Ve MEB yönetici atamada 25.madde devrede

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2010 00:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Milli Eğitim Bakanlığının talimatı üzerine 11/01/2010 tarihi itibari ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri (valilikler) açık bulunan eğitim kurumu müdür kadrolarını duyurmaya başlamışlardır.

Yapılan duyurularda bazı kurumların açık ilan edilemediği görülmektedir. Konu ile ilgili detaylı araştırma yapıldığında bazı okul/kurumların yönetmeliğin 25.maddesi kapsamında doldurulduğu, tekliflerinin yapıldığı anlaşılmaktadır.

Defalarca ele aldığımız 25.maddeyi tekrar hatırlayacak olursak;

?Yönetim kademelerinde geçmiş sayılan diğer görevler

MADDE 25 ? (1) Genel idare hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda görev yapanlardan öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla ve bu Yönetmelikteki yönetim kademelerine atamayla sınırlı olmak üzere; Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, eğitim uzmanlığı ve APK uzmanlığı, ilköğretim müfettişliği, eğitim ataşeliği, eğitim müşavirliği görevleri ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde asaleten geçirilen süreler beşinci kademe yöneticiliğinde, kamu kurum ve kuruluşlarında genel idare hizmetleri sınıfına dâhil şef kadrosunda geçen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır. Bu görevlerde bulunanlar, boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere; valiliklerde görev yapanlar görev yaptıkları valilik aracılığıyla, merkez teşkilatında görevli olanlar ise Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla zamana bağlı olmaksızın bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile boş eğitim kurumu yöneticilikleri için başvuruda bulunabilirler. Bu durumda olanlardan aynı eğitim kurumu yöneticiliğine atanmak üzere birden fazla adayın başvuruda bulunması hâlinde, bu adayların bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre atamaları yapılır.?

Şeklinde olduğu görülecektir.

Bu hükme göre şu anda genel idare hizmetleri kadrosunda Şef, Şube Müdürü ya da yukarıda sayılan görevlerde görev yapmakta olanlardan öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olanlar hiçbir kıstasa bağlı olmadan atanabilmektedirler.

Bu madde ile Danıştay nezdinde açılan dava ilgili yargı süreci devam etmektedir. Bu nedenle şu anda bu hükme dayanarak yapılan atamalarla ilgili olarak hukuksal anlamda söyleyecek bir şey bulunmamaktadır. Fakat yargıdan çıkacak iptal kararı durumu karışık hale sokabilecektir.

Bakanlıkta yönetmelikte revizyon çalışması düşünülmekte olup özellikle yöneticilikten ayrılıp Anadolu lisesi öğretmenliğine geçenlerin bir yıl beklemeden tekrar yöneticilik isteyip isteyemeyecekleri konusunda yönetmelikte hüküm bulunmaması nedeniyle çıkabilecek sorunların önüne geçmek noktasında yapılacak revizyonda 25.maddenin de tekrar gözden geçirilmesi yerinde olacaktır.

Bugüne kadar bu konuda bize Hatay, Ankara, Burdur ve İstanbul'dan bilgiler ulaşmış olup bu kurumlara henüz atama yapılmadığına göre duyuruda yer almamalarının doğru olmadığını tekrar hatırlatırız.

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

NOT: Bilinen emin olunan bir Okul/kurumdaki müdür, vekil olduğu halde duyuruda yer almıyorsa yorumlardan paylaşılması bizi de bilgilendirecektir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber