Torba tasarı: Mahalli idarelerdeki ihtiyaç fazlası işçiler, MEB ve Emniyete dağıtılacak

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ocak 2011 16:16, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:58

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen, ''Torba Tasarı'' olarak adlandırılan, bazı kanunlarda değişiklik öngören tasarının, il özel idaresi ve belediyelerdeki ihtiyaç fazlası işçilerin, Karayolları Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarına aktarılmalarını'' öngören maddesi kabul edildi.

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, maddenin suiistimale ve partizanlığa açık olduğunu öne sürerek, ''İşçiyi istemediği yerlere göndererek, onun istifasına neden olabilecek çok garip bir düzenleme'' dedi.

İşçinin ekmeğiyle, işiyle oynamanın vahim bir durum olduğunu ifade eden Kaplan, madde ile belediye meclislerinin iradesinin yok sayıldığını ileri sürdü.

CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin, düzenlemenin son derece subjektif olduğunu, ''ihtiyaç fazlası'' tanımlamasının ne anlama geldiğini anlamadıklarını söyledi. Ergin, ''İstenmeyen işçiler istifaya zorlansın diye bu madde getirilmiş.
Tek neden bu. '5 iş günü içinde atandığı yere gitmezse iş akdine son verilecek' deniliyor maddede. Bu kadar gaddarlık olur mu. Bu işçi ve emek düşmanlığı nereden içinize girmiş anlamakta zorlanıyorum'' diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Bülent Baratalı ise kanunun uygulamaya girmesinin ardından ilk olarak belediye başkanına direnen ve sendikal işlere bulaşan işçilerin gönderileceğini iddia etti.

MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal da maddenin tasarı içerisine neden konulduğunu bir türlü anlayamadıklarını söyledi.

İl özel idareleri ile belediyelerde gerçek anlamda bir tıkanma yaşanıp yaşanmadığını soran Günal, şöyle devam etti:

''Belediye vermek istemiyor ama sen diyorsun ki 'fazla adam var alıyorum' Bunu nasıl engelleyeceğiz? Belediyeler tahakküm altına alınmaya çalışılıyor. İşçinin, 'ben şuraya gitmek istemiyorum' diyebilme şansı var mı? İş ile ilgili
güvence olması lazım. Siz insanları işinden etmeye çalışıyorsunuz. Burada emniyetin işi ne? Şu öğrencilere su fışkırttığınız araçlara mı adam alacaksınız, anlamadım. Antalya'nın doğusu ile batısı 650 kilometre. Bu atama nasıl olacak? Bu konuyla ilgili yapılmış bir etki analizi var mı? Bu konuda ilgili kurumlardan talep var mı?''

CHP İstanbul milletvekili Bayram Meral de hükümetten işçilerin emeklerine ve ekmeklerine saygı duymalarını istedi. Meral, ''8 senedir sendikalara saldırı, işçiye saldırı... Herkesin saygı duyduğu Türk-İş'i saygın bir kuruluş olmaktan çıkardınız. Topunuzla, tankınızla Türk-İş'in üzerine gittiniz, Türk-İş bitti'' diye konuştu.

Komisyonda görüşü alınan Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör de maddenin tasarıya konulmasına ilişkin talebin belediyelerden geldiğini ifade etti. Güngör, maddenin, işçilerin daha iyi şartlar altında ve
daha iyi bir maaşla çalışmalarına katkı sunabileceğini savundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, işçilerin tüm sosyal güvenceleri, hak ve teminatları korunarak gittikleri kurumlarda çalışma hakkına sahip olacaklarını söyledi. Dinçer, ''Şu anda maaş alamayanlar var. Hiç olmazsa bunların iş güvencesi, maaşı olsun istiyoruz'' dedi.

Bu arada, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç tarafından verilen önergeyle maddeye, ''işçinin muvafakati alınmak şartıyla'' ifadesi eklendi. Önergenin gerekçesinde, ''ihtiyaç fazlası il özel idaresi işçilerinin
Karayolları Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına, belediyelerin ihtiyaç fazlası işçilerinin öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı ile diğer mahalli idarelere ve talep olması ve işçinin de muvafakatinin olması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amaçlanmıştır'' denildi.

Verilen önergeyle, işçiye, muvafakatinin olması halinde belirlenen üç kurum dışında başka bir kurumda çalışabilme imkanı tanındı.

Daha sonra yapılan oylamada, madde önerge doğrultusunda yapılan değişiklikle kabul edildi.

İhtiyaç fazlası işçilerin tespitini yapmak üzere vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürü, Türkiye İş Kurumu il müdürü, defterdar, il milli eğitim müdürü, Karayolları Genel Müdürlüğü
bölge müdürü, il mahalli idareler müdürü ve işçi devreden iş yerinde toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili işçi sendikası temsilcisinden bir komisyon oluşturulacak.

Ataması yapılan işçiler, çalıştıkları kurumlarınca atama emirlerinin tebliğini izleyen günden itibaren 5 iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorunda olacaklar. Bu süre içerisinde yeni kurumunda işe başlamayanların
atamaları iptal edilerek, iş sözleşmeleri sona erdirilecek.

Devredilen işçilerden toplu iş sözleşmesi bulunanların, ücret ile mali ve sosyal hakları bu sözlemeye göre, toplu iş sözleşmesi bulunmayan işçilerinin ise 2010 yılı Kasım ayında geçerli olan bireysel iş sözleşmesi hükümlerine göre
belirlenecek.

Bu madde kapsamında işçi nakleden mahalli idarelerin, nakil sonrasında oluşan işçi sayısında 5 yıl süreyle artış yapılamayacak.

Komisyonda, tasarı üzerindeki görüşmeler sürüyor

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber