2014/2 alımlarında Kimler KPSS tercihi yapabilir?

KPSS tercihleri başladı ve 26 Kasım gecesi 23.59'a kadar devam edecek. Ancak KPSS puanına sahip olan herkes tercih yapamayacak.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 18 Kasım 2014 09:52, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
2014/2 alımlarında Kimler KPSS tercihi yapabilir?

Kısa bilgi

2014 KPSS puanlarının geçerliliği 2016 KPSS'ye kadar sürecek ve bu süreçte toplam dört merkezi yerleştirme yapılmış olacak. Bu yerleştirmelerden birincisi olan 2014/2 yerleştirmeleri başladı ve 26 Kasım gecesine kadar ÖSYM üzerinden yapılacak.

Tercih yapmaya engel durumlar

KPSS puanı, yaş, mezuniyet, mahkumiyet, sağlık ve merkezi alımda yerleşmiş olmak gibi durumlar adayların 2014/2 yerleştirmelerinde tercih yapmalarına engel olabilir.

KPSS puanı durumu

2014/2 yerleştirmelerinde tercih yapabilmek için öncelikle adayların 2014 KPSS puanına sahip olmaları gerekir. 2012 yılı puanlarının geçerliliği sona erdi. Ayrıca, yerleştirme adının 2014/2 olması adayların aklını karıştırsa da bu, 2014 puanıyla yapılan ilk merkezi alımdır.

Sadece 2013 KPSS P3 puanı olanlar

2013 KPSS'ye girmiş olanların P3 puanları KPSS tercihlerinde kullanılamayacak. Çünkü tek yıl puanları b grubu nitelikli değildir ve tercihlerde kullanılamaz.

Yaş durumu

Kılavuza göre kural olarak 18 yaşını dolduranlar KPSS tercihi yapabilir. Burada esas alınan tarih yerleştirme tercihlerinin son günü itibariyle 18 yaşın dolmuş olmasıdır. Kısacası 26 Kasım 1996 ve öncesinde doğanlar 2014/2 alımlarında tercih yapabilirler.

Ayrıca, meslek veya sanat okulu bitirip de 15 yaşını doldurmuş olanlar da mahkeme kararı kazai rüşt kararı alarak tercih yapabilirler. Ancak, kazai rüşt kararının 26 Kasım öncesinde alınmış olması gerekir. Geçtiğimiz Haziran atamasında tercihlerin son gününde kazai rüşt kararı almamış olan bir aday yerleştiği halde kurum tarafından ataması yapılmamıştır.

Mezun olmadan tercih olur mu?

2014/2 yerleştirmesinde tercih yapacak adayların sınava girdikleri öğrenim düzeyinden mezun olmuş olmaları gerekir. Yani;

Lisans (4 yıllık) girenlerin; 4 yıllık üniversiteden mezun durumda olmaları gerekir.

Önlisans (2 yıllık) girenlerin; 2 yıllık üniversitelerini bitirmiş olmaları gerekir.

Ortaöğretim (lise) girenlerin; liseden mezun durumda olmaları gerekir.

Mezun olmayarak sınava girdiği öğrenim düzeyinden son sınıfta olanlar ise tercih yapmamalıdır. Yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

Mahkumiyet durumu

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde yer alan suçlardan dolayı mahkum olmamaları gerekir. Bu suçlar şunlardır: "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak. "

Sağlık durumu

Adayların 657 sayılı Kanunda yer alan sağlık şartlarını da taşımaları gerekir. Bu madde "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak." şeklindedir. Bu şartı taşımayanların, görevini devamlı yapamayacak akıl hastalığı bulunanların, tercih yapmaması uygun olacaktır. Yani akıl hastalığı haricinde diğer hastalıklara veya engelli duruma sahip olmak tercih yapmaya engel değildir.

2014 puanıyla başka alımlarda yerleşenler

2014 KPSS puanı ile şuana kadar yapılan alımlarda kamuya girenlerin 2014/2 alımlarında tercih yapmasında sorun yoktur. Çünkü bunlar kurumsal alımlardır ve merkezi alımda tercih yapılmasına engel bir durum yoktur.

Bu Habere Tepkiniz