Klinik şefi ve şef yardımcılığına atama şekli yeniden düzenleniyor

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ekim 2006 16:08, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

''Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun ile Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'', TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda benimsendi.

-KLİNİK ŞEF VE ŞEF YARDIMCILIĞI ATAMALARI-

Tasarıya eklenen önergelerle, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi ve şef yardımcılığı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar da düzenleniyor.

Buna göre, klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve asistan kadrolarına, açıktan atama izni alınmaksızın ilgili mevzuat çerçevesinde atama yapılacak.

Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerindeki klinik şefi ve şef yardımcılığı kadrolarına, ilgili dalda uzman olan profesör ve doçentler ile ilgili dal uzman doktorları arasından bakanlıkça atama yapılacak.

Profesör ve doçentler, bakanlıkça ilan edilen kadrolar için gerekli belge, bilimsel çalışma ve yayınları ile bakanlığa başvuracaklar.

Bakanlık ilgili dalda 3'ü eğitim ve araştırma hastaneleri klinik şeflerinden ve 2'si üniversite öğretim üyelerinden olmak üzere 5 kişilik jüri oluşturacak.

Jüri, adayların bilimsel çalışma ve yayınlarını inceleyecek, her aday için rapor düzenleyecek. Bu raporlar doğrultusunda, bakanlıkça belirlenen adaylar arasından en uygun adaylar klinik şefi ve şef yardımcısı olacak.

Klinik şefi ve şef yardımcılığı ve başasistan kadrolarına atananlar, 5 yıllık sürelerde bilimsel ve performans kriterleri bakımından bakanlıkça değerlendirilecek. Değerlendirmeler sonucunda, bilimsel ve performans bakımından yeterli görülenler, bu görevlere yeniden atanacaklar. Yeterli görülmeyenler ise, uzmanlık kadrolarına nakledilecek.

Servis ve laboratuvar şefleri veya şef yardımcıları ile tıp alanında doçent veya profesörler, eğitim ve araştırma hastanelerine; uzman doktorlar veya tıp alanında doktora yapmış doktorlar veya hukuk, kamu yönetimi, iktisat, işletme ve sağlık yönetimi alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış doktorlar diğer hastanelere baştabip olarak atanabilecekler.

Bu Habere Tepkiniz