Taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere 12,5 lira ödenecek

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2012 11:08, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 2012 tarihli kararının ilgili bölümü

"Mali sorumluluk zammı

Madde 12- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Iş Güçlüğü, Iş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin "(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü"nün 37 nci sırasında öngörülen mali sorumluluk zammı puanı, kadro veya görevleri itibarıyla mali sorumluluk zammından yararlanamayan veya daha düşük puan üzerinden söz konusu zamdan yararlananlardan taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenler için de uygulanır. Anılan sırada yer alan puandan daha düşük mali sorumluluk zammı öngörülen kadro ve görevlerde bulunup, aynı zamanda taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali sorumluluk zammı ayrıca ödenmez"

2006 tarihli yan ödeme kararnamesine göre, 37. sırada Ambar Memuru ve Depo Memuru bulunmakta olup, bunlara 575 puan üzerinden mali sorumluluk tazminatı ödenmektedir.

Puan, yan ödeme katsayısı ile çarpılarak alınacak miktar belirlenmektedir. 2012 yılının ilk altı ayı için yan ödeme katsayısı 0,021827 olarak belirlenmiştir. Bu da 12,5 TL etmektedir. Bu miktar üzerinden sadece damga tazminatı kesikecektir.

Buna göre, taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirilenlere 1 Ocak 2012 geçerli olmak üzere aylık 12,5 liralık mali sorumluluk tazminatı ödenecektir. Bulunduğu kadro itibariyle daha düşük bir mali sorumluluk tazminatı alanlara sadece kadrosunun değil taşınır kayıt kontrol yetkilisi için öngörülen 12,5 liralık zam verilecektir.

 

Bu Habere Tepkiniz