MEB, 4/B'linin askerlik dönüşüne ilişkin çalışma yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığında, 4/B'li olarak çalışanların en tedirgin olduğu husus askerlik dönüşü göreve başlayıp başlamayacaklarına ilişkindir. Bu hususa dair sorunları 21 kasım'da haberleştirmiştik. Bakanlıktan bugün yapılacak açıklamada, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele yönelik olmak üzere, askerlik dönüşü de olmak üzere dört konuda çalışma yapıldığı belirtilmiştir. Devamı için başlığa tıklayınız.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Aralık 2006 15:30, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:59

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERİN KADROYA GEÇİRİLECEKLERİ YÖNÜNDEKİ HABERLER ÜZERİNE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARIN YAPILMASI GEREKLİ GÖRÜLMÜŞTÜR.

Bilindiği gibi Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerce karşılanamadığı alanlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmektedir.

Ancak, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında, sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlerin kadroya geçirilecekleri yönünde haberler yer aldığından, kamuoyunda sözleşmeli öğretmenlerin doğrudan kadrolu öğretmenliğe geçirilecekleri gibi bir beklenti ortaya çıkmıştır.

Yürürlükte olan mevzuata göre, öğretmenlik görevine ilk defa atamalar; ihtiyaca bağlı olarak öğretmen alımı yapılacak alanlarda, öğretmen adaylarının Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları hâlinde puan üstünlüğü esasına göre yapılmaktadır.

Sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlerin, Bakanlığımızca alanlarında belirlenen KPSS taban puanı ve üzerinde puan almaları hâlinde, öğretmen atama dönemlerinde kadrolu öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunmaları ve KPSS puanları itibarıyla alanlarında belirlenen kontenjana girmeleri hâlinde kadrolu olarak atanmaları mümkün bulunmaktadır.

Bunun dışında sözleşmeli olarak çalışan öğretmenlerin doğrudan kadroya geçirilmeleri gibi bir durum söz konusu değildir.

Ayrıca, sözleşmeli öğretmenlerden Devlet memuru olarak atanacaklarda aranacak genel şartların yanında öğretmen olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar da arandığından bunların ödev, hak ve yükümlülükleri emsali kadrolu öğretmenlerle aynıdır.

1- Hizmet sözleşmesinde belirtildiği gibi 2006 yılı için ücret brüt 1.075 YTL olup, yapılan artışla ücretleri % 2,32 oranında artırılmış ayrıca 82,5 YTL ek ödemeden de yararlandırılarak, ücretleri her ayın 15 inde peşin olarak ödenmektedir.

2- Emsali kadrolu öğretmenin aylık karşılığı okutmakla yükümlü olduğu ders saati sayısı kadar ders okutmakla yükümlüdür. Aylık karşılığı ders görevini doldurduktan sonra girmiş oldukları her ders saati için ayrıca ek ders ücreti ödenmektedir.

3- Yarıyıl ve yaz tatillerinde izinli sayılmakta ve hastalık, mazeret, doğum ve süt izni hakları bulunmaktadır. Hastalık izinlerinde 30 güne kadar olmak üzere diğer izin sürelerinin tamamında da aylıkları ödenmeye devam edecektir.

4- Disiplin suç ve cezaları yönünden emsali öğretmenler için uygulanan fiil ve cezalar geçerli olup bu yönlerden 657, 1702 ve 4357 sayılı Kanun kapsamındadırlar.

5- Görevli oldukları eğitim kurumlarında, alanlarında belirlenen norm kadrolar ile ilişkilendirileceklerinden, açık oluşmaması durumunda bunların yerine kadrolu öğretmen ataması yapılmayacaktır.

6- Eş ve sağlık durumu özrü nedeniyle görev yeri değişikliği isteklerinde, kadrolu öğretmenler için uygulanan süreç sözleşmeli öğretmenler içinde uygulanacak, yarıyıl ve yaz tatillerinde alanlarında ihtiyaç olması ve boş pozisyon bulunması hâlinde yer değişiklikleri gerçekleştirilebilecektir.

Ayrıca, sözleşmeli öğretmenlerden askerlik görevini yapmak üzere ayrılanlar ile doğum sonrası isteyenlere uzun süreli aylıksız izin verilebilmesi, kimlik kartı verilmesi ve öğretmenevlerinden kadrolu öğretmenler gibi yararlandırılmaları ile diğer sosyal hakların sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup sonuçlandığında kamuoyuna duyurulacaktır.

Ödev, hak ve yükümlülükleri ile sosyal hakları bu şekilde güvence altına alınan sözleşmeli öğretmenlerin; öğretmenlik görevinin gereklerini yerine getirdikleri, ilgili mevzuatta ve hizmet sözleşmesinde belirtilen hususlara aykırı davranışlarda bulunmadıkları sürece sözleşmeleri feshedilmeyecek ve her yıl yenilenebilecektir. Bu nedenle de istekleri dışında herhangi bir zamanda görevlerine son verilmesi söz konusu olmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur. 20/12/2006
Remzi KAYA
Personel Genel Müdürü

Bu Habere Tepkiniz