KPSS tercihleri ve askerlik

KPSS 2014/1 tercihleri devam ediyor. Üyelerimizden gelen yoğun sorular üzerine askerlik konusunu tekrar ele alıyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 30 Haziran 2014 10:00, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
KPSS tercihleri ve askerlik

Kısa bilgi

KPSS tercihleri devam ederken yeni askere gitme dönemi de geldi. Bir çok aday temmuz sonu ağustos başı gibi askere gidecek. Askerde olan veya askere gidecek olan erkek adaylar tercih yapıp yapamayacakları ve özellikle de yerleşirlerse kurumlar tarafından atanıp atanamayacakları konusunda tereddütteler.

Konuya ilişkin resmi karar

KPSS'ye ilişkin aksaklıklar ve uyuşmazlıklar konusunda görüş vermeye yetkili makam Devlet Personel Başkanlığıdır. Askerde iken tercih yapılmasına ilişkin olarak sorulan bir soruya DPB tarafından verilen resmi cevabın özeti şu şekildedir:

".... merkezi yerleştirme işlemi neticesinde herhangi bir kamu kurumuna yerleştirilen ancak bu tarihte askerde olması sebebiyle ataması yapılamayan adayların bu hususu süresi içerisinde atanmak üzere yerleştirildiği kurumlara bildirmesi ve askerliğini bitirmesini müteakip bu kurumlara başvurması halinde atamalarının yapılabileceği mütalaa edilmektedir."

DPB'nin askerlik konusundaki başka bir görüşün tam metni için tıklayınız.

Konuya ilişkin mahkeme kararı

İdari yargı düzeninin yüksek mahkemesi ve temyiz makamı olan Danıştay, askerde iken başvuru yapan adayların bu başvurularının kabul edilmemesini hukuka aykırı bulmuştur. Söz konusu kararın tam metni için tıklayınız.

Askerliğin kısa dönem ya da uzun dönem olması fark eder mi?

Hayır, hiçbir fark yoktur. Her iki durumda da kurumlar vatani hizmet sonuna kadar adayların kadrolarını saklı tutarlar ve askerlik dönüşü atamalarını yaparlar.

Kurumlar 1 yıldan fazla beklemez söylentileri doğru mudur?

Hayır, böyle bir süre kotası yoktur. Askerlik süreniz ne kadar olursa olsun kurumlar kadronuzu bekletirler.

4/B sözleşmeli personel için özel bir durum var mıdır?

Hayır, bu dosyamızda belirtilen tüm hususlar aynen 4/B veya diğer sözleşmeli tüm personel alımları için de aynen geçerlidir.

399 KİT kontenjanları için özel bir durum var mıdır?

Bu dosyada belirtilen tüm hususlar 399 sayılı KHK'ye tabi KİT personel alımları için de geçerlidir.

Askerde iken tercih

Askerde olan adayların tercih yapması mümkündür. Zaten tercihler ÖSYM resmi sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Bu adaylar aday işlemleri şifreleri ile sisteme girerek tercih yapabilirler.

Bu adaylar, yerleştikleri kuruma başvurarak aşağıdaki evrakları vereceklerdir:

1- Askerde olduklarını gösteren onaylı resmi bir belge

2- Yerleşmiş oldukları kontenjanın terhis tarihine kadar kendi lehlerine saklı tutulması talebi içeren bir dilekçe.

Kurumlar bu adayları terhis oluncaya kadar beklerler ve terhis sonrasında başvurmaları durumunda atamalarını yaparlar.

Tercih yaptıktan sonra yerleştirme sonuçları açıklanmadan askere giden adaylar ne yapmalıdır?

Bu adaylar, yerleşmeleri durumunda bir önceki başlıkta belirtilen yolu izleyeceklerdir.

Yerleşen ancak henüz atama evraklarını vermeden askere giden adaylar ne yapmalıdır?

Bu adaylar, kurum atama evraklarını istediği sırada askerde olacaklardır ve üst başlıkta bahsettiğimiz yöntemi izleyeceklerdir.

Yerleşmiş ve atama evraklarını vermiş ancak henüz ataması yapılmadan askere gidenler ne yapmalıdır?

Bu durumda olan adaylar kurumlarına aşağıdaki belgeleri vermelidirler:

1- Askere gideceklerine dair belgelerin örneği

2- Atanacakları kontenjanın terhis tarihine kadar kendi lehlerine saklı tutulması talebi içeren bir dilekçe.

Kurumlar bu adayları terhis oluncaya kadar beklerler ve terhis sonrasında başvurmaları durumunda atamalarını yaparlar.

Göreve atanmış ancak göreve başlamadan önce askere gidenler ne yapmalıdır?

Bu adaylarımız da bir üst başlıktaki yöntemi izlemelidirler.

Göreve başladıktan sonra askere gidenler ne yapmalıdır?

Bu durumda olanlar artık aday değildirler ve kurumlarınca belirtilen belgeleri kurumlarına teslim ederek askere gidebilirler.

Bakaya olanlar tercih yapabilir mi?

Hayır. KPSS tercih kılavuzunda da belirtildiği üzere bakaya olan adayların KPSS tercihi yapmaması gerekmektedir.

Askerlik dönüşünde ne zaman göreve başlamak gerekiyor?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre vatani hizmet görevi tamamlayan memur ve adaylar 30 gün içerisinde kurumlarına başvurarak göreve başlamak zorundadırlar.

Askerlik dönüşünde göreve başlamayanlar için nasıl bir ceza var?

Terhis sonrasında 30 gün içinde göreve başlamayanlar müstafi (çekilmiş sayılma) olurlar ve bu kişiler 1 yıl boyunca hiçbir kamu kurumunda Devlet memuru olamazlar. Ancak bu süre içinde sözleşmeli personel veya geçici personel olarak işe girmelerinde bir engel yoktur.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber