4/C'lilerin 12 ay çalıştırılmasına yönelik kararname Resmi Gazetede...

19 Haziran 2012 tarihinde önemli bir konuyu tartışmış ve toplu sözleşme metninde teknik yanlışlıklar olduğunu dikkat çekmiştik. Kanundaki açık hükme aykırı olarak, toplu sözleşme kapsamına girmeyen bazı konuların Kamu Görevlileri Hakem Kurulu karar metninde yer aldığını, bunların doğrudan yürürlüğe giremeyeceğini ayrıca idari bir karar alınması gerektiğini belirtmiştik. İlk idari karar 4/C'lilerin çalışma süresine ilişkin oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Temmuz 2012 20:07, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Aşağıdaki Bakanlar Kurulu Kararı 8 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu karar, toplu sözleşme kapsamında olmayan konular, hakem heyetinin karar metni içinde yer alsa dahi kendiliğinden yürürlüğe giremeyeceğini ayrıca bir idari düzenleme gerektirdiğini göstermektedir.

8 Temmuz 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28347

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3339

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında geçici personel çalıştırılması hakkındaki bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 25/6/2012 tarihinde kararlaştırmıştır.

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 ? (1) 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar"ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir mali yılda onbir ayı geçmemek üzere" ibaresi "bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 ? (1) 8/12/2011 tarihli ve 2011/2543 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar"ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir mali yılda onbir ayı geçmemek üzere," ibaresi "bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 ? (1) 10/1/2012 tarihli ve 2012/2699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Merkez Teşkilatında Seçimlerle İlgili Hizmetlerin Gördürülmesi Amacıyla Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar"ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir mali yılda 11 ayı geçmemek üzere," ibaresi "bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 ? (1) 28/12/2011 tarihli ve 2011/2634 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Türkiye İstatistik Kurumunda 2012 Yılında Geçici Personel Çalıştırılması ile Kurum Dışından Görevlendirilecek Kamu Personeline İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ve Ödenecek Ücretlere Dair Karar"ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir yıldan az süreli olmak üzere," ibaresi "bir mali yılda 11 ay 28 günü geçmemek üzere," şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 ? (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 ? (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber