Uzman ve Başasistanlar Hakkındaki Danıştay Kararı

Sağlık Bakanlığı 14/09/2005 tarihinde Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin 20 inci maddesinde değişilik yaparak eğitim hastanelerinde uzman çalışması uygulamasını son vermişti. Yine Sağlık Bakanlığı, "Atama ve Nakil Yönetmeliği"nde yaptığı değişiklik ile başasistanların nakil, atama, görev sürelerini düzenleyen ek madde 1 ve 2 ile geçici 3. maddelerin de yürürlüğü durdurulmuştur. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Mayıs 2005 09:55, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

14.09.2004 tarihli "Eğitim Hastanelerinde Artık Uzman Hekim Çalıştırılmayacak" başlıklı dosyayı görmek için tıklayın.

14.09.2004 tarihli "Başasistanlar Sağlık Bakanlığı atama ve nakil yönetmeliği hükümlerine tabi olacak" başlıklı dosyayı görmek için tıklayın.

14.09.2004 tarihli "Başasistanlık Kadrolarına Atama Şekli" başlıklı dosyayı görmek için tıklayın.

Danıştay'ın gerekçeleri şu şekildedir:

1. Eğitim Hastanelerinde görev yapan başasistan ve uzmanların atama ve nakillerinin Atama Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacağına ilişkin 2. maddenin yürütülmesinin durdurulma gerekçesi: ":... tıpta uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınan kurumlarda asistan yetiştirmeye yetkili kılınacak eğitim sorumlularının, diğer bir deyişle klinik veya laboratuar şeflerinin, şef yardımcılarının ve başasistanların niteliklerinin, atama ve nakilleri ile bu kadrolar için yapılacak sınavlara ilişkin esas ve usullerin, 1219 sayılı Kanun ve bu Kanunun 9. maddesine dayanılarak çıkarılan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü gereği Sağlık Bakanlığınca Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği adı altında çıkarılacak yönetmelikte düzenlenmesi ve bu yönetmeliğin, YÖK'ün uygun görüşü alınarak yürürlüğe konulması gerekirken, Sağlık Bakanlığı tarafından Tüzüğün 36. maddesinde sözü edilen bu Yönetmeliğin ,öngörülen süre içinde YÖK'ün uygun görüşü alınmak suretiyle çıkarılması yoluna gidilmemiştir. Bu durumda ise anılan Tüzüğün geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanması gereken Yönetmelik 22.3.1974 tarih ve 14993 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tababet Uzmanlık Yönetmeliğidir. Davalı idare de bu Yönetmelik çerçevesinde hareket etmek durumunda olduğu gibi sözü edilen Yönetmelikte hizmet gereği değişiklik yapma gereksinimi duyuyor ise bu değişikliği YÖK'ün görüşünü alarak yapmak durumundadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile açıklamalar çerçevesinde; Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görevli başasistan ve uzmanlarla ilgili olarak dava konusu Yönetmelikle düzenleme yapılmasında, bu bağlamda Yönetmeliğin 1, 2, 15 ve 18. maddelerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır."

Başasistanların atanmalarına, nakillerine, görev sürelerine ilişkin ek madde 1 ve 2 ile geçici 3. maddelerin yürürlüğün durdurulma gerekçesi: "Bu nedenle, tıpta uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınan kurumlarda asistan yetiştirmeye yetkili kılınacak eğitim sorumlularının, diğer bir deyişle klinik veya laboratuar şeflerinin, şef yardımcılarının ve başasistanların niteliklerinin, atama ve nakilleri ile bu kadrolar için yapılacak sınavlara ilişkin esas ve usullerin, 1219 sayılı Kanun ve bu Kanunun 9. maddesine dayanılarak çıkarılan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü gereği Sağlık Bakanlığınca Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği adı altında çıkarılacak yönetmelikte düzenlenmesi ve bu yönetmeliğin, YÖK'ün uygun görüşü alınarak yürürlüğe konulması gerekirken, Sağlık Bakanlığı tarafından Tüzüğün 36. maddesinde sözü edilen bu Yönetmeliğin ,öngörülen süre içinde YÖK'ün uygun görüşü alınmak suretiyle çıkarılması yoluna gidilmemiştir. Bu durumda ise anılan Tüzüğün geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanması gereken Yönetmelik 22.3.1974 tarih ve 14993 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tababet Uzmanlık Yönetmeliğidir. Davalı idare de bu Yönetmelik çerçevesinde hareket etmek durumunda olduğu gibi sözü edilen Yönetmelikte hizmet gereği değişiklik yapma gereksinimi duyuyor ise bu değişikliği YÖK'ün görüşünü alarak yapmak durumundadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile açıklamalar çerçevesinde; Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görevli başasistan ve uzmanlarla ilgili olarak dava konusu Yönetmelikle düzenleme yapılmasında, bu bağlamda Yönetmeliğin 1, 2, 15 ve 18. maddelerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır."

Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin 20. Maddesindeki uzman ibaresinin çıkarılmasına ilişkin değişikliğin yürürlüğün durdurulma gerekçesi: "...Bu nedenle, tıpta uzmanlık eğitimi vermeye yetkili kılınan kurumlarda asistan yetiştirmeye yetkili kılınacak eğitim sorumlularının, diğer bir deyişle klinik veya laboratuar şeflerinin, şef yardımcılarının ve başasistanların niteliklerinin, atama ve nakilleri ile bu kadrolar için yapılacak sınavlara ilişkin esas ve usullerin, 1219 sayılı Kanun ve bu Kanunun 9. maddesine dayanılarak çıkarılan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü gereği Sağlık Bakanlığınca Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği adı altında çıkarılacak yönetmelikte düzenlenmesi ve bu yönetmeliğin, YÖK'ün uygun görüşü alınarak yürürlüğe konulması gerekirken, Sağlık Bakanlığı tarafından Tüzüğün 36. maddesinde sözü edilen bu Yönetmeliğin ,öngörülen süre içinde YÖK'ün uygun görüşü alınmak suretiyle çıkarılması yoluna gidilmemiştir. Bu durumda ise anılan Tüzüğün geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanması gereken Yönetmelik 22.3.1974 tarih ve 14993 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tababet Uzmanlık Yönetmeliğidir. Davalı idare de bu Yönetmelik çerçevesinde hareket etmek durumunda olduğu gibi sözü edilen Yönetmelikte hizmet gereği değişiklik yapma gereksinimi duyuyor ise bu değişikliği YÖK'ün görüşünü alarak yapmak durumundadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile açıklamalar çerçevesinde; Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde görevli uzmanlarla ilgili olarak dava konusu Yönetmelik ile düzenleme yapılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır."

Bu Habere Tepkiniz