurumda 5 yılını doldurmuş olan okul müdürleri de zorunlu görev yeri değişikliğine tabi tutulacaklar. Bu nedenle takvim hazırlanırken yıl içinde yapılacak atamalarda sorun yaşanmaması için bu özel durumların tamamı dikkate alınmalıydı.

Yönetici atamalarında sirkülâsyonun sağlanabilmesi için isteğe bağlı atamalar, zorunlu atamalar ve il dışı atamalar yapıldıktan sonra açık kalan kurumlara müdürlük sınavını kazanların atamasının yapılması daha uygun olacakken, Bakanlığın önce yöneticilik sınavını kazananların atamasını yapması çeşitli sorunlar doğuracaktır.

Durum Yönetmeliğin 21. maddesine göre il içinde isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atama talebinde bulunacaklar açısından değerlendirildiğinde; Yönetmelikte isteğe bağlı atamaların Mayıs/Haziran aylarında yapılacağı hükmü vardır. Bakanlığın takvimine göre Ocak ayında açık kurum müdürlüklerine müdürlük sınavını kazananların ataması yapılacağından boş kurum yöneticiliği kadroları dolacaktır. Bu durumda mevcut yöneticilerden Mayıs/Haziran ayında okul müdürlüğüne atama isteğinde bulunacaklar için boş kurum kalmayacak ve sorun yaşanacaktır.

Durum Yönetmeliğin 22 inci maddesine göre zorunlu atamaya tabi olanlar açısından değerlendirildiğinde; Bu atamalar yönetmeliğe göre Temmuz/Ağustos aylarında yapılacaktır. Çalıştığı kurumda 1 Temmuz itibariyle 5 yılını doldurup ta işini şansa bırakmayarak isteğe bağlı olarak görev yeri değişikliği isteğinde bulunacaklar, boş kurum müdürlüğü kalmadığı için atama talep edecek kurum bulamayacaklardır. Bu atamanın devamında istekte bulunmayanların zorunlu görev yeri değişikliği ataması yapılacaktır. Ancak yine aynı nedenle yer değişiminde zorluk yaşanacaktır. Ancak zorunlu atamaya tabi yöneticiler birbirlerinin kurumuna atanabilecekler bu da sirkülâsyonu zorlaştıracaktır.

Durum Yönetmeliğin 33 üncü maddesine göre il dışına yönetici olarak atanma talebinde bulunacaklar açısından değerlendirildiğinde; Bu atamalar Yönetmeliğe göre Eylül/Ekim ayında yapılacaktır. Ocak ayında müdürlük sınavını kazanların yönetici kadrosu boş olan eğitim kurumlarına atanması, Mayıs/Haziran aylarında isteğe bağlı ve Temmuz/Ağustos aylarında zorunlu atamalar yapılması nedeniyle açık olan bütün okulların yönetici kadroları dolacağından, il dışına atanma talebinde bulunacak okul yöneticileri için yönetici kadrosu açık kurum kalmayacaktır. İl dışına atanma isteğinde bulunacak müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları için de aynı sorun yaşanacaktır. Eğitim yöneticiliği açısından bir reform niteliği taşıyan, il dışına yönetici olarak atanma hakkının uygulanması pek mümkün olmayacaktır.

Olayı müdürler açısından örneklendirirsek:

A ilinde 100 okul bulunduğunu varsayalım. Bunların 30 unda müdürlük kadrosu açık olsun. Kalan 70 okulun da 40 ının müdürü zorunlu yer değişikliğine tabi olsun. İl dışından bu ile atanmak isteyen 10 okul müdürü bulunsun. Bakanlığın mevcut takvimiyle önce 30 kuruma yönetici atanacak. Daha sonra 70 müdür için isteğe bağlı atamalar uygulanacak, bu müdürlerin atanmak isteyecekleri boş müdürlük kalmadığından tayin isteyecek kurum bulamayacaklar. Burada atamalar tıkanacak. Müteakiben zorunlu atamaya tabi 40 müdürün ataması yapılacak o zamanda bu 40 müdür ancak kendi aralarında yer değişimine tabi tutulabilecek yani A ilçesinde 100 okul olduğu halde diğer 60 kuruma hiç atanma şansları olmayacak. Ayrıca il dışından bu ilçedeki okullara tayin isteme düşüncesindeki yöneticiler ilde boş okul yöneticiliği olmadığı için hiç tayin isteyemeyecekler.

Olması gereken ne?

Yönetmelikte, isteğe bağlı, zorunlu ve il dışı atamalar için tarih verilmesine rağmen müdürlük sınavını kazanarak ilk ataması yapılacaklara ilişkin bir tarih verilmemiştir. Atamaların daha sağlıklı ve sorunsuz yapılabilmesi için öncelikle isteğe bağlı müdür atamaları yapılmalıdır. Bu atamalardan sonra zorunlu atamaya tabii olan okul yöneticilerinin ataması yapılmalıdır. Müteakiben il dışı isteğe bağlı atamalar yapılıp en sonunda ilde boş kalan kurumlara müdürlük sınavını kazanalar arasından atamalar yapılmalıdır. Bu sıralama ideal olan sistemdir.

Yukarıda verdiğimiz örnekten hareket edersek: Önce isteğe bağlı atamalar yapılacak. A ilçesindeki 100 okuldan 30 unun yöneticiliği boş olduğu için kadrolu 70 okul müdüründen şartları tutanlar bu kurumlara atanma isteğinde bulunulacak. Bu kurumlara atanan müdürlerin eski görev yerleri boşalacağından atamaların sonunda yine ilde 30 kurumun müdür kadrosunda boşluk oluşacak. Müteakiben zorunlu atamaya tabi okul yöneticilerinin ataması yapılacak. Bu okullardaki boş kadrolar nedeniyle sirkülasyon kolaylaşacak, zorunlu yer değişikliğinde sorun yaşanmayacak. Zorunlu atamalardan sonra ilde hâlâ 30 kurumun yöneticilik kadrosu boş olacak. Bu okullara il dışından atanmak isteyen 10 yöneticinin ataması yapılacak. İlde müdürlük kadrosu boş 20 kurum kalmış olacak. En sonunda dördüncü aşamada boş kalan bu okullara müdürlük sınavını kazananlardan okul yöneticisi atanacak. Görüldüğü üzere bu sıralamayla sistem tıkanmadan işleyebilecektir.

Bakanlığın uygulayacağı takvimin işlevsel olmamasının yanı sıra doğuracağı başka bir sakınca daha vardır. Açık bulunan kurumlara Ocak ayında müdürlük sınavının kazananlar atanacağından zorunlu atamaya tabi olup bu kurumlara atanmayı düşünen üstelik EK:2 ye göre yüksek puanı olan okul müdürleri bu kurumlara atanma şansını kaybetmiş olacaktır. Aynı sorunu müdür yardımcıları da yaşayacaklardır. Bu nedenle yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan ?Atamalarda puan üstünlüğünün ve liyakatin dikkate alınacağına? ilişkin temel ilkelere uyulmamış olacaktır.

Bütün bu sorunların yaşanmaması için Bakanlığın yönetici atamaya ilişkin olarak her yıl öncelikle isteğe bağlı yönetici atamalarını, sonra zorunlu atamaları, daha sonra il dışı isteğe bağlı atamaları yapıp bu atamalar sonunda boş kalan kurumlara sınavı kazananlardan yönetici ataması yapılması yoluna gitmesi gereklidir.

Eğitim Kurumu Yönetici Atamaları İçin İdeal Takvim

ATAMA GRUBU ZAMANI TARİHİN NEDENİ
Yönetmeliğin 21. maddesine göre isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar HAZİRAN Yönetmelikte Mayıs/haziran olarak geçse de okullarda yoğun olan yıl sonu işlemlerinin bitirilmesi açısından atama için Haziran ayı daha uygundur.
Yönetmeliğin 22. maddesine göre zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar TEMMUZ Kurumların yaz tatilinde tadilatının yapılması ve eğitim-öğretime hazırlanması açısından yöneticilerinin yeni görev yerlerine bu ay atanmaları daha uygundur.
Yönetmeliğin 33. maddesine göre il dışı atamalar EYLÜL Yönetmelikte Eylül/Ekim olarak geçse de il dışı atamaların ders yılının başında yapılması daha uygundur. İl dışına atanacak yöneticinin taşınması vb. işlemleri nedeniyle de Ekim ayı geç olacaktır.
Yönetmeğin 20. maddesine göre müdürlük sınavını kazananların ataması EKİM Boş olan kurumlara Ekim ayı başında atama yapılmalıdır. Böylece kurumlardaki yönetici boşluğu öğretim yılının başında giderilecek ve kurumların verimliliği artacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber