2006 KPSS-Tercih/2 Kılavuzunun internet sayfasına uyumlu hali

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Aralık 2006 13:25, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42

2006-KPSS TERCİH/2 KILAVUZU

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1 Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa atanacak personelin seçme ve yerleştirme işlemleri, 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik (bundan sonra Yönetmelik olarak adlandırılacaktır) ile düzenlenmiştir. Yönetmelik, kamu görevlerine atanmanın sınav sonuçlarına göre yapılmasını öngörmüştür. Elinizdeki 2006-KPSS Tercih/2 Kılavuzu (bundan böyle Kılavuz olarak geçecektir) bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu Kılavuzda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlara yapılacak yerleştirmelerde 10-11 Temmuz 2004, 01-02 Temmuz 2006 ve 17 Eylül 2006 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2004-KPSS, 2006-KPSS/1 ve 2006-KPSS/2) sonuçları geçerli olacaktır.

1.2 Bu Kılavuz, ilgili mevzuat uyarınca atama izni alınmış ve T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına gönderilmiş olan kadroları ve sözleşmeli pozisyonları, bunların kontenjanlarını ve bu kadro ve sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikleri kapsamaktadır. Bu Kılavuzda ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonları da yer almaktadır.

Adaylar, bu Kılavuzda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlardan koşullarını karşıladıklarını, 15'i geçmemek üzere tercih sırasına koyacaklar ve tercihlerini sırasıyla, bu Kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'ye internet yoluyla göndereceklerdir.

1.3 2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarına göre kamu kurum veya kuruluşlarının kadrolarına veya sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirilen ve atanan adayların, 2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarını kullanarak bu Kılavuzda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlardan tercih yapma hakları bulunmamaktadır.

Ancak, daha önce yerleştirmesi yapılmış, fakat ataması yapılamamış olan adayların yapacağı işlemler bu Kılavuzun "3.Tercihlerin Yapılması ile ilgili İşlemler" maddesinin 3.8 fıkrasında açıklanmıştır.

2. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER

2.1 Adayların bu Kılavuzda yer alan kadrolardan ve sözleşmeli pozisyonlardan koşullarını karşıladıklarını tercih edebilmeleri için 2004-KPSS, 2006-KPSS/1 veya 2006-KPSS/2.ye girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

2004 ve 2006 yıllarında farklı düzeylerde sınava girilmişse, yerleştirmede son girilen sınavdaki öğrenim düzeyi ve bu düzeyde alınan puan göz önünde tutulacaktır. Bir başka deyişle, 2004-KPSS'ye önlisans veya ortaöğretim düzeyinde girmiş olan adaylar, 2006-KPSS/1'e girmişlerse yerleştirme işlemlerinde 2006-KPSS/1'in sonuçları; 2004-KPSS'ye ortaöğretim düzeyinde girmiş olan adaylar 2006-KPSS/2'ye önlisans düzeyinde girmişlerse yerleştirme işlemlerinde 2006-KPSS/2'nin sonuçları geçerli olacak; 2004-KPSS sonuçları geçersiz sayılacaktır.

2.2 Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye gönderildiği tarihte, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihini ÖSYM.ye bildirdiği tarihte mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

3. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Tercihler internet yoluyla yapılacaktır.Tercihlerin yapılması ile ilgili işlemler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır.

3.1 ÖSYM.nin www.osym.gov.tr adresindeki internet sayfasında "2006-KPSS Tercih/2" alanına erişip T.C. Kimlik Numaranızı (KKTC uyruklu adaylar sınava başvururken kullandıkları numarayı; 2004 ve 2006 yıllarında yapılan sınavların ikisine de girenler 2006-KPSS'de kullandıkları numarayı) girerek tercih yapma hakkınız olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer tercih yapma hakkınız varsa aşağıdaki açıklamalara göre tercihlerinizi yapınız. Eğer tercih yapma hakkınız yoksa bu Kılavuzun 3.8 maddesindeki açıklamalara göre hareket ediniz.

3.2 Adaylar tercihlerini 28-29 Aralık 2006 ve 04-12 Ocak 2007 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir.

3.3 Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve sözleşmeli pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1.de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2.de önlisans mezunlarının ve Tablo-3.te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve sözleşmeli pozisyonlar bulunmaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 4/B sözleşmeli pozisyonları Kılavuzda ayrı bir tablo halinde yer almıştır.

3.4 Sınava girdiğiniz öğrenim düzeyindeki tablolardan tercihlerinizi yaparken kadro ve sözleşmeli pozisyonların yer aldığı tabloların "Aranan Niteliklerin Kodları" sütunundaki koşulları dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir.

Ayrıca, bu Kılavuzdaki T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen "Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar" başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

3.5 Tercih yapmak istediğiniz kadro ve sözleşmeli pozisyonları belirleyiniz ve sıraya koyunuz. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Kadro ve pozisyonları isteğinize göre karışık olarak sıralayabilirsiniz. Bu hazırlığı yapmanız için bu Kılavuzun 6. sayfasındaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM.ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM.de hiçbir şekilde işleme konmayacaktır. Sadece internetten yapılan tercihler geçerlidir.

3.6 Bu Kılavuzda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlardan tercihlerinizi yapabilmeniz ve yaptığınız tercihleri ÖSYM.ye internetle kolaylıkla gönderebilmeniz için gerekli olan işlemler Çizim 1.de şematik olarak gösterilmiştir. Bu çizimde görüldüğü gibi tercihlerinizi internet yoluyla ÖSYM.ye gönderebilmeniz için aşağıdaki iki yoldan birini izleyebilirsiniz.

a) İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM.nin adresine giriniz ve buradan 2006-KPSS Tercih/2 alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı giriniz. Bilgisayarda önce size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. (Bu bilgiler ekrana gelmiyorsa aşağıdaki 3.8. maddede açıklanan yönteme göre hareket ediniz.) Bu bilgilerde düzeltme gereği duyuyorsanız aşağıda 3.7. maddedeki açıklamalara göre hareket ediniz. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki kadro ve sözleşmeli pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. Ekrana girdiğiniz tercihler tamamlandıktan sonra ekranın sol üst köşesindeki .Tercihlerimi Kontrol Et. alanını tıklayınız. Ekrana tercihleriniz açık adıyla gelecektir. Bu adlarla listenizdeki adları dikkatle kontrol ediniz. Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM.ye ulaştığından emin olmanız için ekranda "Tercihleriniz ÖSYM.ye ulaşmış ve tercih yapma işleminiz tamamlanmıştır." ifadesini görmeniz gerekir.

 


b) ÖSYM veya ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin (bu yöneticiliklerin adreslerini ÖSYM.nin internet sayfasında bulabilirsiniz.) açacakları bürolardan birine gidiniz ve tercih listenizi görevliye vererek bunun internetle ÖSYM.ye gönderilmesini isteyiniz. T.C. Kimlik Numaranız bilgisayara girildikten sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. (Bu bilgiler ekrana gelmiyorsa, aşağıdaki 3.8. maddede açıklanan yönteme göre hareket ediniz.) Bu bilgilerde, aşağıda 3.7. maddede açıklandığı gibi bazı değişiklikler yapabileceksiniz. Tercihlerinizin internetle ÖSYM.ye gönderilme hizmeti bedeli olarak ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliğine 2,00 YTL ödemeniz gerekmektedir.

ÖSYM'ye gönderilen bu bilgilerde sonradan değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır.

3.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM'nin ilgili internet sayfasına girip T.C. Kimlik Numaranızı yazdıktan sonra ekrana ÖSYM kayıtlarında size ait cinsiyet ve mezun olunan program/alan bilgileri gelecektir. Bu bilgileri kontrol ediniz. Bu bilgilerde değişiklik yapmak istiyorsanız bunları bu Kılavuzdaki "Genel Amaçlı Dilekçe Örneği"ne yazınız, değişikliklerle ilgili onaylı resmi belgelerin fotokopilerini bu dilekçeye ekleyiniz ve bunları 10 Ocak 2007 günü saat 17:00.a kadar ÖSYM.de olacak şekilde gönderiniz veya elden teslim ediniz. Mezun olunan program/alan bilgisinde bir değişiklik yapacaksanız bu Kılavuzdaki Tablo-5A, Tablo-5B veya Tablo-5C.deki kodları kullanmanız zorunludur. Öğrenim düzeyi, sınava girilen düzey olduğu için bu alanda değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır. Ekranda mezuniyet tarihinizin gün, ay ve yıl olarak girilmesi için boş bir alan bulunacaktır. Bu alanı doldurmanız zorunludur.

