Belediyeler, 17 kalemde vatandaşa kesmiş oldukları 145 TL ve altındaki cezaları tahsil etmeyecek

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 21 Mart 2011 08:57, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Torba yasa affedecek belediye borç silecek

Vergi borç ve faizlerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte belediyeler, 17 kalemde vatandaşa kesmiş oldukları 145 TL ve altındaki idari para cezalarını tahsil etmeyecek

CAHİT SARAÇOĞLU / ANKARA

Torba Yasa olarak bilinen Vergi borç ve faizlerinin yeniden yapılandırılması ile ilgili Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte belediyeler de 145 TL ve altındaki idari para cezalarını silecek. Bu kapsamda belediyelerin 17 kalemde 145 TL altındaki kabahatler kanununa dayanarak kestiği idari para cezaları tahsil edilemeyecek. Kanundan yararlanılması için 2 Mayıs 2011 tarihine kadar bir dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekiyor.

ALACAKLAR LİSTELENDİ

Belediye alacaklarına ilişkin uygulamada ise belediyelerde örneğin Kasım/2010 dönemine ait ilan ve reklam vergisi kapsama girecek, Aralık 2010 dönemine ait ilan ve reklam vergisi ise beyannamenin Ocak 2011 de verilmesi gerektiğinden kapsam dışı olacak. Aynı şekilde Kasım 2010 dönemine ait haberleşme vergisi yeniden yapılandırılabilecek, Aralık 2010 dönemine ait vergi ise yapılandırılmayacak. Yine belediyelerce 2010 yılına ilişkin olarak 31 Aralık 2010 tarihine kadar tahakkuk ettirilen vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, kanun kapsamında olacağı için 2010 yılına ilişkin olarak 31 Aralık öncesi tahakkuk etmiş emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, yıllık olarak tahakkuk eden ilan ve reklam vergisi de yapılandırma kapsamında bulunacak.

SUDA KISTAS ARALIK FATURASI

Belediyelerin su alacaklarında da su kullanım dönemi 15 Kasım 2010 ile 15 Aralık 2010 olan faturalar, kapsama girecek, son ödeme tarihi Ocak 2011 olan faturalar yapılandırmadan faydalanamayacak. Belediyelere ait iş makinelerinin kiralanması nedeniyle ödenmesi gereken kira ücretinde de vadesi 31 Aralık'a kadar olanlar yapılandırmaya tabi olacak. Vadenin bu tarihten sonra bitmesi durumunda ise bu ücretler yapılandırılmayacak.

Beyan süresine dikkat!

Vergi borç ve faizlerinin yapılandırılmasıyla ilgilil hazırlanan ve 'Torba Yasa' da denilen kanuna göre, vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Aralık 2010 olan ya da öncesine rastlayan dönemler yapılandırmadan yararlanacak. Ancak dönemin bitim tarihi Aralık 2010 ayına rastlamakla birlikte beyanname verme süresinin son günü Ocak 2011'e sarkanlar kanun kapsamı dışında bulunuyor.

Dilencilik ve çevre kirliliği de af kapsamında

* Çevreyi kirletmeye (25 TL) Evsal atık ve artıkların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atan kişiye)

* Sarhoş olarak başkalarının huzurunu bozan, gürültü çıkaran (70 TL)

* Mal ve hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden (70 TL)

* Kaldırımları işgal eden (70 TL)

* Dilencilik yapan (70 TL)

* Kimlik bildirmeyenler (70 TL)

* Yetkili makamlardan ruhsat almaksızın kanuna göre yasak olmayan silahları park, meydan, cadde ve sokaklarda görünür şekilde taşımak (70 TL)

* Çevre kirliliğine neden olmak (70 TL)

* Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında kesim yapmak (70 TL)

* Hayvan atıklarını sokağa bırakmak (70 TL)

* Kullanılmaz hale gelen ev eşyalarını, bunların toplanmasına ilişkin belirlenen günün dışında sokağa ya da kamuya ait yerlere bırakmak (70 TL)

* İnşaat atık ve artıklarını depolama alanları dışına atmak ( 143 ila 4 bin 354 TL)

* Evsel atık ve artıkları, toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına atmak (25 TL)

* Kumar oynamak (143 TL)

* Kolluk güçlerinin emirlerine aykırı davranmak (143 TL)

* Kaldırımlara izin olmaksızın inşaat malzemesini yığmak (143 TL)

* Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve ilan asan tüzel kişiler ile toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket edilen kişilere (143 ila 4 bin 354 TL)

Emlak vergisinde yapılandırma

Emlak vergisinde de yapılandırma isteyen mükellefler başvuru dilekçesiyle birlikte kapsama giren dönemlere ilişkin vergi bildirimlerini 2 Mayıs 2011 mesai saati bitimine kadar ilgili belediyelere verecek. 2010 ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak emlak vergisi bildiriminde bulunmayan ya da bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara TEFE/ÜFE tutarının eklenmesi gerekecek.

Spor kulüplerine de ödeme kolaylığı

Öte yandan yapılandırma kanunuyla belediyelerin vergi borçlarında da büyük avantaj getirildi. Bu kapsamda il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar, borçlarını faiz ve gecikme cezaları silindikten sonra anaparaya TEFE/ÜFE ikişer aylık dönemler halinde 36 eşit taksitte (72 ay yani 6 yılda) ödeme imkanı getirildi. Bu arada Torba Yasa"da spor kulüplerini sevindirecek imkanlar sağlandı. Buna göre, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüpleri borçlarını ikişer aylık dönemler halinde 42 eşit taksitte (84 ayda yani 7 yılda) ödeme yapabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber