KPSS 2013/3 ile yerleşenler dikkat!

KPSS 2013/3 Sonucuna Göre Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatına ait Pozisyonlara Yerleşenlerin Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2013 20:53, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
KPSS 2013/3 ile yerleşenler dikkat!

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KPSS–2013/3 GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin KPSS–2013/3 yerleştirme sonuçları 07 Mayıs 2013 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmış olup bu kapsamda:

İl sağlık müdürlükleri ile acil sağlık hizmetleri istasyonlarına yerleşen adayların göreve başlama taleplerini içeren başvuruları 14 Mayıs – 28 Mayıs 2013 tarihleri arasında il sağlık müdürlükleri bünyesinde teşekkül eden il komisyonları tarafından alınacaktır. Adayların, bu süre zarfında istenen belgelerle birlikte il komisyonlarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Atama şartlarını taşıyan adaylardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.

Adayların, (Ek–1)'de belirtilen belgeleri hazırlayarak en geç 28 Mayıs 2013 tarihi mesai bitimine kadar il komisyonlarına teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen mazeret durumları hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evraklarını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar da, başvuru evraklarını birinci derece yakınları aracılığı ile il komisyonlarına teslim edebileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte Bakanlığımıza başvurmaları, aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet birimlerinde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan hizmet birimlerinde göreve başlatılacaktır.

Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları il komisyonları tarafından, www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan KPSS–2013/3 Tercih Kılavuzundaki nitelik ile şartlar, adaylardan istenen belgeler ve (Ek–1)' de yer alan “Açıklama ve Uyarılar” dikkate alınarak tespit edilecektir.

Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na gerekli bildirimler yapılarak göreve başlatılacak, atanma şartlarını haiz olmayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı bilgi verilecektir.

Atanma şartlarını taşıyanlar için, son göreve başlama tarihi 31 Mayıs 2013 günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.

Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olan adaylar, bu durumlarını 28 Mayıs 2013 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 31 Temmuz 2013 tarihi aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki işgünü içerisinde göre başlatılabilecektir.

Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını 28 Mayıs 2013 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren en geç iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

3, 8, 9 ve 10 uncu maddelerde belirtilen sürelerin aşılması durumunda, adaylar yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerdir.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yazısı

Ek-1 Başvuruda İstenen Belgeler

Ek-2 Form

Kamuoyuna Saygı İle Duyurulur.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber