Üniversite Mezunları Arasından Polis Alınma Şartları 2

Üniversite mezunları arasından alınacak polislere ilişkin dosyamızın ilk bölümünü bugün yayımlamıştık. Bugünkü ikinci dosyamızda ise polis adaylarına uygulanacak ön değerlendirme, mülakat ve fiziki yeterlik sınavları ile bu sınavları yapacak olan kurulların oluşumuna ilişkin bilgiler yer almaktadır. Üç aşamalı bir değerlendirme öngörülen polis alımına ilişkin bu detaylar için başlığa tıklayınız.

Haber Giriş : 10 Mayıs 2005 12:28, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

İlk dosyayı görmek için tıklayın.

Her il'de bir "İl değerlendirme ve seçme kurulu" oluşturulacak...

İl Değerlendirme ve Seçme Kurulları, Eğitimden Sorumlu Müdür Yardımcısı başkanlığında, personel, eğitim ve güvenlik şube müdürleri ile birlikte en az bir (1) doktor ve Emniyet Teşkilatında görev yapan bir psikiyatrist veya nöropsikiyatrist veya psikolog, yoksa ilde bulunan sağlık kuruluşlarından psikiyatrist veya nöropsikiyatrist, bu branşlarda doktor bulunmadığı takdirde psikologdan oluşur. Mazereti nedeniyle görevde bulunmayan Şube Müdürlerinin yerine İl Emniyet Müdürünün belirleyeceği Şube Müdürleri görevlendirilir.

İl Değerlendirme ve Seçme Kurulunun "Ön değerlendirmesi" neleri kapsıyor?

İl Değerlendirme ve Seçme Kurulunca adaylar bizzat görülerek; fiziki görünüşü, konuşma düzgünlüğü ile Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen hususlara göre değerlendirmesi yapılır. Ön değerlendirme oy çokluğu ile yapılır. Oyların eşitliği halinde kurul başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır ve ?POMEM öğrenci aday adayı olur? veya ?POMEM öğrenci aday adayı olamaz? şeklinde değerlendirilir. Ayrışık oy kullanan üye var ise gerekçesi açık olarak belirtilir.

Öndeğerlendirmeden sonra ne yapılacak?

İl değerlendirme ve seçim kurulunun ön değerlendirmesinden sonra haklarında "POMEM öğrenci aday adayı olur" denilenlerin isimleri POMEM Başkanlığına bildirilir. İl değerlendirme ve seçim kurulunca haklarında "POMEM öğrenci aday adayı olamaz" şeklinde değerlendirme yapılanlar yapılacak mülakata katılamaz.

Haklarında "POMEM öğrenci aday adayı olur" denilenler hakkında ne işlem yapılacak?

Ön değerlendirme sonucuna göre; haklarında ?POMEM öğrenci aday adayı olur? kararı verilenlerin, Başkanlıkça KPSS puanına göre, erkek ve bayan olmak üzere en yüksek puandan başlanarak ayrı ayrı listeleri oluşturulur. O yıl alınacak erkek ve bayan öğrenci sayısının en fazla üç (3) katı kadar aday mülakat sınavına katılmaya hak kazanır. Eşitlik durumunda yaşı küçük olan tercih edilir.

Mülakat ve Fiziki Yeterlik Sınavları komisyonlarının oluşumu

Sınav Komisyonları, Başkanlığın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile merkezden görevlendirilen en az 2 nci Sınıf Emniyet Müdürleri başkanlığında, Merkezden bir (1) rütbeli personel ile İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü ve İl Emniyet Müdürünün uygun göreceği bir (1) şube müdürü olmak üzere toplam dört (4) personelden oluşturulur.

Sınavlara İlişkin Esaslar

Sınavlar, mülakat ve fiziki yeterlik olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Mülakat sınavı 60, fiziki yeterlik sınavı 40 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Mülakat Sınavı Nasıl Yapılacak?

Adayların her birinden, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu kartlardan birisini çekmeleri istenir ve çektikleri konu ile ilgili konuşma yapmaları sağlanır. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Mülakat sınavında adayların; Konu Hakkında Bilgi Düzeyi, Kendisinden İstenileni Kavrama, Kendine Güven Duyma ve Sözlü İfade Becerisi olmak üzere dört (4) ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Değerlendirme, her bir kriter için 15'er puan olmak üzere toplam 60 puan üzerinden hesaplanır. Komisyon üyelerinden her biri bir kriteri değerlendirir. Adayın mülakat puanı; komisyon üyelerinin vermiş oldukları puanların toplamından oluşur.

Fiziki yeterlik sınavı nasıl yapılacak?

Fiziki yeterlik sınavında, adayların fiziksel hareket kabiliyetleri Genel Müdürlükçe belirlenecek alanlara ve kriterlere göre ölçülür. Adayların fiziki yeterlik puanları, komisyonun ortak kararıyla belirlenir.Adayların fiziki yeterlik kabiliyetleri 40 puan üzerinden değerlendirilir.

Başarı Listeleri Nasıl Düzenlenecek?

Erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı listesi düzenlenecek, ama POMEM'lere o yıl için alınacak öğrenci miktarının % 10'unu geçemeyecektir.

Bu sayı ve oran esas alınarak; KPSS ve mülakat sınavı puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucu eşitlik olması halinde, önce KPSS puanı fazla olan, onun da eşit olması halinde yaşı küçük olan tercih edilir. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asil, bu miktarın % 30'u kadar aday yedek olarak belirlenir.

Bu Habere Tepkiniz