Mühendis KİT'te 3 bin 200 lira alacak

2014/2 KPSS tercihlerinde KİT'leri tercih edece mühendisler 3 bin 200 lira maaş alacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Kasım 2014 18:36, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Mühendis KİT'te 3 bin 200 lira alacak

2014/2 KPSS tercih işlemlerine başvurular 26 Kasım 2014 tarihi itibariyle sona erecek.

Daha önce, 657'e tabi memur statüsünde çalışanların işe giriş maaşlarını yayınlamıştık.

KİT'lerde çalışan personelin maaşları farklı bir şekilde hesaplandığı için yayımlayamamıştık.

Ancak, TEİAŞ, 2014/2 KPSS tercihlerinde kurumu tercih edecek adayların alacakları maaşları yayımladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
NDE 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN 3/C MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINCA İLAN EDİLEN POZİSYONLARI TERCİH EDECEK ADAYLAR İÇİN BİLGİ NOTU

Şirketimizde sözleşmeli personel, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'nin 3/c bendine göre istihdam edilmektedir.

Sözleşme ücretleri;

UNVAN

EK ÖDEME DAHİL (NET)

Mühendis

3.199,92

Mühendis (vardiyalı)

3.252,24

Mimar

3.199,92

Tekniker

2.625,32

Tekniker (vardiyalı)

2.667,44

Teknik Öğretmen

2.726,51

Memur

2.392,87

Dava Takip Memuru

2.348,06

Sözleşmeli Personelin sözleşme ücreti, temel ücret, başarı ücreti, kıdem ücreti ve varsa yabancı dil ücretinden oluşmakta olup, bu konuda 399 sayılı KHK'nin 26, 27, 28 ve 30. madde hükümleri uygulanmaktadır.

Şirketimiz personelinin görev ve yer değişikliği işlemleri, Şirketimizin http://www.teias.gov.tr/ adresinden temin edilebilen Personel Yönetmeliği ve Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Şirketimizde lojman imkanı bulunmakta olup; Lojman Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirme yapılmaktadır.

Şirketimize ait pozisyonları tercih edecek adaylar, yukarıda belirtilen hususlar dışında her türlü konuda bilgi almak üzere İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçebilirler.


TMO'DAN YAPILAN AÇIKLAMA;

2014 yılı için Kurumumuza verilen personel atama yetkileri kapsamında, B grubunda yer alan pozisyonlara Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca 17.11.2014 - 26.11.2014 (gece 23.59'a kadar) tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığınca yayımlanan "KPSS 2014/2 Tercih Kılavuzuna" göre adayların tercih işlemleri gerçekleştirilecektir.

Tercih yapacak adayların ayrıntılı bilgi için www.osym.gov.tr adresindeki KPSS 2014/2 Tercih Kılavuzunu incelemesi gerekmektedir.

TERCİH YAPILACAK UNVANLAR VE KURUMUMUZ İLE İLGİLİ NOT:

Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsünde faaliyetlerini sürdüren Kurumumuza KPSS ile yerleştirmeleri yapılacak personelin özlük ve ücretlerle ilgili hakları 399 sayılı KHK ile (madde: 26,27,28 ) düzenlenmiştir.

Kurumumuza atanacak personelin brüt temel ücretleri aşağıdadır (01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasını kapsayan temel ücretlerdir.)

Unvan Temel Ücret (Brüt / TL)

Ortaöğrenim Mezunları

Teknisyen 2.693,00

Ön Lisans Mezunları

Tekniker 2.988,20

Muhasebeci 2.845,97

Eksper 2.819,88

Ambar Memuru 2.680,29

Memur (Tartı) 2.601,06

Lisans Mezunları

Avukat 3.351,38

Mühendis 3.351,38

Programcı 3.045,81

Kimyager 3.045,81

Memur 2.680,29

Mühendis 575 TL, Tekniker 337 TL, Teknisyen için 330 TL ve bunların dışındaki unvanlar için 295 TL'dir. ( sadece damga vergisine tabidir)

- Yukarıdaki ücretler temel ücret olup işe ilk girişte temel ücrete varsa; yabancı dil ücreti (399 say. KHK'nin 30/b md.) ve kurum dışında geçen resmi ve özel hizmetlerin Kurumumuzca istenilmesini müteakip (399 say. KHK'nin 28. md.) kıdem ücreti eklenmektedir. Başarı ücreti ise aday personelin 6 ay sonraki değerlendirmeleri sonucunda başarı düzeyine göre (399 say. KHK'nin 27. md.) temel ücrete ilave edilir.

Ek Ödemeler (Maaşa ilavedir.)

- Mühendis, Eksper 599 TL / Tekniker 351 TL / Teknisyen 343 TL ve bunların dışındaki unvanlar için 307 TL'dir (Ek ödemeler sadece damga vergisine tabidir.)

- Görevde Yükselme; "TMO Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" ne tabidir.

- Kurumumuz işyerlerinin çoğunluğunda lojman bulunmaktadır. Lojman tahsisi atanılan işyerine, unvana ve lojmanın uygunluk durumuna göre yapılmaktadır.

ÖNEMLİ

Not: Kurumumuzu Memur (Tartı Memuru) ve Ambar Memuruolarak tercih edecek adayların 7324 nitelik kodu ile ilgili ve Afyon Alkaloidleri Fabrikasını tercihte bulunacak adayların ise 7300 nitelik kodu ile ilgili açıklamaların yer aldığı KPSS 2014/2 Tercih Kılavuzu "Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar" bölüm başlığı altındaki 2.9 no.luaçıklamaya dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bu açıklamalar aşağıda belirtildiği şekildedir.

2.9 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(7324 - 7300 Nitelik Kodlu)

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün söz konusu pozisyonları tercih edecek adayların yapacakları görevlere ilişkin açıklamalar şunlardır;

Memur pozisyonları için;(7324 Nitelik kodu için açıklama)

. Söz konusu "memur" pozisyonları tercih edecek adaylar "tartı memuru" olarak

çalışacaklardır.

. TMO işyerine gelen ve giden traktör, kamyon, tır ve treyler gibi ürün yüklü vasıtaların boş dolu tartısı yapıldığından, ana hizmet binasının dışında kantar binalarında çalışırlar.

. Bu binalar, TMO'nun iştigal alanına giren hububatın hasat dönemlerinde geçici olarak

açılabilecek alım merkezlerinde olabildiği gibi, üçüncü şahıslardan kiralanan kantar binalarında da olabilir.

. Bazı durumlarda işyeri personel sayılarına bağlı olarak satış, sevk ve tesellüm işlemlerinde bir merkezde yalnız görev yapabilirler.

. Görev alanlarında muhatap oldukları kesimler üreticiler, nakliyeciler ve kamyoncular olup bu noktalarda sadece depo memuru veya depo teknisyeni ile birlikte çalışabilirler.

Ambar Memuru pozisyonları için;

. Söz konusu pozisyonları tercih edecek adaylar "Ambar memuru" olarak çalışacaklardır.

. Sorumluluğuna verilen ürün ve mamullerle her türlü alet, cihaz ve malzemeyi özelliğine göre sayarak, ölçerek veya tartılmasında hazır bulunarak teslim almak ve teslim etmek,

. Depolarda mevcut ürün ve malzemenin periyodik sayımlarını, giriş-çıkışlarını yaptırmak,

işyeri döşeme, demirbaş, kırtasiye, malzeme ve melbusat ihtiyaçlarını izleyip zamanında teminini sağlamak, kayıtları muhasebe kayıtları ile sık sık kontrol ederek mutabakatını sağlamak, boşalan depolardaki tartıya ve sayıma dayalı meydana gelen fazlalık ve noksanlıkları tespit etmek, münakale ve diğer işleri yapmak,

. Sorumluluğuna verilen her türlü depoda bulunan zimmetindeki ürünlerden yapılacak; alım, satış, sevk, tesellüm, periyodik kontroller, havalandırma, kurutma, paçal çalışmaları, depolar arası nakil, her türlü ilaçlama, eleme, temizleme ve benzeri ürün hareketlerini, ilgili işyeri personeliyle gerekli işbirliğini kurarak gerçekleştirmek, gibi işler görev sahası kapsamındadır.

. Görev alanlarında muhatap oldukları kesimler üreticiler, nakliyeciler ve kamyoncular olup, bu noktalarda kurumun diğer personeli ile birlikte çalışabilirler.

Vardiya (7300 Nitelik Kodlu)

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait Afyonkarahisar İlinde yer alan pozisyonlara yerleştirilecek adaylar; Bolvadin İlçesinde yer alan Afyon Alkaloidleri Fabrikasında istihdam edileceklerdir. Fabrikada; Haşhaş Kapsülünden afyon alkaloidleri ve türevleri üretilmekte, üretimle ilişkili teknik bölümlerinde (ısı santrali, laboratuvar) vardiya sistemi uygulanmaktadır.bu noktalarda kurumun diğer personeli ile birlikte çalışabilirler.

Bu Habere Tepkiniz