2007 yılı Akademik Takvimi belli oldu...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Ocak 2007 11:25, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 18:59

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 2007 YILI AKADEMİK TAKVİMİ

05 Ocak

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2007 Mart Dönemi Başvurma Belgeleri ve Kılavuzlarının gönderilmesi için son gün [Başvurma belgeleri ve kılavuzlar ÖSYM tarafından gönderilecektir]( D-V )

10 Ocak

? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında dolu-boş kadro durumları (kadrolarda değişiklik yapılmasa da) ve yardımcı doçent atamalarının bildirilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, c,d)](D) [Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, d)]; [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)](V )

? 2006 mali yılı Yatırım Bütçesi'nin 4. dönem gerçekleşmelerinin bildirilmesi için son gün [Devlet Planlama Teşkilatından gelecek cetveller esas alınarak düzenlenecektir]( D)

19 Ocak

? Geçici işçi çalıştırma taleplerinin bildirilmesi için son gün (D)

09 Şubat

? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında dolu-boş kadro durumları (kadrolarda değişiklik yapılmasa da) ve yardımcı doçent atamalarının bildirilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, c,d)] (D)

[Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, d)] ; [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)](V)

16 Şubat

? Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) 2007 Mayıs Dönemi Başvurma Belgeleri ve Kılavuzlarının gönderilmesi için son gün [Başvurma belgeleri ve kılavuzlar ÖSYM tarafından gönderilecektir] ( D-V )

? 2005-2006 eğitim-öğretim yılı Üniversite Faaliyet Raporu'nun iki kopya olarak gönderilmesi için son gün ( D-V )

? 2006 mali yılı Döner Sermaye Bütçesi'nin bütçe gerçekleşmelerinin bildirilmesi için son gün [Ek 1, Tablo 1.1] (D)

? Lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerine ait istatistiksel bilgilerin gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.4 (a, b)] (D)

? Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından devlet burslusu olarak öğrenim görmek için ülkemize gelen öğrencilerden mezun olanların bildirilmesi için son gün [Ek 3, Tablo 3.1] (D)

23 Şubat

? Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) 2007 Mayıs Dönemi Başvurma Belgeleri ve Kılavuzlarının gönderilmesi için son gün [Başvurma belgeleri ve kılavuzlar ÖSYM tarafından gönderilecektir] ( D-V )

02 Mart

? Bahar yarıyılında diğer yükseköğretim kurumlarından Vakıf Üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarına yatay ve dikey geçiş ile yeni kayıt yaptıran ve önceki yarıyıllarda kayıt yaptırmış halen eğitimleri devam eden öğrenci listelerinin(virüs taraması yapılmış disketle birlikte) yeni kayıt yaptıran öğrencilerin geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları transkriptlerin örneklerinin gönderilmesi için son gün [Ek 4, Tablo 4.4] (V)

? Bahar yarıyılında Vakıf Üniversitelerinin lisansüstü programlarına yeni kayıt yaptıran ve önceki yarıyıllarda kayıt yaptırmış halen eğitimleri devam eden öğrencilerin Lisansüstü Eğitime Giriş sınavı ya da eşdeğer sınavlardan almış oldukları puanları da gösterecek şekilde hazırlanmış listelerin (virüs taraması yapılmış disketle birlikte) gönderilmesi için son gün [Ek 4, Tablo 4.3] (V)

09 Mart

? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında dolu-boş kadro durumları (kadrolarda değişiklik yapılmasa da) ve yardımcı doçent atamalarının bildirilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, c,d)] (D)

[Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, d)] ; [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)] (V )

12 Mart

? ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alacak yükseköğretim programları için genel kontenjanlar ile koşulların bildirilmesi için son gün [Doldurulması gereken formlar ÖSYM tarafından gönderilecektir](D-V)

16 Mart

? Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından devlet burslusu olarak öğrenim görmek üzere ülkemize gelen öğrencilerin listesinin gönderilmesi için son gün. [Ek 3, Tablo 3.2]

? Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile veya YÖS'na eşdeğer sınavlar sonucunda kayıt yaptıran öğrencilerin isimlerinin bildirilmesi için son gün. [Ek 3, Tablo 3.4]

? Kendi imkanları ile ülkemizde lisansüstü öğrenim görmek üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilerin isimlerinin bildirilmesi için son gün. [Ek 3, Tablo 3.5]

23 Mart

? Üniversiteler bünyesinde yer alan yüksek lisans programlarının örnek sayfa düzeninde, elektronik ortamdazekiye.akdağ@yok.gov.tr e-mail adresine gönderilmesi için son gün [Konu ile ilgili örnek sayfahttp://www.yok.gov.tr/egitim/raporlar/raporlar.htm internet adresinde ?üniversitelerin yüksek lisans programları? başlığı altında yer almaktadır] (D-V)

30 Mart

? 2547 sayılı Kanun'un Ek 18'inci maddesine göre vakıf üniversitelerine yapılacak devlet yardımı ile ilgili belgelerin gönderilmesi için son gün (V)

? Vakıf Üniversitelerine ve Vakıf Meslek Yüksekokullarına ait gayrimenkuller ve haklara ilişkin listelerin gönderilmesi için son gün (V)

? Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 25. maddesi uyarınca; vakıf üniversitesinin mütevelli heyet tarafından onaylanan ayrıntılı bütçesinin bir örneği ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri gösteren mütevelli heyet kararlarının ve 31 Aralık tarihi itibariyle ulusal ve/veya uluslararası yeminli malı müşavirlerce usulüne uygun olarak incelenip tasdiklenen Mali yıl gerçek harcamaların gelirleri gösterir. Mali Denetim Raporunun Kurulumuza gönderilmesi için son gün 2547 sayılı Kanun'un Ek 18'inci maddesine göre devlet yardımı alan Vakıf üniversitelerin Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarına iletilmek üzere 4 adet Mali Denetim Raporlarının gönderilmesi (V)

06 Nisan

? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında dolu-boş kadro durumları (kadrolarda değişiklik yapılmasa da) ve yardımcı doçent atamalarının bildirilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, c,d)] (D)

[Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, d)] ; [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)](V)

13 Nisan

? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2007 Kılavuzu ile Başvurma Belgelerinin gönderilmesi için son gün [Başvurma belgeleri ve kılavuzlar ÖSYM tarafından gönderilecektir] (D-V)

? 2007 mali yılı Yatırım Bütçesi'nin 1. dönem gerçekleşmelerinin bildirilmesi için son gün [Devlet Planlama Teşkilatından gelecek cetveller esas alınarak düzenlenecektir] ( D)

20 Nisan

? Lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerine ait istatistiksel bilgilerin gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.4 (a, b)] (D)

04 Mayıs

? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında dolu-boş kadro durumları (kadrolarda değişiklik yapılmasa da) ve yardımcı doçent atamalarının bildirilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, c,d)] (D)

[Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, d)] ; [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)] (V )

16 Mayıs

? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2007 Nisan Dönemi Ek Yerleştirmede kullanılacak açık kalan öğretim yardımcısı kadro/kontenjan sayılarının bildirilmesi için son gün [Doldurulması gereken formlar ÖSYM tarafından gönderilecektir] (D-V)

18 Mayıs

? Akademik ve idari kadro ihdası, serbest bırakma, dolu-boş kadro değişiklikleri tekliflerinin bildirilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.2 (a,b,c)] (D)

25 Mayıs

? Lisansüstü programların Güz dönemine sınavsız olarak yerleştirilmesi düşünülen araştırma görevlileri hakkındaki belgelerin gönderilmesi için son gün (D)

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından lisansüstü öğrenim görmek üzere ülkemize gelecek devlet burslusu öğrencilerin yerleştirilmelerinde kullanılmak üzere yüksek lisans ve doktora programlarının bildirilmesi için son gün (D)

2007-2008 eğitim-öğretim yılı Akademik Takvimi'nin bildirilmesi için son gün (D-V)

01 Haziran

? Teşvik ikramiyesi verilmesi düşünülen (Haziran ayı) sözleşmeli sanatçı öğretim elemanları için önerilerin gönderilmesi için son gün (D)

08 Haziran

? Rektör ve Rektör Yardımcıları, Dekan, Enstitü, Yüksekokul Müdürleri ve Genel Sekreter isimleri ile Rektörlük, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Öğrenci Konseylerinin telefon, fax, e-posta ve yazışma adresleri ile üniversite santralı, faks ve yazışma adreslerinin excel programında hazırlanarak e-mail ve virüs taraması yapılmış disket ile gönderilmesi için son gün [Ek 2,Tablo 2.5](D-V)

? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında dolu-boş kadro durumları (kadrolarda değişiklik yapılmasa da) ve yardımcı doçent atamalarının bildirilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, c,d)] (D)

[Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, d)] ; [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)] (V )

11 Haziran

? Üniversitelerde tam zamanlı görevli öğretim üyelerince Üniversiteleri adresli olarak SCI-Expanded, SSCI ve A&HCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makalelerin (full article) Web of Science ta yer aldığı şekilde özet bilgi sayfalarının kopyalarının elektronik ortamda [email protected] e-mail adresine gönderilmesi için son gün.

(01 Ocak-31Aralık arası yıllık bilgileri) ( D-V )

20 Haziran

? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2007 Eylül Dönemi için açık bulunan öğretim yardımcısı kadro/kontenjan sayılarının bildirilmesi için son gün[Doldurulması gereken formlar ÖSYM tarafından gönderilecektir](D-V)

06 Temmuz

? 2006 mali yılı Yatırım Bütçesi'nin kesin gerçekleşmelerinin bildirilmesi için son gün [Devlet Planlama Teşkilatından gelecek cetveller esas alınarak düzenlenecektir]( D)

Lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerine ait istatistiksel bilgilerin gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.4 (a, b)] (D)

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından öğrenim görmek için ülkemize gelen devlet burslusu öğrencilerden mezun olanların bildirilmesi için son gün [Ek 3, Tablo 3.1] (D)

? 2007 mali yılı Yatırım Bütçesi'nin 2. dönem gerçekleşmelerinin bildirilmesi için son gün [Devlet Planlama Teşkilatından gelecek cetveller esas alınarak düzenlenecektir] ( D)

? Üniversite kayıtlarının yapılacağı tarihlere göre kayıt yapılacak yer ve adreslerin bildirilmesi için son gün (D-V)

? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında dolu-boş kadro durumları (kadrolarda değişiklik yapılmasa da) ve yardımcı doçent atamalarının bildirilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, c,d)] (D)

[Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, d)] ; [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)] (V )

20 Temmuz

? Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2007 Ekim Dönemi Başvurma Belgeleri ve Kılavuzlarının gönderilmesi için son gün [Başvurma belgeleri ve kılavuzlar ÖSYM tarafından gönderilecektir] ( D-V )

31 Temmuz

? Yükseköğretim Kurulu Başkanı'nın 1. ve 2. Sicil Amiri olduğu görevlilere ait sicil raporlarının bildirilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.3] (D)

08 Ağustos

? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında dolu-boş kadro durumları (kadrolarda değişiklik yapılmasa da) ve yardımcı doçent atamalarının bildirilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, c,d)] (D)

[Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, d)] ; [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)] (V )

24 Ağustos

? Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) 2007 Kasım Dönemi Başvurma Belgeleri ve Kılavuzlarının gönderilmesi için son gün [Başvurma belgeleri ve kılavuzlar ÖSYM tarafından gönderilecektir] (D-V)

31 Ağustos

? Lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerine ait istatistiksel bilgilerin gönderilmesi için son gün

[Ek 2, Tablo 2.4 (a, b)] (D)

07 Eylül

? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında dolu-boş kadro durumları (kadrolarda değişiklik yapılmasa da) ve yardımcı doçent atamalarının bildirilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, c,d)] (D)

[Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, d)] ; [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)](V)

14 Eylül

? 2007-ÖSYS Ek Yerleştirmede kullanılacak kontenjanların saptanması maksadıyla kayıt yaptıran aday sayılarının bildirilmesi için son gün [Doldurulması gereken formlar ÖSYM tarafından gönderilecektir] (D-V)

? Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) 2007 Aralık Dönemi Başvurma Belgeleri ve Kılavuzlarının gönderilmesi için son gün [Başvurma belgeleri ve kılavuzlar ÖSYM tarafından gönderilecektir] (D-V)

28 Eylül

? ÖSS Kılavuzu'na girecek bilgilerin bildirilmesi için son gün (D-V)

05 Ekim

? Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından devlet burslusu olarak öğrenim görmek için ülkemize gelen öğrencilerden mezun olanların bildirilmesi için son gün [Ek 3, Tablo 3.1] (D)

? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında dolu-boş kadro durumları (kadrolarda değişiklik yapılmasa da) ve yardımcı doçent atamalarının bildirilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, c,d)] (D)

[Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, d)] ; [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)] (V )

12 Ekim

? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2007 Eylül Dönemi Ek Yerleştirmede kullanılacak açık kalan öğretim yardımcısı kadro/kontenjan sayılarının bildirilmesi için son gün [Doldurulması gereken formlar ÖSYM tarafından gönderilecektir] (D-V)

? 2007 mali yılı Yatırım Bütçesi'nin 3. Dönem uygulama raporunun bildirilmesi için son gün [Devlet Planlama Teşkilatından gelecek cetveller esas alınarak düzenlenecektir] ( D)

26 Ekim

? Üniversiteler bünyesinde yer alan yüksek lisans programlarının örnek sayfa düzeninde, elektronik ortamda zekiye.akdağ@yok.gov.tr e-mail adresine gönderilmesi için son gün [Konu ile ilgili örnek sayfa ?http://www.yok.gov.tr/egitim/raporlar/raporlar.htm? Internet adresinde ?üniversitelerin yüksek lisans programları? başlığı altında yer almaktadır] (D-V)

? Lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerine ait istatistiksel bilgilerin gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.4 (a, b)] (D)

26 Ekim

? Lisansüstü programların Bahar dönemine sınavsız olarak yerleştirilmesi düşünülen araştırma görevlileri hakkındaki belgelerin gönderilmesi için son gün (D)

? Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından devlet burslusu olarak öğrenim görmek için ülkemize gelen öğrencilerin kayıt durumlarının bildirilmesi için son gün (D)

09 Kasım

? Güz yarıyılında ÖSS ile Vakıf Üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarına yeni kayıt yaptıran ve önceki yarıyıllarda kayıt yaptırmış halen eğitimleri devam eden TC ve KKTC uyruklu öğrencilere ait istatistiki bilgilerin(virüs taraması yapılmış disket ile birlikte) gönderilmesi için son gün [Ek 4, Tablo 4.1] (V)

? Güz yarıyılında YÖS veya eşdeğeri sınav sonucu ile Vakıf Üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarına yeni kayıt yaptıran ve önceki yarıyıllarda kayıt yaptırmış halen eğitimleri devam eden yabancı uyruklu öğrencilere ait istatistiki bilgilerin (virüs taraması yapılmış disket ile birlikte) gönderilmesi için son gün [Ek 4, Tablo 4.2] (V)

? Güz yarıyılında diğer yükseköğretim kurumlarından Vakıf Üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarına yatay ve dikey geçiş ile yeni kayıt yaptıran ve önceki yarıyıllarda kayıt yaptırmış halen eğitimleri devam eden öğrenci listelerin (virüs taraması yapılmış disket ile birlikte) bu yolla yeni kayıt yaptıran öğrencilerin geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları transkriptlerin örneklerinin gönderilmesi için son gün [Ek 4, Tablo 4.4] (V)

? Güz yarıyılında Vakıf Üniversitelerinin lisansüstü programlarına yeni kayıt yaptıran ve önceki yarıyıllarda kayıt yaptırmış halen eğitimleri devam eden öğrencilerin Lisansüstü Eğitime Giriş sınavı ya da eşdeğer sınavlardan almış oldukları puanları da gösterecek şekilde hazırlanmış listelerin

(virüs taraması yapılmış disket ile birlikte) gönderilmesi için son gün [Ek 4, Tablo 4.3] (V)

? Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından devlet burslusu olarak öğrenim görmek üzere ülkemize gelen öğrencilerin listesinin gönderilmesi için son gün. [Ek 3, Tablo 3.2]

? Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile veya YÖS'na eşdeğer sınavlar sonucunda kayıt yaptıran öğrencilerin isimlerinin bildirilmesi için son gün. [Ek 3, Tablo 3.4]

? Kendi imkanları ile ülkemizde lisansüstü öğrenim görmek üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilerin isimlerinin bildirilmesi için son gün. [Ek 3, Tablo 3.5]

09 Kasım

? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında dolu-boş kadro durumları (kadrolarda değişiklik yapılmasa da) ve yardımcı doçent atamalarının bildirilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, c,d)] (D)

[Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, d)] ; [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)] (V ) ? Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan yükseköğretim programlarına kesin kayıt yaptıran adayların bildirilmesi için son gün (D-V)

16 Kasım

2006-2007 eğitim-öğretim yılı itibarıyla ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenci sayıları ile öğretim elemanları dağılımlarının, excel programında hazırlanarak e-mail ve virüs taraması yapılmış disket ile gönderilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.6 (a, b, c)] (D-V)

Öğretim Elemanı Bilgi Derleme Formu'nun gönderilmesi için son gün [Doldurulması gereken formlar ÖSYM tarafından gönderilecektir] (D-V)

Öğrenci Sayıları Bilgi Derleme Formu'nun gönderilmesi için son gün [Doldurulması gereken formlar ÖSYM tarafından gönderilecektir] (D-V)

2008 mali yılı Döner Sermaye İşletmeleri'nin tahmini gelir-gider bütçelerinin bildirilmesi için son gün [Ek 1, Tablo 1.2] (D)

30 Kasım

? Rektör ve Rektör Yardımcıları, Dekan, Enstitü, Yüksekokul Müdürleri ve Genel Sekreter isimleri ile Rektörlük, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Öğrenci Konseylerinin telefon, fax, e-posta ve yazışma adresleri ile üniversite santralı, faks ve yazışma adreslerinin excel programında hazırlanarak e-mail ve virüs taraması yapılmış disket ile gönderilmesi için son gün [Ek 2,Tablo 2.5](D-V)

03 Aralık

? Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2008 Nisan Dönemi için açık bulunan öğretim yardımcısı kadro/kontenjan sayılarının bildirilmesi için son gün[Doldurulması gereken formlar ÖSYM tarafından gönderilecektir](D-V)

07 Aralık

? Öğretim elemanı kadrolarında meydana gelen değişiklikler (atananlar/ayrılanlar), birimler itibarıyla unvan bazında dolu-boş kadro durumları (kadrolarda değişiklik yapılmasa da) ve yardımcı doçent atamalarının bildirilmesi için son gün [Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, c,d)] (D)

[Ek 2, Tablo 2.1 (a, b, d)] ; [Ek 4, Tablo (4.5), (4.6)] (V )

? Teşvik ikramiyesi verilmesi düşünülen (Aralık ayı) sözleşmeli sanatçı öğretim elemanları için önerilenlerin gönderilmesi için son gün (D)

14 Aralık

? Lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerine ait istatistiksel bilgilerin gönderilmesi için son gün

[Ek 2, Tablo 2.4 (a, b)] (D)

31 Aralık

? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2008 Kılavuzunda yer alacak lisans programları için genel kontenjanlar ile koşulların ÖSYM'ye bildirilmesi için son gün [Doldurulması gereken formlar ÖSYM tarafından gönderilecektir] ( D-V )

(D) Sadece Devlet Üniversiteleri ile ilgili

(V) Sadece Vakıf Üniversiteleri ile ilgili

(D-V) Hem Devlet hem Vakıf Üniversiteleri ile ilgili

RUTİN OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER

· Lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilen araştırma görevlilerinin görev sürelerinin uzatılması taleplerinin, süre bitiminden en az iki ay önce gönderilmesi, (D)

2006 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair kararın 6/a maddesi gereğince, ödeneği toplu olarak verilmiş (büyük onarım ve makine teçhizat ile bilgi teknolojileri) projelerin detaylarını, yatırım programlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip 30 gün içerisinde bildirilmesi, (D)

Yükseköğretim kurumlarında haklarında herhangi bir nedenle disiplin ve ceza soruşturması açılan akademik ve idari personel ile öğrenciler için ayrı olmak üzere düzenlenen formların, takip eden ayın ilk haftasında gönderilmesi, (D-V)

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından devlet burslusu olarak öğrenim görmek üzere ülkemize gelen öğrencilerden mezun olanların listesinin, mezun oldukları tarihten itibaren 15 gün içerisinde bildirilmesi, (D)

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından devlet burslusu olarak öğrenim görmek üzere ülkemize gelen öğrencilerden devamsızlık yapanlar ve/veya disiplin cezası alanlarla ilgili listenin eksiksiz ve zamanında bildirilmesi [Ek 3, Tablo 3.3] (D)

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından devlet burslusu olarak öğrenim görmek üzere ülkemize gelen ve kayıtlı olan öğrencilerin bursluluklarını etkileyecek durumlarının 15 gün içerisinde bildirilmesi, (D)

Devletimizin varlığı, bağımsızlığı, ülke ve millet olarak bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzenine, toplumsal huzur ve güvenliğine yönelik iç ve dış tehditlere karşı üniversitelerimizde yapılması istenilen çeşitli bilimsel çalışmalara ilişkin yapılan ve yapılacak faaliyetlerin sonuçlarının, konu hakkında yapılan yazışmalarda bildirilen tarihlerde gönderilmesi. (D-V)

Vakıf Üniversitelerinde ve Vakıf Meslek Yüksekokullarında göreve yeni başlayan tam gün statüde çalışan öğretim üyeleri, görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarının (araştırma görevlileri, uzmanlar) çalıştıkları anabilim dalı da belirtilerek kısa özgeçmişleri ile noter tasdikli sözleşmelerinin bir örneği veya SSK'ya gönderilen İşe Giriş Bildirgelerinin tasdikli örneklerinin eksiksiz ve zamanında gönderilmesi. (V)

Bu Habere Tepkiniz