Sivas/Koyulhisardan Nevşehir'e, buradan da Gülşehire atanan, iki harcırah da alır mı?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ağustos 2006 09:59, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

SORU: Ben 2003'te Sivasın Koyulhisar ilçesinden Nevşehir Valiliği emrine atandım. Nevşehir merkezinde hiç göreve başlamadan nevşehir valiliğince görev yerim olan Gülşehire atamam yapıldı. Tabiki yolluk alamamıştım.
1- Koyulhisar- Nevşehir arasında harcırah alabilir miyim?
2- Hiç göreve başlamadan Gülşehir'e atanmıştım. Nevşehir Gülşehir arası için de harcırah alabilir miyim?

CEVAP: Sürekli görev yolluğu 6245 sayılı Harcırah Kanununun 9'uncu maddesinde düzenlenmiştir. Madde şu şekildedir:

"Daimi vazife harcırahı:
a) (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)
b) Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden;
c) Muvakkat vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden;
İtibaren verilir.
"

Sorunuza ilişkin olarak Sayıştay Genel Kurulunun önemli bir kararı bulunmaktadır. 31/05/1985 gün ve 18770 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sayıştay Genel Kurulu (Esas no:1985/3, Karar no: 4497/3) kararının özeti şu şekildedir:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8'inci maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca önce valilik emrine verilip, sonra valilikçe asıl görev yapacakları ilçe, bucak veya köylere atanan öğretmenlere ödenecek harcırahın unsurlarından biri olan yer değiştirme masrafının hesabında, kendisi ve harcıraha müstehak aile fertlerinin, her biri için, yurt içi gündeliğinin belirli kat tutarında verilecek sabit unsurun her iki atama için de dikkate alınması gerektiği ve içtihadın bu yolda birleştirilmesi hk"

Yukarıda yer verilen hükümün, Sayıştay Genel Kurulu Kararı ile birlikte değerlendirilmesi neticesinde; yer değiştirme masrafının hesabında her iki atama için de ayrı ayrı hesaplama yapılması gerektiği tarafımızca değerlendirilmektedir.

 

Bu Habere Tepkiniz