Eğitim-Sen, yönetici atamalarında şeffaflık için Bakanlığa başvurdu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2010 13:27, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Eğitim-Sen, Bilgi Edinme Yasası uyarınca elektronik ortamda yönetici atama sonuçları açıklandıktan sonra atama yapılan eğitim kurumları bazında bu eğitim kurumuna başvuran adayların sınav puanlarının, EK-2 Değerlendirme Formlarının ve toplam puanlarının il milli eğitim müdürlüklerinin web sayfalarında erişime açılması için Bakanlığın gerekli önlemleri almasını talep etti.

İŞTE EĞİTİM-SEN'İN TALEBİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Müdürlüğünüzce Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzu yayımlanmıştır. Bu kılavuzda belirlenen atama takvimi uyarınca il milli eğitim müdürlüklerince seçme sınavı sonucuna göre atama yapılacak eğitim kurumlarının duyurusu yapılmıştır. Duyuruların ardından başvurular kabul edilecek ve söz konusu takvime göre 28 Ocak 2010 tarihinde de elektronik ortamda sonuçlar duyurulacaktır. 13.8.2009 gün ve 27318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 20/3 maddesinde müdür atamaları sınav puanı ile bu yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmede aldıkları puan dikkate alınmak suretiyle oluşacak toplam puan esas alınarak tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda sendika olarak Bilgi Edinme Yasası uyarınca elektronik ortamda sonuçlar açıklandıktan sonra atama yapılan eğitim kurumları bazında bu eğitim kurumuna başvuran adayların sınav puanlarının, EK-2 Değerlendirme Formlarının ve toplam puanlarının il milli eğitim müdürlüklerinin web sayfalarında erişime açılması için Bakanlığınızın gerekli önlemleri almasını talep ediyoruz. Aynı şekilde söz konusu atamadan sonra atama takvimine göre yapılacak diğer atamalarda ve anılan yönetmelik uyarınca yapılacak isteğe bağlı yer değiştirme ve zorunlu yer değiştirme suretiyle yapılacak yönetici atamalarının da elektronik ortamda erişime açılması gerekmektedir. Böylece yönetici adayı veya eğitim yöneticisi sendika üyelerimizin de içinde yer aldığı tüm eğitim emekçilerinin gözü önünde, kuşkudan uzak biçimde gerçekleşmiş olacaktır.

Beklentimiz bakanlığınızın hukuk devletine bağlı, şeffaf ve açık bir yönetimden çekinmeyen bir anlayış ortaya koyarak talebimizi yerine getirmenizdir. Sendikamızın Anadolu liseleri sınav sonuç listelerinin erişime açılması yönündeki başvurusunun bakanlığınızca reddi üzerine Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun verdiği 3.12.2008 gün ve 2008/1306 sayılı kararı da talebimizin karşılanmasını gerektirmektedir. Çünkü bu tür kararları ve yargı kararları uygulamak, yalnızca kararların gereğini yerine getirmek değil, aynı zamanda kararlardan yararlanarak bir daha aynı hataları yapmamayı zorunlu kılar.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla dilerim.

Mehmet BOZGEYİK
GENEL SEKRETER

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber