Sosyologların tazminat sorunu çözüldü

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Haziran 2012 12:04, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan personelim zam ve tazminatları, toplu sözleşme hükmünde olan hakem kurulu kararıyla yeniden belirlendi.

Hakem Kurulu heyeti kararının ilgili bölümü şu şekildedir:

"Zam ve tazminatlar
Madde 13- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin "(B) Teknik Hizmetler Bölümü"nün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan personel için de uygulanır. Söz konusu kadrolarda bulunan personele anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez"

Bu karara göre, müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyologların zam ve tazminatı 1.1.2012 'den geçerli olmak üzere maddede geçerli olan miktar üzerinden ödenecektir.

Yan ödeme kararnamesinin Zamla ilgili bölümü şu şekildedir:

4 En az dört yıllık mesleki teknik öğrenim görmüş diğer
personelden kendi ihtisas dallarında;
a) 5 yıla kadar hizmeti olanlara............................. : 700 - 975 -
b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara.................. : 700 - 1400 -

Yan ödeme kararnamesinin Tazminatla ilgili bölümü şu şekildedir:

d) Unvanları (a), (b) ve (c)'de sayılmayan diğer
mesleki teknik yükseköğrenimlilerden;
-1-4 derecelerden aylık alanlar ............................. : 100 4 11 12 13 15 17 20
-Diğer derecelerden aylık alanlar ......................... : 93 4 11 12 13 15 17 20

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber