'2013 Yılı Vergi Takvimi' yayımlandı

Haber Giriş : 26 Aralık 2012 15:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

Mükelleflerin beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri için hazırlanan ?2013 Yılı Vergi Takvimi? internet ortamında sunulmuştur.

2013 Yılı Vergi Takvimi, basılı olarak (broşür ve masa takvimi), Türkiye genelinde de mükelleflerimizin kullanımlarına yönelik olarak dağıtılmaktadır.

OCAK 2013

10 Ocak 2013

? 16-31 Aralık 2012 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? 16-31 Aralık 2012 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

15 Ocak 2013

? Aralık 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Aralık 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Aralık 2012 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

? Aralık 2012 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Aralık 2012 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Aralık 2012 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

21 Ocak 2013

? Aralık 2012 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Aralık 2012 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Aralık 2012 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Aralık 2012 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Aralık 2012 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Sans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Aralık 2012 Dönemine Ait Sans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Aralık 2012 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Aralık 2012 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

? Aralık 2012 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Aralık 2012 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ocak 2013

? Aralık 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

? Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

? Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

? Aralık 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Ocak 2013

? Aralık 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

? Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

? 1-15 Ocak 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Ocak 2013

? 1-15 Ocak 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

28 Ocak 2013

? Aralık 2012 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

? Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

? Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

? Aralık 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

? Ekim-Kasım-Aralık 2012 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

? Aralık 2012 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Ocak 2013

? 2013 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi

? Yıllık Harçların Ödemesi

? 2012 Yılında Kullanılan Defterlerin 2013 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

? Aralık 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

? Aralık 2012 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

? 6111 Sayılı Kanunun 2, 3, 5, 6, 7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi

? Aralık 2012 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

ŞUBAT 2013

11 Şubat 2013

? 16-31 Ocak 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? 16-31 Ocak 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

14 Şubat 2013

? 2012 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

? 2012 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

15 Şubat 2013

? Ocak 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ocak 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ocak 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

? Ocak 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ocak 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ocak 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

18 Şubat 2013

? 2012 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

? 2012 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Şubat 2013

? Ocak 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Ocak 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Ocak 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Ocak 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Ocak 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Sans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ocak 2013 Dönemine Ait Sans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ocak 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ocak 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

? Ocak 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ocak 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Şubat 2013

? Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2012 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı

? Ocak 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile

KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

? Ocak 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

? 1-15 Şubat 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ocak 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

26 Şubat 2013

? Ocak 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile

KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

? Ocak 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

? Ocak 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

? 1-15 Şubat 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

28 Şubat 2013

? Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

? Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

? Ocak 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

? Ocak 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

? Ocak 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

MART 2013

11 Mart 2013

? 16-28 Şubat 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

? 16-28 Şubat 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Mart 2013

? Şubat 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Şubat 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Şubat 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

? Şubat 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Şubat 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Şubat 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Mart 2013

? Şubat 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Şubat 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Şubat 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Şubat 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Şubat 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Şubat 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Şubat 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Şubat 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

? Şubat 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Şubat 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Mart 2013

? 2012 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi

Beyannamesinin Verilmesi

? Şubat 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

? Şubat 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

? GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi

? Şubat 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

? 1-15 Mart 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Mart 2013

? Subat 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

? Subat 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

? Subat 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

? 1-15 Mart 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

NİSAN 2013

1 Nisan 2013

? 2012 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

? 2012 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi

? Subat 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

? Subat 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

? Subat 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? 6111 Sayılı Kanunun 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 12. Taksit Ödemesi

? 2013 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin

Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında verilecek)

9 Nisan 2013

? 16-31 Mart 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Nisan 2013

? 16-31 Mart 2013 Dönemine Ait Petrol ve

Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

15 Nisan 2013

? Mart 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Mart 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Mart 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

? Mart 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Mart 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Mart 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

22 Nisan 2013

? Mart 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Mart 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Mart 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Mart 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Mart 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Mart 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Mart 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Mart 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

? Mart 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Mart 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Nisan 2013

? Mart 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile

KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

? Ocak-Subat-Mart 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

? Ocak-Subat-Mart 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

? Mart 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

? Ocak-Subat-Mart 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

? Mart 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

25 Nisan 2013

? 2012 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

? 1-15 Nisan 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? 1-15 Nisan 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

? Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

26 Nisan 2013

? Mart 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

? Ocak-Subat-Mart 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

? Ocak-Subat-Mart 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

? Mart 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

? Ocak-Subat-Mart 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

? Mart 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

30 Nisan 2013

? 2012 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi

? 2012 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi

? Mart 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

? Mart 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

? Mart 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

MAYIS 2013

10 Mayıs 2013

? 16-30 Nisan 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? 16-30 Nisan 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

14 Mayıs 2013

? 2013 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

? 2013 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

15 Mayıs 2013

? Nisan 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Nisan 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Nisan 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

? Nisan 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Nisan 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Nisan 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

17 Mayıs 2013

? 2013 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Subat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

? 2013 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Subat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Mayıs 2013

? Nisan 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Nisan 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Nisan 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Nisan 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Nisan 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Sans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Nisan 2013 Dönemine Ait Sans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Nisan 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Nisan 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

? Nisan 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Nisan 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Mayıs 2013

? Nisan 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

? GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı

? Nisan 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Mayıs 2013

? Nisan 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

? 1-15 Mayıs 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

27 Mayıs 2013

? Nisan 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile

KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

? Nisan 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

? GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi

? 1-15 Mayıs 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

? Nisan 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Mayıs 2013

? 2013 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

? Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi

? Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması

? 2013 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar ile Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Şebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 1. Taksit Ödemesi

? Nisan 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

? Nisan 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

? Nisan 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? 6111 Sayılı Kanunun 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 13. Taksit Ödemesi

? Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

? 2013 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin

Verilmesinin Son Günü

HAZİRAN 2013

10 Haziran 2013

? 16-31 Mayıs 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

11 Haziran 2013

? 16-31 Mayıs 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

17 Haziran 2013

? Mayıs 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Mayıs 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Mayıs 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

? Mayıs 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Mayıs 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Mayıs 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Haziran 2013

? Mayıs 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Mayıs 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Mayıs 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Mayıs 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Mayıs 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Sans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Mayıs 2013 Dönemine Ait Sans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Mayıs 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Mayıs 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

? Mayıs 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Mayıs 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Haziran 2013

? Mayıs 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

? Mayıs 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

? Mayıs 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

25 Haziran 2013

? 1-15 Haziran 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? 1-15 Haziran 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

26 Haziran 2013

? Mayıs 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

? Mayıs 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

? Mayıs 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

TEMMUZ 2013

(5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Dikkate Alınarak Düzenlenmiştir.)

1 Temmuz 2013

? Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

? Mayıs 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

? Mayıs 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

? Mayıs 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

9 Temmuz 2013

? 16-30 Haziran 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

15 Temmuz 2013

? Haziran 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

22 Temmuz 2013

? Haziran 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Haziran 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere

İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Haziran 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine

İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Haziran 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Haziran 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Haziran 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

? Haziran 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Haziran 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

24 Temmuz 2013

? 1-15 Temmuz 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

29 Temmuz 2013

? Haziran 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

? Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

? Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

? Haziran 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

? Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

? 16-30 Haziran 2013 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı

? Haziran 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı

? Haziran 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı

? Haziran 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı

? Haziran 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı

? Haziran 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı

? 1-15 Temmuz 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı

? Haziran 2013 Dönemine Ait Sans Oyunları Vergisinin Beyanı

? Haziran 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

? Haziran 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Sans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı

30 Temmuz 2013

? Haziran 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

? Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

? Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

? Haziran 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

? Nisan-Mayıs-Haziran 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

? 16-30 Haziran 2013 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi

? Haziran 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi

? Haziran 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi

? Haziran 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Ödemesi

? Haziran 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Ödemesi

? Haziran 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Ödemesi

? 1-15 Temmuz 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödemesi

? Haziran 2013 Dönemine Ait Sans Oyunları Vergisinin Ödemesi

? Haziran 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz

Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

? Haziran 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi

31 Temmuz 2013

? 2012 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

? Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

? Haziran 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? 6111 Sayılı Kanunun 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi

? Haziran 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

? Haziran 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

AĞUSTOS 2013

12 Ağustos 2013

? 16-31 Temmuz 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

13 Ağustos 2013

? 16-31 Temmuz 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

14 Ağustos 2013

? 2013 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı

? 2013 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı

15 Ağustos 2013

? Temmuz 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Temmuz 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Temmuz 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

? Temmuz 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Temmuz 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Temmuz 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı

Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

19 Ağustos 2013

? 2013 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

? 2013 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Ağustos 2013

? Temmuz 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Temmuz 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Temmuz 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Temmuz 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Temmuz 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Sans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Temmuz 2013 Dönemine Ait Sans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Temmuz 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Temmuz 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

? Temmuz 2013 Dönemine Ait Elektrik ve

Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Temmuz 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ağustos 2013

? Temmuz 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

? Temmuz 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

26 Ağustos 2013

? Temmuz 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

? Temmuz 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Temmuz 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

? 1-15 Ağustos 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

? 1-15 Ağustos 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

EYLÜL 2013

2 Eylül 2013

? Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

? Temmuz 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

? Temmuz 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

? Temmuz 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

10 Eylül 2013

? 16-31 Ağustos 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? 16-31 Ağustos 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

16 Eylül 2013

? Ağustos 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ağustos 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ağustos 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

? Ağustos 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ağustos 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ağustos 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Eylül 2013

? Ağustos 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Ağustos 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Ağustos 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Ağustos 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Ağustos 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Sans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ağustos 2013 Dönemine Ait Sans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ağustos 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ağustos 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

? Ağustos 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ağustos 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Eylül 2013

? Ağustos 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

? Ağustos 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Eylül 2013

? Ağustos 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

? 1-15 Eylül 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Eylül 2013

? 1-15 Eylül 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26 Eylül 2013

? Ağustos 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

? Ağustos 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

? Ağustos 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

30 Eylül 2013

? Ağustos 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

? Ağustos 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

? Ağustos 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? 6111 Sayılı Kanunun 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi

EKİM 2013

9 Ekim 2013

? 16-30 Eylül 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

10 Ekim 2013

? 16-30 Eylül 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

21 Ekim 2013

? Eylül 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Eylül 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Eylül 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

? Eylül 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Eylül 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Eylül 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

? Eylül 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Eylül 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Eylül 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Eylül 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Eylül 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Eylül 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Eylül 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Eylül 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

? Eylül 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Eylül 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Ekim 2013

? Eylül 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

? Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

? Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

? Eylül 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile

Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Ekim 2013

? Eylül 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

? Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Ekim 2013

? 1-15 Ekim 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

28 Ekim 2013

? Eylül 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

? Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

? Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

? Eylül 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

? Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

? Eylül 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz

Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

30 Ekim 2013

? 1-15 Ekim 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

31 Ekim 2013

? Eylül 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

? Eylül 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

? Eylül 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

KASIM 2013

11 Kasım 2013

? 16-31 Ekim 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

? 16-31 Ekim 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (Temmuz-Vergisinin

14 Kasım 2013

? 2013 III. Geçici Vergi Dönemine Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Beyanı

? 2013 III. Geçici Vergi Dönemine Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Beyanı

15 Kasım 2013

? Ekim 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ekim 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ekim 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

? Ekim 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ekim 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ekim 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

18 Kasım 2013

? 2013 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi

? 2013 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi

20 Kasım 2013

? Ekim 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Ekim 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Ekim 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Ekim 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Ekim 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ekim 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ekim 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ekim 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

? Ekim 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Ekim 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

25 Kasım 2013

? Ekim 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

? Ekim 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

? Ekim 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

? 1-15 Kasım 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Kasım 2013

? Ekim 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile

KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

? Ekim 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

? Ekim 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

? 1-15 Kasım 2013 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

ARALIK 2013

2 Aralık 2013

? Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi

? Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi

? 2013 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

? 2013 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin (İşyeri ve Diğer Sekilde Kullanılan Binalar İle Su İhtiyacını Belediyece Tesis Edilmiş Su Sebekesi Haricinden Karşılayan Konutlar İçin) 2. Taksit Ödemesi

? 6111 Sayılı Kanunun 2,3,5,6,7 ve 8. Maddeleri Hükümleri Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi

? Ekim 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

? Ekim 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

? Ekim 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

10 Aralık 2013

? 16-30 Kasım 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? 16-30 Kasım 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

16 Aralık 2013

? Kasım 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Kasım 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Kasım 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

? Kasım 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Kasım 2013 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Kasım 2013 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20 Aralık 2013

? Kasım 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Kasım 2013 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Kasım 2013 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Kasım 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

? Kasım 2013 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Sans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Kasım 2013 Dönemine Ait Sans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Kasım 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Kasım 2013 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

? Kasım 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

? Kasım 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23 Aralık 2013

? Kasım 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

? Kasım 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

24 Aralık 2013

? Kasım 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

? 1-15 Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Aralık 2013

? 1-15 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Aralık 2013

? Kasım 2013 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

? Kasım 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

? Kasım 2013 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31 Aralık 2013

? Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

? 2014 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

? Kasım 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

? Kasım 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

? Kasım 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Bu Habere Tepkiniz