2015/2 KPSS tercih kılavuzunda değişiklik

Maliye Bakanlığı kadrolarını tercih edecek adaylar için açıklama yapıldı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Kasım 2015 14:04, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
2015/2 KPSS tercih kılavuzunda değişiklik

2015/2 KPSS TERCİH KILAVUZU ÖZELİNDE ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDEDİR:

16 Kasım 2015 tarihinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan KPSS-2015/2 Tercih Kılavuzu 'Başvuru Özel Şartları' Bölümü'nde, Maliye Bakanlığı tarafından, ekteki düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme uyarınca,

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği'nin "Çalışma şartı" başlıklı 39'uncu maddesinde; "18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan sınavlar veya benzeri sınavlar sonucunda söz konusu Yönetmeliğin 2'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (B) grubu kadrolara atananlar ile bu Yönetmeliğin 41'inci maddesi uyarınca Hazine Avukatı unvanına atananlar; atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz." hükmü yer almakta olup, Maliye Bakanlığının B grubu kadrolarını tercih edecek adayların, atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen 2 yıl görev yapma zorunluluğunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca, 33429 DPB nolu kadroyu tercih edip atanan personel gece vardiyası çalışacaktır.

Adayların tercihlerini yaparken Kılavuzda yapılan düzenlemelere ve değişikliklere dikkat etmeleri gerekmektedir.

KPSS-2015/2 Tercih Kılavuzundan tercih yapacak adaylara önemle duyurulur.

KPSS-2015/2 TERCİH KILAVUZU

ÖSYM BAŞKANLIĞI


MEMURLAR.NET AÇIKLAMASI

1- Maliye Bakanlığına ait kadrolara yerleşen adaylar yukarıda yer verilen açıklama ve açıklamanın dayandığı yönetmelik hükmü gereğince, fiilen 2 yıl çalışmadıkça nakil isteyemecektir.

ÖSYM'YE YAYIMLATILAN BU AÇIKLAMA EKSİKTİR ÇÜNKÜ...

2- Yukarıda yer verilen yönetmelik hükmü eksiktir. Yönetmeliğin ilgili maddesinin bir de 2. fıkrası bulunmakta olup, bu fıkra hükmü şu şekildedir:
"(2) Ancak, (B) grubu kadrolar için yerleştirmeye esas tercihlerin yapıldığı son başvuru tarihinden, diğerleri için ise sınava son başvuru tarihinden sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. (...) Özür halleriyle ilgili olarak, Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır."

Yönetmeliğin bu ikinci fıkrası hükmüne göre, özür durumu (örneğin aile birliği veya sağlık) mazereti çıkanlar nakil isteyebilmektedir. Ancak aile birliği mazareti olanların 2 yıl şartından muaf tutulabilmesi için, bu mazaretin 25 Kasım 2015'ten sonra ortaya çıkması gerekmektedir. Zira yönetmelik hükmü sadece buna imkan vermektedir. Dolaysıyla 25 Kasım'dan önce sağlık veya aile birliği mazareti olanlar, 2 yıl fiilen çalışma şartından muaf tutulamayacaktır.

Bu Habere Tepkiniz