1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanmak Üzere Yurtdışına Eleman Gönderilecektir

Yükseköğretim Kurulu'nca uygun görülen yurtdışındaki üniversitelerden* ; Eğitim, Hukuk, Bilgisayar Bilimleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Ermeni Dili ve Tarihi, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Yunan Dili ve Tarihi alanlarına öncelik verilmek üzere doktoraya yönelik bir programa kesin kabul belgesi sağlamış veya bu üniversitelerde halen doktora programlarına kayıtlı olan bulunanlar araştırma görevlisi kadrosuna atanarak yurtdışında doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirileceklerdir. Adayların başvuru formu ile aşağıda belirtilen tüm belgeleri, en geç 30 Nisan 2004 tarihine kadar aşağıdaki adrese göndermeleri gerekmektedir. Ayrıntılar için tıklayın.
23 Mart 2004 00:00
+Aa- Yazdır

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU'NUN 33. MADDESİ UYARINCA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ATANMAK SURETİYLE DOKTORA EĞİTİMİ İÇİN YURTDIŞINA ELEMAN GÖNDERİLECEKTİR

Yükseköğretim Kurulu'nca uygun görülen yurtdışındaki üniversitelerden* ; Eğitim, Hukuk, Bilgisayar Bilimleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Ermeni Dili ve Tarihi, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Yunan Dili ve Tarihi alanlarına öncelik verilmek üzere doktoraya yönelik bir programa kesin kabul belgesi sağlamış veya bu üniversitelerde halen doktora programlarına kayıtlı olan ve aşağıda belirtilen şartlara sahip adaylardan başvuruları uygun görülüp sözlü sınavda başarılı bulunanlar, başarı sırasına ve ihtiyaca göre araştırma görevlisi kadrosuna atanarak yurtdışında doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirileceklerdir. Adayların başvuru formu ile aşağıda belirtilen tüm belgeleri, en geç 30 Nisan 2004 tarihine kadar aşağıdaki adrese göndermeleri gerekmektedir. Başvuruları uygun görülen adaylara sözlü sınav çağrısı Mayıs 2004 sonuna kadar yapılacaktır.

Yükseköğretim Kurulu
Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu Başkanlığı
06539 Bilkent, ANKARA

Tel : 0312 298 7202 - 0312 298 7204
Fax: 0312 266 47471. BİREYSEL KOŞULLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lisans derecesine sahip olan veya lisans derecesini bu yıl alacak adaylar için 1.1.1979 ve daha sonraki yıllarda, yüksek lisans derecesine sahip adaylar için ise 1.1.1977 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak. (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar için yukarıda belirtilen tarihler bir yıl, Tıp Fakültelerinden mezun olanlar ile askerliğini uzun süreli yapmış olanlar için ise iki yıl geriye çekilir. Ortaöğretim ve yükseköğretimde iki ayrı yabancı dilde hazırlık sınıfı veya zorunlu iki yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı okumuş olanlar için yukarıda belirtilen tarihler bir yıl geriye çekilir. Her ne nedenle olursa olsun, 18 yaşından sonra yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaş hesabı, düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır. Halen yurtdışında doktora eğitimine devam etmekte olanlar için yukarıda belirtilen tarihler, doktora eğitiminde geçirilen her yıl için bir yıl geriye çekilir.)

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliğini yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

d) Sağlık durumu, yurtdışında öğrenim görmeye elverişli olmak. (Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan sağlık raporu istenecektir)

e) Devlet memurluğuna atanmada aranan şartları taşıyor olmak.

f) Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

g) Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (LES) ilgili alanda en az 60 puan almak. (GRE sınavının eski sisteminden Quantitative ve Analytical bölümlerinden Mühendislik alanları için toplam en az 1250 puan, diğer alanlar için toplam en az 1100 puan; GRE sınavının yeni sisteminden ise Verbal ve Quantitative bölümlerinden toplam en az 950 puan, Analytical Writing bölümünden toplam en az 3,5 puan veya GMAT sınavından toplam en az 580 puan alanlar, bu koşulu yerine getirmiş sayılırlar. Halen yurtdışında doktora programına devam edenlerden bu koşul aranmaz.)