3.8 2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına ÖSYM.ce yerleştirilen ve ataması yapılan adayların, 2004-KPSS veya 2006-KPSS sonuçlarını kullanarak bu Kılavuzla yapılacak yerleştirmeye başvurma hakları bulunmamaktadır. ÖSYM'de atanamadığına dair bir bilgi bulunmayan adayların bu Kılavuzdan tercih yapmaları mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, bu adaylar ekranda tercih alanına ulaşamayacaklardır. İnternette tercih hakkının olmadığı bilgisi bulunan adaylar tercih yapmak istiyorlarsa, yerleştirildikleri kurum veya kuruluşlardan yerleştirildikleri kadro veya pozisyona atanmadıklarını gösterir resmi bir belge alarak bu belgeyi 10 Ocak 2007 günü saat 17:00.a kadar ÖSYM.ye ulaştırmaları gerekmektedir. Daha sonra ÖSYM.ye gelecek olan belgeler işleme konulmayacaktır.

4. ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

4.1 Bu Kılavuzda yer alan kadro ve sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

4.2 Yerleştirme işlemlerinde lisans mezunları için KPSSP3; önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanları kullanılacaktır.

4.3 Aynı düzeyde birden fazla sınava girilmişse, koşulların karşılandığı kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerinde bu sınavlardan alınan puanların yüksek olanı kullanılacaktır.

4.4 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

4.5 Yerleştirme yapılırken ÖSYM.ce sınava girilen düzey, cinsiyet ve mezun olunan program/alan ile kadro ve sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

4.6 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

4.7 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir.

Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.


5. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

2006-KPSS Tercih/2 yerleştirme sonuçlarını adaylar ÖSYM.nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM.ce yazılı olarak kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecektir. Bir kadro veya sözleşmeli pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum veya kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

6. KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ KADRO VE SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARINA ATANMA

6.1 ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve sözleşmeli pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.

6.2 Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşuna teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

7. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR

KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdandolayı bir hak iddia edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

8. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ

Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, bu sonuçların internet yoluylaaçıklanmasından itibaren, en geç 30 gün içinde bu Kılavuzdaki .Genel Amaçlı Dilekçe Örneği.ni kullanarak ÖSYM.ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için, dilekçeye ÖSYM.nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 YTL.nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.

2006-KPSS TERCİH/2 LİSTESİ

(Bu liste, tercihlerin internete kolaylıkla girilmesini sağlamak amacıyla hazırlanacak, kesinlikle ÖSYM.ye gönderilmeyecektir.)

T.C. Kimlik Numarası: ........ Mezuniyet Tarihi: ..... / ...... /.....
Gün Ay Yıl
Adı ve Soyadı: ...............
Tercih
Sıra No Kadro Kodu Kadronun Bulunduğu İl ve Kadro Derecesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER HUSUSLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına yerleştirilmek için yapacağınız başvurularda uyulması gereken genel şartları aşağıdadır. Tercihlerinizi yapmadan önce aşağıdaki şartları dikkatle okumanız son derece önemlidir.

1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk vatandaşı olmak.
2) Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12.nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.).

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

5) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan askerlik şartını taşımak (Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için askerlik şartı aranmamış ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.inci maddesinin 6.ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak).

6) Kılavuzda yer alan "pozisyonları" tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.).

Kılavuzda yer alan "kadroları" tercih edecek adaylar için;

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer "BAKINIZ BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI" ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamalarının yapılması mümkün değildir.

2.1. HEMŞİRE

6283 sayılı .Hemşirelik Kanunu.nun 3 üncü maddesine göre; Türkiye.de hemşirelik sanatını bu Kanun hükümleri dâhilinde Hemşire unvanını kazanmış Türk kadınlarından başka hiçbir kimse yapamaz.

Bu sebeple, "HEMŞİRE" kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların cinsiyetinin "KADIN" olması şarttır.

2.2. ZABITA MEMURU

"Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği"nin 16 ncı maddesine göre, Belediye Zabıtası mesleğine girmek için aşağıdaki şartları taşımak gereklidir :

a) Türk olmak,
b) 30 yaşını aşmamış olmak,
c) Fakülte veya Yüksek okul, Halk Sağlığı okulu, Lise veya dengi, ortaokul veya dengi bir meslek okulunu bitirmiş olmak,
d) Eylemli askerlik hizmetini yapmış olmak, (Fakülte veya Yüksek okul mezunları ile Kadın personel için bu şart aranmaz.18 yaşını bitirmiş olması yeter sayılır.),
e) Boyu erkeklerde 1.64 metreden, kadınlarda 1.60 metreden kısa olmamak, ( Fakülte ve Yüksek okul bitirenlerde bu koşul aranmaz.)
f) Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak, (İsteklilerin sağlık durumu ile ilgili hususlar belediye tarafından gösterilecek tam kuruluşlu bir hastaneden alınacak Kurul Raporu ile belirtilir.)
g) Siyasi ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
h) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis cezası ile veya yüz kızartıcı bir suç ile hüküm giymiş bulunmamak,

2.3. BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
"Bilgisayar İşletmeni" kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların;
a) Öğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya,
b) Öğrenim kurumlarının diğer bölümlerinden mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmaları,
şarttır.

3. DİĞER HUSUSLAR
Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
3.1. Adayların, tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; askerlik durumunu gösterir belge vb. diğer belgelere başvuru tarihi (Başvuru Formunun ilgili Makamlara teslim edilebildiği son tarih) itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.
3.2. Adayların tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla öğrenim alanı veya programı belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.

3.3. Tercih edilecek kadroların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına ilave olarak ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmak şartı yer alması halinde, mesleki öğrenimi olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmaları şart değildir.

3.4. Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde belirtilen yabancı dil sınav türü ve seviyesinin dengi sınav türü ve seviyesinde aynı yabancı dili bilenler de söz konusu kadroları tercih edebilirler. Denklik tablosu aşağıdadır.

Yeterlilik Düzeyleri KPDS TOEFL Yeni TOEFL Eski IELTS AKADEMİK FCE CAE CPE
Yeterli 70 193 523 Her Bölümden En az 6,5 A C C
İyi 80 213 550 Her Bölümden En az 7,5 A B C
Çok İyi 90 250 600 Her Bölümden En az 8,0 - A B

3.5. Başvuru şartları arasında dil şartı olarak sadece .İNGİLİZCE BİLMEK. gibi bir yabancı dil bilme şartının yer alması halinde, bu kadroları, (3.4.).de belirtilenler dışında ortaöğretimde yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfını müteakip yabancı dil ağırlıklı eğitim veren Ortaöğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirenler, yükseköğrenimde zorunlu/seçmeli yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar ile yabancı dil ağırlıklı ya da yabancı dille eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da, tercih edebileceklerdir.

3.6. Başvuru şartları arasında .B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ SAHİBİ OLMAK. niteliği aranan kadroları, "C", "D" ve "E" sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

3.7. Başvuru şartları arasında .MEB.den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak. niteliği aranan kadroları, MEB.den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB.den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

3.8. Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış olması gerekmektedir.

3.9. Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, .M.E.B..dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak. niteliğine ve aynı şekilde daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da, .M.E.B..dan Onaylı Daktilo Sertifikasına Sahip Olmak. niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.


ÖZÜRLÜ ADAYLARIN DİKKATİNE:

Özürlü statüsündeki adayların, kamu kurum ve kuruluşların bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlarını tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün bulunmakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun.un 53 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte özürlü memur istihdamı ayrıca düzenlenmiş olup, buna göre kamu kurum ve kuruluşları toplam dolu kadro sayılarının (taşra teşkilatı dâhil) %3.ü oranında özürlü çalıştırmak zorunda olduklarından, bu suretle istihdam edilecek özürlüler için özürlü açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında kurumsal bazda ayrı bir sınav uygulaması yapılmaktadır.

Memur olmak isteyen özürlü vatandaşların; özürlü kontenjanı çerçevesinde Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte belirtilen prosedür çerçevesinde ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara atanabilmeleri için bu kurum ve kuruluşlara başvurmaları ve ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde memur olarak istihdam edilmeleri de mümkün olabilecektir.


TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI POZİSYONLARI İÇİN BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

1.GENEL AÇIKLAMA
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2004 ve 01-02 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2004-KPSS ve 2006 KPSS/1) sonuçlarına göre, Bakanlık taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde (Köy-Beldelerde) istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli Mühendis (Ziraat ve Su Ürünleri) ve Veteriner Hekim alınacaktır. Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

2. BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
2.1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da askerlik hizmetinden muaf olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.).
f) Tercih edilecek pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılacak genel şartlara ilave olarak;
a) Ziraat ve su ürünleri mühendisleri ile veteriner hekim kadrolarına atanacak şartları haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı pozisyonların karşısında nitelik kodlarıyla belirtilmiştir.
b) Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.
c) Sağlık bakımından köyde veya beldede çalışmasına engel hali bulunmamak.(Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenecektir)
d) KPSS.ye girmiş ve halen geçerlilik süresi bitmemiş olan KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar arasından sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

Bu Habere Tepkiniz