2. AKADEMİK KOŞULLAR

a) En az dört yıllık bir yükseköğretim programından mezun olmak veya 31 Temmuz 2004 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

b) Lisans öğrenimini dönem kaybetmeden (Ailevi, sağlık ve benzeri nedenlerle alınan dönem izinleri hariç) tamamlamış olmak. Yatay geçişle yapılan program değişikliği veya çift anadal programı izlemesi nedeniyle dönem uzaması durumunda değerlendirme, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu tarafından yapılır.

c) Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik ortalamasının en az "dört üzerinden 2,80", "on üzerinden 7", "yüz üzerinden 70" veya son iki yılda alınan dersler üzerinden hesaplanan genel not ortalamasının en az "dört üzerinden 3.00", "on üzerinden 8", "yüz üzerinden 80" olması; ya da lisans öğrenimini bölüm birincisi, ikincisi, veya üçüncüsü olarak bitirmek (Bu durumu belirten Rektörlük yazısı gerekmektedir.) Bu not ortalamaları, mezun olunan üniversitenin kendi sistemi içerisinde değerlendirilecek, diğer üniversitelerin sistemleri ile kıyaslama yapılmayacaktır. Yüksek lisans öğrenimi ile ilgili akademik ortalaması kesinlikle göz önüne alınmayacaktır.

3. YABANCI DİL VE DİĞER KOŞULLAR

a) Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde doktora yapmak isteyen adayların, TOEFL sınavının klasik yazılı sisteminden 550'den, bilgisayarlı sisteminden ise 213'den az olmamak koşuluyla başvurdukları üniversitelerin yabancı dil puanı ile ilgili koşulunu sağlamaları zorunludur.

b) İngiltere'deki üniversitelerde doktora yapmak isteyen adayların, IELTS sınavından 7'den az olmamak koşuluyla başvurdukları üniversitelerin yabancı dil puanı ile ilgili koşulunu sağlamaları zorunludur. (IELTS sınavı genel ve akademik olmak üzere iki farklı şekilde verilmektedir. Değerlendirmelerde sadece IELTS Akademik sınav sonucu göz önüne alınacaktır.) İngiltere'deki üniversitelerde iki değişik eğitim ücreti (Overseas Fee ve Home Fee) uygulanması nedeniyle bu üniversitelere başvurmak isteyenlerin öncelikle Yükseköğretim Kurulu ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Overseas Fee ödenmesi koşuluyla Cambridge Üniversitesi dışındaki üniversitelerden akseptans sağlayanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Yükseköğretim Kurulu ile Cambridge Uluslararası Vakfı arasında yapılan anlaşma çerçevesinde başlatılan Mehmet Fuat Köprülü Burs Programı uyarınca, Cambrigde Üniversitesi'ne başvurup yüksek lisans veya doktora akseptansı sağlayan adayların eğitim ücretlerinde sözlü sınavda başarılı oldukları takdirde indirim yapılacaktır.

c) Almanya'daki üniversitelerde doktora yapmak isteyen adayların, Alman Kültür Merkezi'nce yapılan Mittelstufe II kursunu başarıyla tamamlamaları veya Alman Kültür Bakanlığı tarafından yapılan KMK II sınavında başarılı olduklarını belgelemeleri gereklidir. Ancak, adayların kabul belgesi için başvurdukları üniversitelerin yabancı dil puanı ile ilgili koşullarının bunların üzerinde olması durumunda, adayların bu koşulları sağlamaları zorunludur.

d) Fransa'daki üniversitelerde doktora yapmak isteyen adayların, DALF sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

e) Diğer dillerin söz konusu olduğu ülkelere doktora eğitimi için gitmek isteyen adayların, ilgili ülkedeki eğitimi takip edebilecek düzeyde dil bilgisine sahip olduklarına dair bir belgeyi, ilgili ülkelerin kültür merkezlerinden veya eşdeğer kuruluşlarından getirmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER

1. Başvuru formu
2. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu öğretim üyelerinden alınacak iki adet referans mektubu
3. Lisans not çizelgesi (transkript)
4. Lisansüstü Eğitim Sınavı (LES) puanı (2002-Mayıs dönemi ve daha sonraki dönemlerde alınan LES puanları geçerlidir. Söz konusu sınava ilk kez girecekler ile daha önce girdikleri sınavdan 60 puanın altında alanların 09 Mayıs 2004 tarihinde yapılacak olan Lisansüstü Eğitim Sınavı sonuç belgesini 18 Haziran 2004 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Bu sınavdan 60 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaklardır.) veya Uluslararası sınav sonuçları (2002-Mayıs dönemi ve daha sonraki dönemlerde alınan GRE, GMAT, v.b.)
5. Yabancı dil belgesi (2002-Mayıs dönemi ve daha sonraki dönemlerde alınan TOEFL, IELTS, KMK II, v.b.)
6. Yükseköğretim Kurulu'nca yurtdışında uygun görülecek bir üniversiteden doktora programına kabul edildiğine dair kesin kabul belgesinin aslı (Kabul belgesinde adayın kabul edildiği program, düzeyi, varsa kabul edilme koşullarının ne olduğu ve eğitim ücreti açıkça bildirilmelidir. Mimarlık ve Güzel Sanatlar gibi bazı alanlarda yurtdışında doktora programı olmaması durumunda, değerlendirme Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu tarafından yapılır. Bu alanların ve University of Cambridge dışında yüksek lisans yapmak için akseptans sağlayanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. )

NOT: *Her program için kesin kabul belgesi sağlanabilecek yurtdışı üniversiteler konusunda Yükseköğretim Kurulu'nun İnternetteki sayfasından bilgi alınabilir (http://www.yok.gov.tr). Başvuru ve referans formları da aynı adresten, Üniversite Rektörlüklerinden veya Başkanlığımızdan temin edilebilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRETİM ÜYESİ VE ARAŞTIRICI YETİŞTİRME KURULU REFERANS FORMU

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRETİM ÜYESİ VE ARAŞTIRICI YETİŞTİRME KURULU 2547 SAYILI KANUN'UN 33. MADDESİ UYARINCA YURTDIŞINDA DOKTORA EĞİTİMİ YAPMAK İÇİN BAŞVURU FORMU


BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

1. Yabancı dil başarı belgesi (TOEFL, IELTS, v.b.)

2. Yükseköğretim Kurulu'nca yurtdışında uygun görülecek bir üniversiteden doktora programına kabul edildiğine dair kesin kabul belgesinin aslı (akseptans)

3. Varsa, alınan uluslararası sınav sonuçları (GRE, GMAT, v.b.)

4. Lisans not çizelgesi (transkript)

5. Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu öğretim üyelerinden alınacak iki adet referans mektubu

6. LES (Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) belgesi.

 

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SON HABERLER
01:35 - Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde değişiklik01:30 - Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde değişiklik01:22 - Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye cevap00:04 - Tercihli emekli aylığı hangi halde mümkün?00:04 - Bakanlık Müşavirinin Mühendis olarak atanmasına mahkemeden onay00:00 - Şubeye gitmeden hemen başvurun!
00:00 - 9 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Denetim yapan bekçiler ile tartışarak ortalığı birbirine kattı23:53 - 'Her yıl 40 bin kişi mezun oluyor, 15 bin kişi de emekli'23:48 - Vali açıkladı: İlçelerimizde vaka sayıları tekrar yükseliyor23:45 - 7/24 hizmet verecek 'Kargo ATM'si'23:36 - Taşınabilir karavan tipi yayla evlere ilgi arttı
23:34 - Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti23:32 - Cihangir İslam CHP'ye katılıyor23:27 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye mesajı23:21 - 100 kişiden 42'si günde en az bir defa mobil oyun oynuyor23:20 - Türk denizaltılarının 'kalpleri' tamamlandı
23:13 - Milli Savunma Bakanı Akar Romanya'ya gitti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam